МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ, УКАЗАНИЯ  2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА

ПЦК «Иностранный язык»

р/р

 

Преподаватель Темы методических докладов и указании Сроки
2 Маметекова Г С

 

Методическое указание: «.Methodological  importance of the flipped teaching  method in teaching English» октябрь 2022

 

3 Торыбаева Г.Н Методическое указание: «.Borrowed English words used by students» Ноябрь 2022
4 Оразалинова А .К Методческий доклад: «Gamefication method in teaching English Ноябрь 2022
5 Багдатова Г.А7 Доклад: «Ағылшын тілі сабағында студенттерді өлең жолдарын үйрету  арқылы сөздік қорын дамыту» Декабрь 2022

 

6 Серіққан   А.С. Методческий доклад:  «Symptoms of language disorder and how to deal with them» Декабрь 2022
7 Mаметекова Г.С Методческий доклад: «.Effective use if the flipped  teaching method at home reading lesson» Январь 2023
8 Кажанова А.А, Доклад: Use of telecommunication projects in English lessons and extracurricular activities Қаңтар 2023
9 Танысбаев А.К.

 

Доклад: «Formation of the  subject if intercultural communication in foreign –language education « Февраль 2023
10 Жумагазина А.,А

 

Доклад: «Using authentic to motivate to learn English

Пәндік әдістемелік комиссиясында оқытушылардың жеке электронды папкаларын толықтыру туралы.

Февраль 2023
11 Асылбек А.М Доклад: « The use of Multimedia in foreign  language teaching to develop learner s language skills»» Март 2023
12 Серіққан А Методическое указание: « Methodological  importance of proverbs to the language learners Май 2023
13 Торыбаева Ғ.Н.

 

Методческий доклад:  «Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың   ғылыми-зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру әдістері» Май 2023
14 Оразалинова А Методическое указание: Learning Pronunciation Gender and Ethnicity differences  

Май 2023

15 Койгельдина Б.Ж. Методческий доклад: «Formation of students research competence» Июнь 2023

 

ПЦК «Физической культуры»

ФИО преподавателя Тема Сроки
1 Шаймарданов А.К « Мектеп жасындағы балалардың жас ерекшелігіне байланысты дене дамуы» 21.10.2022
2 Кабаева Б.Т. «Волейбол ойының техникасы мен тактикасын оқыту әдістемесі» 25.11.2022

 

ПЦК «Социально-экономических дисциплин»

ФИО преподавателя Тема Сроки
1 Битолеуова Э.Д. Жалпықазақ съездерінің тарихи маңызы ноябрь 2022
2 Мұқанов Т.К. Семинарист М.О.Әуезовтің қоғамдық-мәдени қызметі 23.09. 2022
3 Мұқанов Т.К. ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауының негізгі бағыттары 19.09.2022
4 Мұқанов Т.К. Мәдениеттану пәнін оқытуда аймақтық компонентті пайдалану 17.10.2022
5 Мұқанов Т.К. М.О.Әуезов және Семей 22.09.2022
6 Мұқанов Т.К. М.О.Әуезов және Алаш қозғалысы 11.11.2022
7 Жолдина Д.Ғ. Тарих пәнінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігі октябрь 2022
8 Бажакупова М.Б «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын философия сабағында қолдану» декабрь 2022
9 Гельмендинова М.Б. Послание Президента РК К-Ж. Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное  общество». 19.09. 2022
10 Гельмендинова М.Б. Самообразовательная  деятельность студента – фактор успешности обучения. Ноябрь 2022
11 Сагимбеков Н.А. «Экономика негіздері» пәнін оқытуда заманауи әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану» 28.12.2022
12 Битолеуова Э.Д. Алаш идеясындағы адамгершілік құндылықтардың өзектілігі 09.06.23

 

ПЦК «Музыки и художественного труда»

ФИО преподавателя Темы Сроки  
1 Бекбулатов Б.М.  «Домбыраның шанағының ерекшеліктері» ноябрь 2022
2 Төлеуханов А.Б. «Баян тюнер» бағдарламасының тиімділігі» декабрь 2022

 

ПЦК «Филологии» 

ФИО преподавателя Темы Сроки
1 Абдыкаримова С.К.  «Ахмет Байтурсынов – Лидер Казахской Духовности», посвященной 150-летию со дня рождения духовного лидера нации, ученого-просветителя, государственного и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова, Тема: Ахмет Байтурсынов – школа жизни и человеческого достоинства 18 октября 2022 года.

 

2 Абдыкаримова С.К.  «М.Ауэзов и национальная цивилизация»  Большой человек нашего времени 28.09. 2022
3 Нугумарова Л.Н. «Білімалушылардың айтылым дағдысын дамытуда сыныптан тыс шаралардың маңызы». сентябрь 2022
4 Сахариева З.Д.  «Әліппе және ана тілі пәнінде меңгертілетін тілдік норманың қолданысы» ноябрь 2022
5 Мусина К.С. «Использование инструментов WORLD SKILLS для формирования и оценивания профессиональных навыков» 30.11.2022 г

 

6 Абдыкаримова С.К. Методический доклад.»Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся в их взаимосвязи: чтения, письма, говорения». январь 2023
7 Абдыкаримова С.К. Жаһанша Досмұхамедовтың туғанына 135 жыл  толуына арналған «Жаһанша Досмұхамедов және Алаш ұлттық идеясы»

Большой человек нашего времени

г. Орал, 21.12. 2022 г.
8 Оспанова Д.Т. Жаһанша Досмұхамедовтың туғанына 135 жыл  толуына арналған «Жаһанша Досмұхамедов және Алаш ұлттық идеясы» г. Орал, 21.12. 2022 г.
9 Ахметкалиева А.Ж. Жаһанша Досмұхамедовтың туғанына 135 жыл  толуына арналған «Жаһанша Досмұхамедов және Алаш ұлттық идеясы» г. Орал, 21.12. 2022 г.
10 Сербурина Н.А. Әдістемелік баяндама: «Қазақ тілі сабақтарында тыңдалымға бағытталған әдіс-тәсілдерді қолдану» февраль, 2023
11 Мусина К.С. Сындарлы оқыту технологиясы арқылы танымның жоғары деңгейінде білім беру мазмұнын жаңарту идеясын жүзеге асыру №8, 24.04.2023г.
12 Рубан Г.С. III Всероссийская научно-практическая конференция  (с международным участием) «Демонстрационный экзамен как инструмент независимой оценки качества профессионального образования» Международный
13 Рубан Г.С. Интеллектуальная игра «Аз и Буки вводят в науки» городской
14 Сахариева З.Д. Әліппе және ана тілі пәнінде меңгертілетін тілдік норманың қолданысы февраль 2023
15 Нурпеисова Е.Б. «Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту саласындағы ҚХА қоғамдық құрылымдарының рөлі» атты республикалық лекторий спикері. 10.12.2022.
16 Абдыкаримова С.К. Роль педагогического наследия в словах назиданиях абая. март 2023
17 Абдыкаримова С.К. Ахмет Байтурсынов –  создатель партии «Алаш» и и представительства алашорды 14 апреля 2023 года
18 Абдыкаримова С.К. Демонстрационный экзамен как педагогическое средство оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций апрель 2023

 

ПЦК «Естествознания»

ФИО преподавателя Темы Сроки
1 Музапарова Д.Б. Методческий доклад:  «Жаратылыстану пәні бойынша студенттердің ғылыми – зерттеушілік дағдыларын дамыту ерекшеліктері» февраль 2023
2 Токанова А.С. Методческий доклад:  «Биология сабақтарында виртуалды лабораториялар  қолдану» апрель 2023

 

ПЦК «Педагогики и психологии» 

ФИО преподавателя Темы Сроки
1. Алканова З.С. Методческий доклад:  «Педагогиканы оқытуда Worldskils  стандартын кіріктіру жолдары октябрь 2022
2 Мукышева С.А Методческий доклад:  «Балабақшадағы ересек топтарда креативті ойлау қабілеттерін дамыту жұмыстарын жоспарлау әдістемесі» қазоктябрь 2022
3. Сарсекова Г.К. Методческий доклад:  «Оқу үдерісін ұйымдастыруда саралап оқыту тәсілдерін қолдану арқылы  академиялық үлгерімді жақсарту» ноябрь 2022
4. Төлеуова Т.Е Методческий доклад:  «Оқыту үрдісінде жобалау технологиясын қолдану ерекшелігі» ноябрь 2022
5.  Жунусова Л.Б Методческий доклад:  «Актуальность формирования  педагогической культуры будущих специалистов» декабрь 2022
6. Турсынова А.Қ Методческий доклад:  «Мектепке дейінгі ұйымдарда педагогикалық практиканы ұйымдастырудың тиімді шарттары» декабрь 2022
7. Нургазы М.Т Методческий доклад:  «Интербелсенді әдістерді психология пәнін оқытуда қолданудың тиімділігі» январь 2023
8. Сарсекова Г.К. Алканова З.С Кәсіби байқауға қатысатын оқытушылар жұмысының дайындық қорытындысы: «Менің әдістемелік қоржыным» байқауы январь 2023
10 Маметекова А.С Методческий доклад:  Т.Е.Тоқаеваның «Мектеп жасына дейінгі дені сау бала бол» бағдарламасы негізінде әрбір жас кезеңінде дене шынықтыру сабағында балалармен жұмыс істеудің технологиялық аспектілері февраль 2023
11 Кабимолдина А.К Методческий доклад:  «Тәрбие үрдісінде топ жетекшісінің дамыта оқыту технологиясын қолдану шеберлігі» февраль 2023
12 Нурланова А.К. Студенттің тұлғалық қалыптасуындағы топ жетекшінің рөлі март 2023
13 Комаева М.С. Методческий доклад:  «Арнайы пәндерді оқытуда білімалушылардың өздік жұмысын ұйымдастыру»     март 2023
14 Мукушева С.А Методческий доклад:  «Мектепке жасына дейінгі ерекше назарды қажетететін балаларды әлеуметтендіру теориясы мен практикасы» апрель 2023

 

«МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА» ПӘК

р/р

ФИО преподавателя Темы   Сроки
1. Кичигина Н.Д. Доклад:  «Роль начального курса в системе общего математического развития» октябрь 2022
2. Сарғызова А.М. Доклад: «Анимациялық видео жасау бағдарламалары» ноябрь 2022
3. Сентаева А.Б. Доклад: «Сурет және инфографика Thinklink платформасында онлайн плакат құру» декабрь 2022
4. Мавлитаева Г.А. Доклад: «Бастауыш сыныпта  бөлшек ұғымын  оқытудың маңызы» январь 2023
5. Кичигина Н.Д. Доклад: «Уровневая оценка математической компетенции будущих учителей начальных классов» февраль 2023
6. Бласпаева Г.К. Доклад: «Инфографика сервистерін сабақта пайдаланудың тиімділігі» апрель 2023
7. Шеттыкбаева С.С. Доклад: «Физика пәнінен білім алушылардың функционалдық сауаттылықтарын дамыту арқылы танымдық белсенділіктерін арттыру» март 2023

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ, УКАЗАНИЯ   І ПОЛУГОДИИ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА

Предметно-цикловая комиссия филологии

р/р

ФИО преподавателя Тема Сроки
1. Нугумарова Л.Н.  «Білімалушылардың айтылым дағдысын дамытуда сыныптан тыс шаралардың маңызы» сентябрь
2. октябрь
3. Сахариева З.Д. «Әліппе және ана тілі пәнінде меңгертілетін тілдік норманың қолданысы» ноябрь
4. Шоманова Г.К. «Эффективные методы обучения на уроках русского языка и литературы в группах с государственным языком обучения» ноябрь
5 Абдыкаримова С.К. «Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся в их взаимосвязи: чтения, письма, говорения». январь

 

Предметно-цикловая комиссия естествознания

р/р

ФИО преподавателя Тема Сроки
1. Куспанова Л.У. Баяндама тақырыбы:  «Оқытудың тиімді платформаларымен жұмыс жасау» октябрь
2. Калкенова Б.Ж. Әдістемелік нұсқау: «Бастауыш сыныпта өлкетану бұрышын ұйымдастыру жолдары ноябрь
3. Нурахметова М.К. Баяндама тақырыбы:  «Химия пәнінен функционалдық сауаттылық-білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары» ноябрь
4. Алибекова А.А Әдістемелік баяндама: «Биология сабағында топтық жұмысты ұйымдастыру формалары». декабрь

 

Предметно-цикловая комиссия социально-экономических дисциплин

ФИО преподавателя Темы Сроки
1 Муканов Т.К. Мәдениеттану пәнін оқытуда аймақтық компонентті пайдалану октябрь
2 Жолдина Д.Ғ Тарих пәнінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігі октябрь
3 Гельмендинова М.Б. Методический доклад:  Самообразовательная деятельность студента – фактор успешности обучения ноябрь
4 Битолеуова Э.Д.

 

 «Жалпықазақ съездерінің тарихи маңызы мен оқытудағы тәсілдері» ноябрь
5 Бажакупова М.Б

 

 «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын философия сабағында қолдану» декабрь
6 Сагимбеков Н.Ә. «Экономика негіздері» пәнін оқытуда заманауи әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану декабрь
7 Жолдина Д.Ғ  «Кеңестік кезеңде Қазақстанда полиэтникалық қоғамның қалыптасуы» январь

 

Предметно-цикловая комиссия иностранного языка

р/р

 

ФИО преподавателя Темы Сроки
2 Маметекова Г С

 

 «Methodological  importance of the flipped teaching  method in teaching English» октябрь

 

3 Торыбаева Г.Н  «.Borrowed English words used by students» ноябрь
4 Оразалинова А .К  «Gamefication method in teaching English ноябрь
5 Багдатова Г.А

 

 «Ағылшын тілі сабағында студенттерді өлең жолдарын үйрету  арқылы сөздік қорын дамыту» декабрь

 

6 Серіққан   А.С.  «Symptoms of language disorder and how to deal with them» декабрь
7 Кажанова А.Д «Use of telecommunication projects in English lessons and extracurricular activities» январь

 

8 Маметекова Г С

 

 

 «Effective use if the flipped  teaching method at home reading lesson» январь

 

Предметно-цикловая комиссия педагогики и психологии

ФИО преподавателя Тема Сроки
1.  Алканова З.С.

 

ҚР президенті Қ.К.Тоқаевтың  Үндеуі ПӘК № 1 отырыс (қазан)
2 Алканова З.С. « ТжКББ мекемелерінде кредиттік модульдік технологиясы бойынша оқытуды ұйымдастыру ерекшеліктері Педагогикалық кеңес (қыркүйек)
3 Алканова З.С. Әдістемелік баяндама « ТжКББ мекемелерінде кредиттік модульдік технологиясы бойынша оқытуды ұйымдастыру ерекшеліктері ПӘК № 2 отырыс (қазан)
4

 

Маметекова А.С. Әдістемелік баяндама «Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерін дамытуда дидактикалық ойындарды қолдану әдістемесі» ПӘК № 2 отырыс (қазан)
5 Кундукова М.Т. Баяндама: «Өзін өзі тану мұғалімі құзіреттілігінің ерекшеліктері» ПӘК № 3 отырыс (қараша)
6 Мукушева С.А. Әдістемелік баяндама «Асық терапиясы ұлттық құндылық негізі» ПӘК № 3 отырыс (қараша)
7 Жунусова Л.Б Әдістемелік баяндама « Приемы и пути создания адаптивно коррекционной среды в условиях инклюзивногог обучения» ПӘК № 4 отырыс (желтоқсан)
8 Комаева М.С. Мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік тілдік дағдыларын қалыптастыруда артикуляциялық ойындарды жүргізу» ПӘК № 4 отырыс (желтоқсан)
9 Нұрланова А.Қ Әдістемелік баяндама «Болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық қабілеттерін арттырудағы өзін өзі тану әдістемесі пәнінің маңызы» № 5 отырыс (қаңтар)
10 Маханбет А Баяндама « Нәтижеге бағытталған білім берудегі тиімді педагогикалық технологиялар» № 5 отырыс (қаңтар)
11 Кабимолдина А.К Оқыту нәтижесіне бағдарланған сабақ: білімалушыларды

білім алуға мотивациялау жолдары

Әдістемелік кеңес Қазан 2022ж.

  

Предметно-цикловая комиссия музыки и художественного труда

ФИО преподавателя Тема Сроки
1 Калибаев Б. Әдістемелік баяндама: «Запись нот в программа MuseScore» октябрь
2 Сагымбаева Н.С. Әдістемелік баяндама: «Музыкадағы инклюзивті білім» ноябрь
3 Бузаубагарова Р.Ш. Әдістемелік баяндама: «Қазақ музыка мәдениетін таратушылар» ноябрь
4 Ерғабыл Берікбол Әдістемелік баяндама: «Музыканы реттеуге (оранжировка) арналған компьютерлер негiздерi» декабрь

 

 


Методическая разработка

Тема: «Чтение нот с листа»

Цель:Формирование и развитие навыка чтения нот с листа.

Задачи: .

 1. Развитие тактильного восприятия
 2. Чтение с листа методом«слепой игры»
 3. Развитие навыков самостоятельного чтения нот с листа

Дюсембаева Г.Б. Преподаватель музыки.


Методическая разработка

Тема. Музыкально – поэтическое творчество Абая

Цель: показать актуальность и значимость музыкально – поэтического творчества великого

казахского поэта – просветителя Абая Кунанбаева

Задачи:

 1. познакомить с музыкальным мировоззрением Абая;
 2. охарактеризовать песенное творчество;
 3. раскрыть своеобразие музыкального  наследия;
 4. представить исследователей и хранителей его творчества.

Гельмендинова М.Б. Преподаватель ПМК социально-экономических дисциплин


Методическая разработка

Тема: Роль начального курса математики в развитии речи учащихся

Кичигина Наталья Дмитриевна

преподаватель методики математики

Цель: Показать уникальность, универсальность математического языка, который предельно кратким, сжатым образом описывает окружающую действительность. Рассмотреть условия способствующие развитию правильной математической терминологии, символики. Показать роль текстовых задач в развии правильной математической речи.

 

План:

 1. Проблема развития речи учащихся на уроках математики. Упражнения на сравнение и классификацию
 2. Развитие логических понятий: «каждый», «любой», «некоторые», «хотя бы один».
 3. Роль текстовых задач в развитии правильной математической речи.
 4. Работа над правильным чтением числовых выражений

Преподаватель Кичигина Н.Д. Преподаватель методики и математики


Методическая разработка

Повышение мотивации обучающихся путем внедрения современных образовательных технологий

Рекомендация адресована педагогам, работающим по тем или иным педагогическим технологиям. В рекомендации представлены теоретические материалы о педагогических технологиях, их внедрении в практику организации воспитательно-образовательного процесса на занятиях. Рекомендация способствуют повышению профессионального уровня педагогов школы становления.

Цель: Совершенствование педагогического и методического мастерства через знакомство с современными образовательными технологиями для повышения качества образования.

Задачи:

 • Дать обоснование роли современных образовательных технологий в достижении качественного образования;
 • Раскрыть сущность понятия «современные образовательные технологии»;
 • Познакомить учителей с классификацией современных образовательных и педагогических технологий;
 • Познакомить учителей со спецификой современных образовательных технологий.

В настоящее время в Казахстане происходят изменения системы образования, которое ориентированно на вхождение в мировое образовательное пространство.

Все время растет потребность в людях, умеющих самостоятельно принимать решения, инициативных и изобретательных. Мы, как преподаватели, должны поставить для себя главную задачу: научить обучающихся  жить в динамичном, меняющемся мире. Причем задача стоит не только в передаче знаний и технологий, но и в формировании различных компетенций: коммуникативных, информационных, интеллектуальных…

На современном этапе развития нашей цивилизации на обучающихся обрушивается океан информации. Как успеть принять, обработать и применить такое количество информации? Не каждый взрослый с этим справляется. Чтобы помочь современному студенту, нам необходимо самим не отставать от современности. В этих условиях преподавателю необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей, направлений.

Абдыкаримова С.К. Методический доклад


Методическая разработка

Развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка и литературы как средство формирования личностных результатов студентов.

Обучение русскому языку в современном образовательном учреждении осуществляется в условиях значительных изменений во всей системе образования. Эти изменения обусловлены необходимостью приведения качества последнего в соответствие с требованиями современного общества.

Но следует отметить, что у обучающихся слабо сформированы навыки развития речи. Студенты  не всегда могут свободно аргументировать свои выступления, делать обобщённые выводы, или просто свободно и произвольно общаться друг с другом. Зачастую они стараются заменить живую, культурную речь стандартной житейской мимикой и жестами, т.е. примитивными невербальными способами общения. Ребята затрудняются в создании самостоятельных, связных, обобщённых устных и письменных высказываний.  Обучающиеся допускают большое количество речевых, орфографических и пунктуационных ошибок.

Поэтому целью в преподавании русского языка считаю создание условий  на уроке для формирования коммуникативной и языковой  компетенции.

Для реализации данной цели ставлю следующие задачи:

 1. отрабатывать навыки рационального чтения учебных, публицистических, художественных текстов;
 2. обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка;
 3. учить письменному и устному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров.

Считаю, что выполнение данных задач способствует речевому развитию студентов,  помогает формированию мировоззрения, знаний жизненной позиции студентов, способности выражать и защищать свою позицию словом. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются характеристиками личности, которые во многом определяют достижения практически во всех областях.

Коммуникативная компетентность — основа практической деятельности человека в любой сфере жизни. В современном обществе особенно ощущается потребность во всесторонне грамотных людях, свободно владеющих навыками устной и письменной речи.  Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от современного человека универсальной способности к порождению множества разнообразных высказываний, как в устной, так и в письменной речи. К сожалению, наши студенты имеют серьёзные недостатки в развитии коммуникативной компетентности. Каковы причины?

 • снижение уровня читательской культуры;
 • снижение уровня индивидуального словарного запаса;
 • низкий уровень сформированности индивидуально-личностных оснований для коммуникативной компетентности.

Абдыкаримова С.К. Методическая разработка


Методический доклад

«Методы  активизации познавательной деятельности и творческих способностей на уроках русского языка и  литературы в группах с государственным языком обучения»

Шоманова Г.К. преподаватель русского языка и литературы 

Цели:

 • рассмотреть условия для проявления познавательной деятельности и формы организации деятельности обучающихся на уроке;
 • использование различных форм и методов проведения урока для повышения активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка в группах с государственным языком обучения

Задачи:

 • совершенствовать системы усвоения обучающимися базовых знаний, умений, навыков;
 • развивать мотивацию к учению, познавательных интересов обучающихся, стремление к осознанному усвоению учебного материала, участию всех студентов в учебной деятельности;
 • Применять компьютерные технологи в учебном процессе;

ШОМАНОВА Г.К. «Методы активизации познавательной деятельности и творческих способностей на уроках русского языка и литературы

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]