ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫПУСКАЮЩИХ В 2022 – 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

 

Группа: 31

Специальность: 0105000 «Начальное образование»

Квалификация: 0105013 «Учитель начального образования»

ФИО студента Темы курсовых работ Предмет ФИО руководителя
1 Анарбекова Жанерке Сындарлы оқыту теориясына сәйкес мұғалімнің сабақты ұйымдастыру ерекшелігі Педагогика Алканова З.С
2 Әнуарбекова Мөлдір Бейнелеудегі  түстер. Пейзаж – бейнелеу ережелері мен жолдары Көркем еңбек және оны оқыту әдістемесі Айтхожин М. К.
3 Базылмұратова Талшын Табиғи көрнекі құралдарды жаратылыстану пәнінде қолдану ерекшеліктері Жаратылыстану және дүниетануды оқыту әдістемесі Музапарова Д.Б
4 Бердинова Ажар Сыныптан тыс дене тәрбиесі және спорт жұмыс түрлерін дамыту арқылы оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттыру» Дене тәрбиесінің оқыту әдістемесі Жұмадилова Б.Т.
5 Болатқызы Айтолқын «Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуін оқытуда интербелсенді әдістерді қолдану Математика оқыту әдістемесі Мавлитаева Г.А
6 Демежанова Жансая Балалардың музыкалық қабілетін дамытуда «Sibelius» бағдарламасын пайдаланудың тиімділігі Музыка оқыту әдістемесі Оралғазина Г. М
7 Дуйсенгазина Аяулым Оқуда өнімділік тапшылығын болдырмау жолдары Педагогика Нурланова А.К
8 Ержанқызы Айгерім М.О.Әуезовтің педагогикалық көзқарастарын тәрбие беру үрдісіне кіріктіру Педагогика Нурланова А.К
9 Еркінова Раушан Дамыта оқыту мен  жақын даму аймағының өзара байланысы

 

Педагогика Алканова З.С
10 Ертүлекова Ақбота Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары. Кескіндеме өнері Көркем еңбек және оны оқыту әдістемесі Айтхожин М.К
11 Жұмабекова Аружан Педагогиканың методологиялық негізі және ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері Педагогика Алканова З.С
12 Закарьянова Аяжан Әліппе сабағында оқушылардың көркем жазу дағдысын қалыптастыру Қазақ тілін оқыту әдістемесі және каллиграфия Сахариева.З.Д
13 Кәрімова Назерке Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру арқылы жаратылыстану пәні бойынша студенттердің таным белсенділігін арттыру Жаратылыстану және дүниетануды оқыту әдістемесі Музапарова Д.Б
14 Қабдуалиева Жаннұр Оқушының өзіндік рефлексия жасау дағдыларын дамыту жолдары Педагогика Алканова З.С
15 Мадиева Мадина Бастауыш сынып оқушыларының дене тәрбиесінің ерекшеліктері Дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі, ырғақ Жұмадилова Б.Т.
16 Мұхтар Балжан Бастауыш сыныпта балалардың вокалдық-хор дағдыларын дамытудың инновациялық әдіс-тәсілдері Музыка және музыкалық білім беру әдістемесі Оралғазина Г. М
17 Оразбаева Лимара Мектеп оқушыларын музыкалық қызметке ынталандыру тәсілдері Музыка және музыкалық білім беру әдістемесі Оралғазина Г. М
18 Риттэр Анэля Математикадағы визуалды модельдерге негізделген бағдарламаның мүмкіндіктерін сабақта тиімді қолдану Математиканың теориялық негіздерін оқыту әдістемесі Мавлитаева Г.А
19 Сайлауғазы Айдана Модельдеу түрлері және мәтінді есептерді шешу әдістері Математиканың теориялық негіздерін оқыту әдістемесі Мавлитаева Г.А
20 Саркенбаева Инара Дене даму қасиеттерін дамыту жлдары Дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі, ырғақ Жұмадилова Б.Т
21 Темірғалиева Дильназ Мектеп пен отбасы байланыс түрлері мен оны ұйымдастыру ерекшелігі Педагогика Нурланова А.К
22 Тоқтасынова Дильназ Ауыз әдебиеті үлгілері мен көркем шығармалар арқылы ұлттық құндылықтарды қадірлеуге тәрбиелеу Қазақ тілін оқыту әдістемесі және каллиграфия Сахариева З.Д
23 Төкішова Сәлима Оқушылардың ғылыми дүниетаным компоненттерін дамыту мен қалыптастыруда оздыра оқыту технологиясын қолдану Педагогика Нурланова А.К
24 Ханатқызы Нұрсұлу Натюрморт – кезеңдеп салу жолдары Көркем еңбек және оны оқыту әдістемесі Айтхожин М.К
25 Хасыр Айша Әдебиеттік оқу сабақтарында әдеби көркемдегіш құралдардың оқытылуы Қазақ тілін оқыту әдістемесі және каллиграфия Сахариева З.С

 

      Группа: 31 А

      Специальность: 0105000 «Начальное образование»

      Квалификация: 0105013 «Учитель начального образования»

п/н

ФИО Темы Предмет ФИО

научного руководителя

1 Тюрганова Кристина Дмитриевна Структура и типы урока в рамках обновленного содержания образования Педагогика Полулях Е.А.
2 Хасенова Диляра

Камильевна

Роль нестандартных уроков в развитии познавательных интересов младших школьников Педагогика Полулях Е.А.
3 Крахмаль Ирина

Витальевна

Использование современных стратегий активного обучения на уроках в начальной школе Педагогика Полулях Е.А.
4 Казьмина Виоллета Александровна Особенности организации оценивания как эффективный подход в обучении Педагогика Жунусова Л.Б.
5 Гиршфельд Виктория

Александровна

Особенности организации исследовательской деятельности в начальной школе Педагогика Жунусова Л.Б.
6 Баркова Альбина Викторовна Групповая форма организации деятельности учащихся на уроке Педагогика Жунусова Л.Б.
7 Толеуханова Айдана Асхаровна Дифференцированный подход в обучении младших школьников Педагогика Жунусова Л.Б.
8 Шведченко Полина Евгеньевна Обучающие игры на уроках чтения в начальной школе Методика обучения казахского языка  и каллиграфия Муздыбаева А.К.
9 Шандыбина Карина Куанышевна Методика работы с героем (персонажем) литературного произведения на уроках чтения в начальной школе Методика обучения казахского языка  и каллиграфия Муздыбаева А.К.
10 Витязева

Веолетта

Андреевна

Специфика работы с малыми фольклорными жанрами на уроках литературного чтения Методика обучения казахского языка  и каллиграфия Муздыбаева А.К.
11 Романова Маргарита

Витальевна

Подвижные игры: как средство физического воспитания в начальной школе Физическое воспитание с методикой обучения, ритмика Муратбекова А.Ж.
12 Попова Анна Николаевна Развитие координационных способностей у детей младшего школьного возраста Физическое воспитание с методикой обучения, ритмика Муратбекова А.Ж.
13 Кадылбек Камила

Кайратқызы

Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического воспитания Физическое воспитание с методикой обучения, ритмика Муратбекова А.Ж.
14 Рожкова Ангелина

Андреевна

Критериальное оценивание учебных достижений в условиях обновленного содержания образования по математике Теоретические основы обучения математике Кичигина Н.Д.
15 Емельянова Мария Дмитриевна Возможности использования инновационных технологий при изучении устных вычислительных приемов. Теоретические основы обучения математике Кичигина Н.Д.
16 Арыкова Анель Акажановна Повышение уровня логической грамотности младших школьников в процессе обучения математики Теоретические основы обучения математике Кичигина Н.Д.
17 Мусина Салтанат

Жас-Улановна

Применение наглядных методов обучения естествознанию при изучении подраздела «Животные» Естествознание с методикой познания мира Айткалиев Б.М.
18 Мельник Милена Александровна Применение и роль мультимедийных технологий в ознакомлении обучающихся с природными ресурсами почвы и воздуха Естествознание с методикой познания мира Айткалиев Б.М.
19 Кумбаева Камила Каиргельдыевна Формирование понятий и ознакомление с природой родного края на уроках естествознания (на примере подраздела «Растения») Естествознание с методикой познания мира Айткалиев Б.М.
20 Присяжная Анна Сергеевна Система формирования природоведческих понятий на уроках естествознания (на примере раздела «Живая природа») Естествознание с методикой познания мира Айткалиев Б.М.
21 Иванова Дарья Валерьевна Формирование основ музыкальной культуры младших школьников посредством казахского фольклора Музыка с методикой музыкального воспитания Трусова М.И.
22 Кадыкова Виктория

Алексеевна

Развитие творческих способностей младших школьников на уроке музыки Музыка с методикой музыкального воспитания Трусова М.И.
23 Толстухин Вячеслав Сергеевич Развитие музыкального восприятия младших школьников в процессе слушания музыки Музыка с методикой музыкального воспитания Трусова М.И.
24 Шарафутдинова Сабира Игоревна Цвета в изображении. Правила и способы пейзажнообразования

 

Художественный труд с методикой преподавания Айтхожин М.К.
25 Латыпова Ислана Руслановна Виды и жанры изобразительного искусства.

Искусство живописи.

Художественный труд с методикой преподавания Айтхожин М.К.

 

 

Группа 32 А

Специальность:  0111000 «Основное среднее образование»                                                

Квалификация: 0111023 «Учитель русского языка и литературы»

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1 Амерханова Альмира Интерактивные методы обучения русскому языку (по выбору) в рамках обновленной системы обучения Методика обучения русскому языку Павлова И.И.
2 Асылханова Аяулым Развитие личности в условиях обновленного содержания образования Педагогика Жунусова Л. Б.
3 Бактиярова Акнур Развитие воображения и творческих способностей школьников в процессе обучения Психология Полулях Е. А.
4 Болтабек Құралай Методы обучения русскому языку в рамках обновленной системы обучения Методика обучения русскому языку Павлова И.И.
5 Борисова Алина Роль внеклассного чтения в литературном развитии современных школьников Методика преподавания русской литературы Муздыбаева А. К.
6 Губина Ариана Методика изучения фразеологии русского языка в системе уроков. Методика обучения русскому языку Павлова И. И.
7 Ибатулина Валентина Активизация позновательной  деятельности малдших школьников Педагогика Жунусова Л. Б.
8 Карапова Еркеназ Проблема и проявления агрессивности в подростковом возрасте и возможомти ее коррекции  Психология Полулях Е.А.
9 Киричек Виктория Программа обучения русскому языку (сопоставительный анализ учебников по выбору) Методика обучения русскому языку Павлова И.И.
10 Қабденова Гүлшат Развитие личности в условиях обновленного содержания образования Педагогика Жунусова Л. Б.
11 Маратқызы Мәншук Работа по развитию речи учащихся на материале синонимов и антонимов Методика преподавания русской литературы Муздыбаева А.К.
12 Махсутова Анель Изучения синонимических средств русского языка как ресурс стилистики (на примере лексико-фразеологических, морфологических, синтаксических средств по выбору) Методика обучения русскому языку Павлова И.И.
13 Митрофанова Кристина Проблемы взаимотношений со сверстниками в подростковом возрасте Психология Полулях Е. А.
14 Нестерова Ярославна Применение словарно-фразеологической работы на уроках литературы Методика преподавания русской литературы Муздыбаева А.К.
15 Омаргалиева Диназ Приемы изучения биографии писателя Методика преподавания русской литературы Муздыбаева А.К.
16 Оразаев Алихан Использование современных технологий (по выбору) на уроках русского языка. Методика обучения русскому языку Павлова И.И.
17 Плонская Алена Использование художественной картины в процессе анализа произведения Методика преподавания русской литературы Муздыбаева А.К.
18 Титкова Дарья Развитие памяти школьников как условие успешности в учении Психология Полулях Е. А.
19 Хаджимова Дильназ Игровые элементы на уроках литературы в 5-6 классах

 

Методика преподавания русской литературы Муздыбаева А.К.
20 Цепневская Карина Разработка методики критического мышления школьников Педагогика Жунусова Л. Б.

 

 

Группа: 36

Специальность: 0111000 «Основное среднее образование»

Квалификация: 0111013 «Учитель казахского языка и литературы»

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1.                    Әрінова Маржан Қазақ тілі сабағында   шығармашылық белсенділікті қалыптастыру жолдары Қазақ тілін оқыту әдістемесі Қасымжанова Г.К.
2.                    Байхалов Дудайв Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың тілдік құзіреттілігін қалыптастыру Қазақ тілін оқыту әдістемесі Қасымжанова Г.К.
3.                    Жұмақыл Алтынай Тиімді  әдіс-тәсілдер арқылы креативті жазу дағдыларын дамыту Әдебиетті оқыту әдістемесі Нурпеисова Е.Б.
4.                    Кенесбек Сымбат Абайдың қарасөздерін заманауи үлгіде  оқыту әдістері Әдебиетті оқыту әдістемесі Нурпеисова Е.Б.
5.                    Хасанова Ризида Кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашуда қолданылатын көркемдеуіш құралдарды талдауда қолданылатын әдіс-тәсілдер Әдебиетті оқыту әдістемесі Нурпеисова Е.Б.
6.                    Қайратқызы Ақерке Ертегі жанрын оқыту арқылы оқушы бойына танымдық құзіреттілікті қалыптастыру Әдебиетті оқыту әдістемесі Нугумарова Л.Н.
7.                    Қанатқызы Айнұр Жыраулар поэзиясын оқыту арқылы ұлттық рухты қалыптастыру жолдары Әдебиетті оқыту әдістемесі Нугумарова Л.Н.
8.                    Құрмаш Қарлыға «Кейс-стади» технологиясы арқылы  оқушылардың сындарлы ойлауын қалыптастыру Әдебиетті оқыту әдістемесі Нугумарова Л.Н.
9.                    Нұрғалиева Ақмарал Грамматикалық норма талаптарын мәнмәтін арқылы меңгерту әдістемесі Қазақ тілін оқыту әдістемесі Мусина К.С.
10.                Сархатқызы Диана Тыңдалым мәтінімен жұмыс әдістемесі Қазақ тілін оқыту әдістемесі Мусина К.С.
11.                Саят Қырмызы Қазақ тілі сабағында тіл дамыту жұмыстары арқылы оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру Қазақ тілін оқыту әдістемесі Қасымжанова Г.К.
12.                Серіктөлеуова Аружан Көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді қолдану арқылы тілдік дағдыларын дамыту Қазақ тілін оқыту әдістемесі Мусанова А.Д.
13.                Ткешева Гульдана Оқылым стратегияларын тиімді қолдану арқылы оқушылардың мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау дағдысын дамыту Қазақ тілін оқыту әдістемесі Мусанова А.Д.
14.                Турганбекова Ботагөз Оқылым мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшеліктері Қазақ тілін оқыту әдістемесі Мусина К.С.
15.                Увалиева Еркежан Оқушылардың оқуға қабілеттілігі мен есте сақтау процесінің психологиялық негіздері Психология Нургазы М.Т
16.                Сержанова Әйгерім Үлгерімі төмен оқушылардың зейін қасиетін қалыптастыру Психология Нургазы М.Т
17.                Бейсембекова Айдана Оқушылардың оқуға қабілеттілігі мен есте сақтау процесінің психологиялық негіздері Психология Нургазы М.Т
18.                Каденова Бибі Оқушылардың сыныптан тыс жұмыстар арқылы сыни ойлау дағдыларын  қалыптастыру Педагогика Кабимолдина А.К.
19.                Ниязғалиева Алуа Оқушының оқу мотивациясын арттыруда педагогтың шеберлігі Педагогика Кабимолдина А.К.
20.                Ракишева Дильназ Оқыту мен оқуда АКТ ды қолдану жолдары Педагогика Кабимолдина А.К.
21.                Төлеутаева Нұрайым Салт-дәстүрлер негізінде оқушыларды тәрбиелеудің психологиялық- педагогикалық мәселелері Педагогика Кабимолдина А.К.

 

 

Группа: 33

Специальность: 0103000 «Физическая культура и спорт»

Квалификация: 0103023 «Учитель физической куьтурыи спорта»

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1 Айдархан Айдос Айдарханұлы Ұлттық ойындарды ұйымдастыру және өткізу Қозғалмалы ойындар және оны оқыту әдістемесі Сарсембаев Б.С.
2 Айдынбекова Назерке Айдынбекқызы Волейбол алаңындағы сызықтардың мәні және ойын ерекшеліктері Спорт ойындары және оны оқыту әдістемесі Шаймарданов А.К.
3 Айтқалиев Арман Серікжанұлы Спорттық жүзу түрлерінің техникасы мен тактикасын жетілдіру әдістемесі Жүзу спорты және оны оқыту әдістемесі Мұхамбаев Б.Р.
4 Аманжол Ұлан Шағанұлы Гимнастикалық жаттығулардың оқушының көңіл-күйін  көтеріп, сергектік қуатын дамытудың әсері Гимнастика және оны оқыту әдістемесі Тоқтарбек С.Қ
5 Анигам Мәди Нұрсоветұлы Орта және ұзақ (алыс) қашықтыққа жүгіру әдістерінің негізі. Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі Сағатбеков Б.А.
6 Арыстанбеков Сағыныш Арыстанбекұлы Жазғы демалыс лагеріндегі спорттық-сауықтыру жұмыстарының маңызы Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Кабаева Б.Т.
7 Асқар Айдын Қабылғазыұлы Оқу процесінде оқушылардың көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру Педагогика Сарсекова Г.К.
8 Демеуғалиев Диас Қайратұлы Арнайы медициналық топ оқушылары үшін дене шынықтыру пәнінің маңызы Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Кабаева Б.Т.
9 Қайранов Алишер Алмасович Оқытуда дидактикалық ойындарды тиімді таңдау шарттары Педагогика Нургазы М.Т.
10 Каримов Ернұр Еркінұлы Қимыл- қозғалыс дағдыларын қалыптастыру. Жүру мен жүгіру. Жеңіл атлетика  және оны оқыту әдістемесі Сағатбеков Б.А.
11 Карипбеков Ердос Болатұлы Білім сапасын жақсартудағы саралап оқытудың әдіс-тәсілдері Педагогика Сарсекова Г.К.
12 Қабыкенов Дамир Ермекұлы Жүзу спортының ағза жүйелеріне әсері мен әдістемелік маңызы Жүзу спорты және оны оқыту әдістемесі Мұхамбаев Б.Р.
13 Мамайев Мейіржан

 

Нұржанұлы

Футбол алаңдары және сызықтардың мәні, ойын

 

ерекшеліктері

Спорт ойындары және оны оқыту

 

әдістемесі

Шаймарданов А.К.
14 Мәулікей Нұрболат Бауржанұлы Шаңғы спортына жаттықтыру негіздері. Шаңғы сабақтарын өткізу ерекшеліктері Шаңғы спорты және оны оқыту әдістемесі Сағатбеков Б.А.
15 Мұхитқызы Мөлдір 6-12 жас кезіндегі қимыл-қозғалыс ойындарының әдістемесі Қозғалмалы ойындар және оны оқыту әдістемесі Сарсембаев Б.С.
16 Тоқтар Дина Миратқызы Мектептегі дене шынықтыру сабағындағы гимнастикалық жаттығуларды ұйымдастыру Гимнастика және оны оқыту әдістемесі Тоқтарбек С.Қ.

 

Группа: 303

Специальность: 0103000 «Физическая культура и спорт»                        

Квалификация: 0103033 «Тренер-преподаватель по спорту»                                                                 

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1 Айдынгали Айгали Сынып жетекшісінің оқушыларды волонтерлық жұмысқа баулу жолдары Педагогика Нургазы М.
2 Ануарбеков Асылбек Таңдалған спорт түрінен жалпы және арнайы дене дайындығы (волейбол) Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі Шаймарданов А.К.
3 Арғымбекұлы Ұлас Блум таксономиясы шеңберінде деңгейлік тапсырмалар құрастыру әдістемесі Педагогика Сарсекова Г.К.
4 Әлимұратұлы Думан Таңдалған спорт түрі бойынша жаттығушының

техникалық, тактикалық шеберлігін арттыру жолдары (қазақша күрес).

Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі Тұрсынов Е.А.
5 Сайлаубеков Мейрамбек Гір спорты. Жұлқи көтеру және серпіп көтеру техникалары (фитнес) Таңдау бойынша пән-тренажер залының нұсқаушысы Мухамбаев Б.Р.
6 Садвакасова Салтанат Тәрбиеде оқушылардың дербес ерекшеліктерінің ескерілуі Педагогика Сарсекова Г.К.
7 Семізбаев Әділ Таңдап алған спорт түрі бойынша волейболшылардың техникалық, тактикалық шеберлігін дамыту және жетілдіру Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі Шаймарданов А.К.
8 Рахашов Медет Дене тәрбиесі сабағында оқытудың саналылық және белсенділік қағидасын жүзеге асыру жолдары Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі Жумадилова Б.Т.
9 Менкенов Нуралы Спортшылардың  жоғарғы дәрежелік жұмыстарын  ұйымдастыру ерекшеліктері (баскетбол) Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі Шаймарданов А.К.
10 Муқатаев Архат Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде дене тәрбиесі сабағының мазмұны мен құрылымы Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі Жумадилова Б.Т.
11 Оралғазин Ұлағат Сабақты табысты ұйымдастыру жолдары Педагогика Сарсекова Г.К.
12 Баймырзаев Роллан Дене тәбиесі сабағында жүктеме мөлшерін анықтау, тамыр соғысын өлшеу, тіркеу хаттамасын жүргізудің маңызы Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі Жумадилова Б.Т.
13 Бакенов Азамат Дене жаттығуларының әсерін анықтаушы факторлар Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі Сарсембаев Б.С.
14 Бекеев Бекмұхамбет Спорттың белсенді түрлері. Ауыр атлетика спортының ағзаға әсері (фитнес) Таңдау бойынша пән-тренажер залының нұсқаушысы Мухамбаев Б.Р.
15 Бекенова Айым Таңдап алған спорт түрінің техникалық- тактикалық дайындық негіздерінің жалпы              сипаттамасы ( қазақша күрес). Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі Тұрсынов Е.А.
16 Жарлықасынова Айдана Рухани адамгершілік құндылықтар арқылы оқушылардың қарым-қатынас мәдениетін дамыту Педагогика Нургазы М.
17 Жұмабеков Жақсылық Спортшылардың жылдамдықтары мен ептіліктерін  дамыту жолдары Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі Сарсембаев Б.С.
18 Караханов Бауыржан Оқытуда коллаборативтік ортаны құру Педагогика Сарсекова Г.К.
19 Қайсаев Темірлан Таңдалған спорт түрі бойынша ойыншылардың ойын техникасын жетілдіру жолдары (футбол) Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі Шаймарданов А.К.
20 Назиржанов Әділжан Оқу үрдісінде тиімді сұрақ қоюдың негізгі аспектілері Педагогика Сарсекова Г.К.
21 Төлеуханов Нурдаулет Адам ағзасындағы дене қуаты қасиеттерін дамыту жолдары Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі Жумадилова Б.Т
22 Нұрланұлы Архат Оқушылар ұжымын қалыптастыру жолдары Педагогика Нургазы М.
23 Таңатқан Айбота Мектептен тыс дене тәрбиесі және спорт жұмыстары Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі Кабаева Б.Т.
24 Тоқтамыс Нұрсұлтан Жас боксшыны ұрысқа дайындау: ұрыс техникасын меңгерту жолдары Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі Тұрсынов Е.А.
25 Тулеуханов Еламан Күштің пайда болуының биологиялық табиғаты. Бұлшықет жүйесі (фитнес) Таңдау бойынша пән-тренажер залының нұсқаушысы Мухамбаев Б.Р.

 

Группа: 34

Специальность: 0111000 «Основное среднее образование»

Квалификация: 01111083 «Учитель иностранного языка»

 

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1 Ақшабаева Индира Оқушыларға құқықтық тәрбие беру жолдары Педагогика Нурланова А.К
2 Базарова Аяжан Бастауыш сыныпта шиыршық қағидаты бойынша Абай шығармаларының берілуі мен оқыту әдістері Ана тілі Табилтай С.
3 Берікқызы Аружан Оқудағы кедергілерді жеңу жолында мұғалімнің оқушыға қолдау көрсету тәсілдері Педагогика Алканова З.С.
4 Болатова Аружан Оқу – әдістемелік процестегі сендіру әдісін қолданудың ерекшеліктері Педагогика Толеуова Т.
5 Ерболқызы Ұлжан Балалардың  тыңдалым және айтылым дағдысын дамытуда қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдер Ана тілі Табилтай С.
6 Жаманкөзова Ажар Дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызмет ерекшеліктері (Ренцулли мен Райс) Педагогика Алканова З.С.
7 Жүкешова Аружан Ағылшын тілі сабағында саралап оқу арқылы окушылардың зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыру Шет тілін оқыту әдістемесі Қойгелдина Б.Ж.
8 Жумабекова Алтынай Ағылшын тілі сабағында жаңартылған білім мазмұны бойынша бағалау түрлері Шет тілін оқыту әдістемесі Қойгелдина Б.Ж.
9 Жұмағазина  Аружан Шет тілі фонетикасын үйретуде қолданылатын оқыту құралдарының маңызы Шет тілін оқыту әдістемесі Нұрлан А.Н.
10 Зарипова Жансая Проблемалық оқыту технологиясы арқылы әдебиеттік оқу пәнінде оқушылардың сындарлы ойлауын қалыптастыру Ана тілі Табилтай С.
11 Кусманова Мархаба Тұлғаны тәрбиелеуде ұлттық құндылықтарды пайдалану Педагогика Нурланова А.К.
12 Құдайбергенова Даяна Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі Педагогика Нурланова А.К.
13 Молтугелова Аяулым Аудиовизуалдық әдіс негізінде оқушылардың тыңдалым дағдысын қалыптастыру Шет тілін оқыту әдістемесі Нұрлан А.Н.
14 Муканова Ақмарал Жоғары сынып оқушыларына шетел тілін оқыту барасыныда мәтіндік және ақпараттық материалдарды қолданудын Шет тілін оқыту әдістемесі Торыбаева Г.Н.
15 Мустафина Еркежан Ағылшын тілі сабағында Case-study технологиясын қолдану тиімділігі Шет тілін оқыту әдістемесі Қойгелдина Б.Ж.
16 Мұқанова Алтынай Интербелснді әдістерді оқушыларды сөйлеуге үйретуде тиімді қолдану Шет тілін оқыту әдістемесі Маметекова Г.С.
17 Нұрланова Шырай  Шет тілін үйренудегі мотивацияның рөлі Шет тілін оқыту әдістемесі Маметекова Г.С.
18 Раймкулова Дана Тыңдалым орта буын оқушыларының ағылшын тілін білу деңгейін арттыру әдісі ретінде Шет тілін оқыту әдістемесі Курманова Д.К.
19 Сағатбекова Гүлдана Brainstorming activities in learning English Шет тілін оқыту әдістемесі Торыбаева Г.Н.
20 Салимова Айнұр Әр түрлі деңгейдегі топтарда шет тілдерін проблемалық-жобалық тәсілмен оқыту Шет тілін оқыту әдістемесі Қойгелдина Б.Ж.
21 Санақбекова Гүлфира Балалардың тілін дамытудағы жұмбақ пен жаңылтпаштың орны Ана тілі Табилтай С.
22 Серікқалиева Тоғжан Ағылшын тілін оқытудың орта кезеніңде грамматикалық дағдыларды қалыптастыру Шет тілін оқыту әдістемесі Қойгелдина Б.Ж.
23 Серікова Тоғжан Increasing students’ activity through the usr of the game technology Шет тілін оқыту әдістемесі Торыбаева Г.Н.
24 Темірхан Мөлдір Мектеп оқушыларының шет тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастырудағы ойынның рөлі Шет тілін оқыту әдістемесі Курманова Д.К.
25 Тлеутай Айнаш Сандық білім ресурсын пайдалану арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру Педагогика Алканова З.С.
26 Шақабаева Сымбат Оқытудағы ішкі және сыртқы уәж: айырмашылығы мен ерекшеліктері Педагогика Алканова З.С.

 

Группа: 37

Специальность: 0111000 «Основное среднее образование»

Квалификация: 01111083 «Учитель иностранного языка»

 

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1. Алпысова Ақмарал Оқушыларға экономикалық тәрбие беру жолдары Педагогика Жунусова Л.Б.
2. Айтқалиев Диас Әдебиеттік оқу сабағында деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын қолдану Ана тілі Түгелбаева А.Е.
3. Айтнурова Арайлым Ағылшын тілін оқытуда аудиовизуалды әдісті пайдалану ШТОӘ Бағдатова Г.А.
4. Асқатова Құралай Диалог арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту Педагогика Кабимолдина А.К
5. Асылбекова Мөлдір Шет тілі сабағында оқытудың көрнекілік принципін жүзеге асыруда тірек сызбалардың маңызы ШТОӘ Нұрланқызы А.
6. Әділбек Жансая Ағылшын сабақтарында кумулятивті әңгімені қолдану  арқылы оқытудың ғылыми принципін жүзеге асыру ШТОӘ Нұрланқызы А.
7. Бегимбаева Гулдана Оқушылардың айтылым дағдысын дамыту құралы ретінде ағылшын тілі сабақтарында дебат технологиясын қолдану ШТОӘ Курманова Д.К.
8. Бекжанова Дильназ Ана тілі сабағында ұлттық ойындар арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру Ана тілі Түгелбаева А.Е.
9. Жоламанов Қуанышбек Әдебиеттік оқу пәнінде айтылым дағдысын дамытудағы көркем шығармалардың маңызы Ана тілі Түгелбаева А.Е.
10. Жолдыбаева Аружан Сынып жетекшісінің ата- аналармен жұмысы Педагогика Жунусова Л.Б.
11. Жұмағали Айым Төңкерілген әдіс арқылы әдеби шығармаларды оқытудың тиімділігі ШТОӘ Маметекова Г.С
12. Еділ Назира Ерте жастан ағылшын тілін оқытудың маңызы және оның ерекшеліктері ШТОӘ Бағдатова Г.А.
13. Қабыкенова Жаннұр «Көпіршілер» және олардың ЖАДАға қатынасы (жақын арадағы даму аймағы) Педагогика Кабимолдина А.К
14. Қазетова Аружан Оқытудың бірізділік дидактикалық принципін тиімді жүзеге асыру жолдары Педагогика Маханбет Ақмарал
15. Қайрат Шалқар Оқу үрдісіндегі метатану аспектілерін санаттау Педагогика Кабимолдина А.К
16. Кеңес Аяжан БАҚ саласындағы ағылшын тілінің терминологиялық сөз тіркестері арқылы оқушылардың лексикалық тілін дамыту ШТОӘ Маметекова Г.С
17. Маратова Талшын Ағылшын тілін үйретуде оқу-сөздік жағдаяттарды қолдану тиімділігі ШТОӘ Нұрланқызы А.
18. Мерғазы Гүлзада Әдебиеттік оқу пәнінде оқушылардың танымдық  белсенділіктерін дамыту жолдары Ана тілі Түгелбаева А.Е.
19. Оразғалиева Гулима Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдерді оқытудың лингвистикалық негіздерін меңгертуде оқытудың  интербелсенді әдістерін қолдану ШТОӘ Нұрланқызы А.
20. Раимбек Алуа Оқушыларды  жеке тұлғаға бағдарланған оқыту технологиясы негізінде тәрбиелеу және мұғалімнің педагогикалық әдебі Педагогика Маханбет А.
21. Рымғали Альмира Шет тілін үйретуде оқушының оқырмандық қызығушылығын қалыптастыру жолдары ШТОӘ Курманова Д.К.
22. Сагитова Алина Оқыту мен оқу үдерісінде сындарлы оқытудың тиімділігі Педагогика Маханбет А.
23. Серікханова Аида Contextual Grammar Teaching

 

ШТОӘ Нұрланқызы А.
24. Толеугалиева Айымгул Ағылшын тілінің морфологиясын меңгертуде дидактикалық ойындардың тиімділігі ШТОӘ Бағдатова Г.А.
25. Турдықұлова Дияра Ағылшын тілі сабағында білім алушылардың аудармашылық құзіреттілігін дамыту ерекшеліктері ШТОӘ Курманова Д.К.
26. Тусупбекова Тоғжан Оқушылардың сөйлеу дағдысын дамытуда идиомалардың рөлі ШТОӘ Нұрланқызы А.
27. Тыныбек Әли Сұрақ қоюдың түрлерін тиімді  қолдану арқылы оқытудың ғылымилық принципін жүзеге асыру Ана тілі Түгелбаева А.Е.
28. Шарипханова Нұрайым Оқушыларды салауатты  өмір салтына қалыптастырудағы рухани құндылықтар Педагогика Маханбет А.

 

Группа: 25

Специальность: 0512000 «Переводческое дело»

Квалификция: 0512013 «Переводчик»

 

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1 Амангельдинова Мерей Айдынқызы Movie translation as a special kind of translation on film material. Аударма теория және практика Оразалинова А.Қ
2 Аманжолова Наргиз Ғалымжанқызы Экономикалық мәтіндерді аудару Аударма теория және практика Койгельдина Б.Ж

 

3 Амантай Айгерім Мақсатқызы Заңды мәтіндерді аудару ерекшеліктері Аударма теория және практика Бағдатова Г.А

 

4 Асенова Аружан  Слямбекқызы Ағылшын тіліндегі қысқартулар және оларды аудару әдістері Аударма теория және практика Оразалинова А.Қ

 

5 Асланбекұлы Ислам Заң терминдерінің аудармада берілу ерекшеліктері (ағылшын және қазақ тілдері негізінде) Аударма теория және практика Оразалинова А.Қ

 

6 Ахметқанова Гаухар Серікқызы Мультипликациялық фильмдерді лингвистикалық зерттеулердің объектілері ретінде аудару Аударма теория және практика Бағдатова Г.А

 

7 Байжұманова Дильназ Асланқызы Features of the translation of idioms into the Kazakh language. (based on «Dick Sands, the Boy Captain» by Jules Verne) Аударма теория және практика Торыбаева Г.Н
8 Балтабекова Айнұр Ерланбекқызы Метафоралық аудару ерекшеліктері. Аударма теория және практика Маметекова Г.С

 

9 Бедельбекова Райхан Жарқынқызы Фантазия жанрындағы реалияларды аудару ерекшеліктері Аударма теория және практика Оразалинова А.Қ
10 Дастанқызы Аружан Құжаттарды аудару ерекшеліктері

 

Аударма теория және практика Бағдатова Г.А
11 Жігер Дәурен Топонимдерді аудару ерекшеліктері Аударма теория және практика Курманова Д.К
12 Қалиасқарова Аруна Айдынқызы Мұнай-газ саласындағы техникалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері Аударма теория және практика Оразалинова А.Қ

 

13 Қуанышева Малика Қуанышқызы Ағылшын тіліндегі газет-ақпараттық мәтіндерді аудару ерекшеліктері Аударма теория және практика Торыбаева Г.Н

 

14 Маратова Жулдыз Думановна Ағылшын тіліндегі комикстерді аудару ерекшеліктері Аударма теория және практика Курманова Д.К

 

15 Марксов Ернұр Төлеубекұлы Медициналық аударма және оның қиындықтары Аударма теория және практика Асылбек Д.М
16 Мұратжанова Айнұр Мұратжанқызы Ирония аудармасының ерекшеліктері Аударма теория және практика Асылбек Д.М
17 Мустафинова Нурай Мерхатовна The challenges of translating advertisements Аударма теория және практика Койгельдина Б.Ж

 

18 Несіпбек Аида Берікқызы Машиналық аударма Аударма теория және практика Асылбек Д.М
19 Рахатова Диана Рахатқызы Фразеологизмдерді шет тілінен аудару кезіндегі қиындықтар (публицистикалық материалдар негізінде) Аударма теория және практика Маметекова Г.С

 

20 Сағатқанова Айгерім

Мұратбекқызы

Pragmatic adaptation when translating movie/cartoon titles Аударма теория және практика Маметекова Г.С

 

21 Сухатова Дәрия Шалқарқызы Ілеспе аударма оның Қазақстанда пайда болуы және дамуы Аударма теория және практика Асылбек Д.М
22 Темірғазы Айым Серғазықызы Common issues that arise when using simultaneous interpretation Аударма теория және практика Асылбек Д.М
23 Тоқтарбекова Жанна Қайратқызы Заманауи лингвистикадағы сленгті аударудың теориялық негіздері Аударма теория және практика Самалбаева Н.Р
24 Төлеуханова Аделия Толегеновна The translation of neologisms in English language

 

Аударма теория және практика Койгельдина Б.Ж

 

25 Тұрғанова Аружан Русланқызы Жалқы есімдерді ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару Аударма теория және практика Бағдатова Г.А
26 Акембаева Ажар Болатбековна Көркем аударманың ерекшеліктері Аударма теория және практика Маметекова Г.С

 

 

Группа: 35

Специальность: 0108000 – Музыкальное образование

Квалификация: 0108013 – Учитель музыки в организациях дошкольного основного среднего образования

 

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1 Байқанова Арай Мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық аспаптардың, музыкалық және шулы ойыншықтардың дыбысталуын ажыратуға үйрету әдістемесі Балабақшадағы музыка әдістемесі Байнбетова А.Д.
2 Ақанова Сәуле Музыка жетекшісі мен тәрбиешінің балалардың музыкалық қызметін ұйымдастырудағы рөлі Балабақшадағы музыка әдістемесі Байнбетова А.Д.
3 Жақсылықова Еркежан Орта және ересек топтағы балаларды  музыка тыңдау дағдысына үйретудің әдістері мен тәсілдері Балабақшадағы музыка әдістемесі Байнбетова А.Д.
4 Айтқали Айдана Мектеп жасына дейінгі балалардың  театрландырылған музыкалық дидактикалық ойын арқылы музыкалық қабілетін дамыту Балабақшадағы музыка әдістемесі Байнбетова А.Д.
5 Төлегенқызы Нұрай Музыкалық-ырғақтық қимылдарды үйретудің әдістері мен тәсілдері Балабақшадағы музыка әдістемесі Байнбетова А.Д.
6 Меллат Самғар Музыкалық тәрбие және білім алушылардың жан-жақты жарасымды жетілуінде оқушылардың өз бетімен жұмысын ұйымдастыру әдістемесі Мектептегі музыка әдістемесі Байролова Б.Т.
7 Сейтқазинов Алпамыс Музыкалық   білім  беруде патриоттық  әндер  арқылы  елжандылыққа  тәрбиелеу  жолдары Мектептегі музыка әдістемесі Байролова Б.Т.
8 Кенжебеков Мадияр Мектептегі музыка сабағында заманауи сабақты ұйымдастыру және оқушылардың білімін ынталандыру жолдары Мектептегі музыка әдістемесі Байролова Б.Т.
9 Социалов Диас Бастауыш  мектептегі  музыка  мұғалімінің  кәсіби  шығармашылығында   инновациялық технологияларды қолданудың  тиімділігі Мектептегі музыка әдістемесі Байролова Б.Т.
10 Макомбекова Камила Оқытуды бағалау кезеңінде инновациялық әдістерді енгізу жолдары Педагогика Жунусова Л.Б.
11 Амангелдин Еркебұлан Жеткіншек жастағы білім алушыларда метасананы қалыптастыру жолдары Педагогика Кабимолдина А.К.
12 Құрманова Аида Оқытуда кері байланыс әдістерін қолданудың тиімділігі Педагогика Жунусова Л.Б.
13 Мұхтаров Әміре Оқушының бос уақытын ұйымдастырудың

ғылыми педагогикалық негіздері

Педагогика Толеуова Т.
14 Омарғазынов Еркебұлан Оқушының креативтілік құзіреттілігі арқылы танымдық қабілетін арттыру Педагогика Толеуова Т.
15 Талғатұлы Аслан Эстетикалық тәрбие берудегі ұлттық өнердің ерекшелігі Педагогика Толеуова Т.

 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 

Группа: 32 (заочное) 

Специальность: 0103000 «Физическая культура и спорт»

Квалификация: 0103023 «Учитель физической куьтуры и спорта»

 

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1. Асқаров Рустам Болатбекович Баскетбол ойынындағы ойындық әрекеттердің маңызды көрсеткіші ретінде техникалық тәсілдерді орындау Спорт ойындары және оны оқыту

әдістемесі

Шаймарданов А.К.
2. Берікжанұлы Еркебұлан Жасөспірімдердің спорттық күресте дене-күш қабылетін арттыруда ойын әдістемесін қолдану Спорт ойындары және оны оқыту

әдістемесі

Жумадилова Б.Т.
3. Жанарбеков Еркін Жанарбекұлы Мектеп жасындағы балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты  дене дамуы мен  дене дайындығының маңызы Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Жумадилова Б.Т.
4. Калиев Мурат Бекайдарович А.Байтұрсынұлының отандық білім беруді дамытудағы еңбегі Педагогика

 

Сарсекова Г.К.
5. Қабылов Дулат Дүкенұлы Мектеп  бағдарламасындағы дене шынықтыру  сабағын жіктеп  бөлу түрлері және оны өткізілу әдістері Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Тоқтарбек С.К.

 

6. Қасымов Нұржан Мектеп жасындағы балалармен футбол жарыстарын өткізудің ерекшелігі және хаттама толтыру Спорт ойындары және оны оқыту

әдістемесі

Тоқтарбек С.К.

 

7. Қизатова Еркежан Қизатқызы Мектептегі дене шынықтыру сабағындағы гимнастикалық жаттығуларды ұйымдастыру Гимнастика және оны оқыту әдістемесі Ногайбаев Т.
8. Мушарапов Женисбек Бакытбекови Дене тәрбиесі сабағында пәнаралық байланыстың әдістемелік негіздері Педагогика Маханбет А.
9. Рамазанов Дулат Ержанович Коньки спортындағы қауіпсіздік шаралары және жарақаттың алдын алу жолдары Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі Жамбулов М.
10. Сегизбаев Данияр Кайратович Гандбол ойыны Қозғалмалы ойындар және оны оқыту әдістемесі Сағатбеков Б.А.
11. Турдымов Мадияр Тынысбекұлы Қазақша күрестегі бастапқы техникалық – тактикалық даярлау әдістемесінің тиімділігін анықтау Спорт ойындары және оны оқыту

әдістемесі

Ногайбаев Т.
12. Тұрдықулов Дулат Дене тәрбиесі сабақтарында оқушылар тәрбиесінде қазақ халық педагогикасының озық дәстүрлерін қолдану Педагогика Маханбет А.
13. Хуандог Ержан Қимыл- қозғалыс дағдыларын қалыптастыру. Жүру мен жүгіру Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі Тоқтарбек С.К.

 

14. Алдабергенов Әлібек Ержанұлы Емдік гимнастика, ырғақты және атлетикалық гимнастиканың маңызы Гимнастика және оны оқыту әдістемесі Ногайбаев Т.
15. Мухтарбекова Еркежан Жігерқызы Балалар мен жасөспірімдердің теннис ойынында дене-күш қабылетін арттыру әдістемесі Қозғалмалы ойындар және оны оқыту әдістемесі Сарсембаев Б.С.
16. Кайырбеков Нұрсултан Коньки спортының шығу тарихы Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі Жамбулов М.
17. Рамазанов Асылжан Дене және зияткерлік спорттық ойындар Спорт ойындары және оны оқыту

әдістемесі

Жамбулов М.

 

Группа 33 (заочное)

Специальность: 0101000 — «Дошкольное обучение и воспитание»

Квалификация: 0101013 – «Воспитатель дошкольных организаций» 

 

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1 Абдешова Айгуль Ахметхановна Мектепке дейінгі балалардың мінез-құлқын тәрбиелеу жолдары

 

Педагогика Маметекова А.С.
2 Абылгазинова Гульзат Ануарбековна Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту нысандары Педагогика Маметекова А.С.
3 Ажиканова Умиткан Дауткановна Балабақша мен мектеп жұмысының сабақтастығы Педагогика Маметекова А.С.
4 Акжасарова Айгерим Далеловна Қазақстандағы мектепке дейінгі педагогика ғылымының дамуы Педагогика Маметекова А.С.
5 Алибаева Айнур Канатовна Балабақша оқу-тәрбие үрдісін басқару және ұйымдастыру орталығы Педагогика Маметекова А.С.
6 Ахмедова Макпал Амиргазыевна Бала дамуындағы ойыншықтың маңызы, педагогикалық, көркемдік құндылықтары

 

Педагогика Маметекова А.С.
7 Байтунова Гульзат Ермековна Мектепке дейінгі жастағы балалардың даму ерекшеліктері және жас кезеңдері

 

Педагогика Маметекова А.С.
8 Даркенбаева Торгын Муратовна М.Монтессори технологиясын мектепке дейінгі ұйымдарда қолданудың тиімділігі

 

Педагогика Маметекова А.С.
9 Даутбаева Эльмира Калысбековна Фребель ойындары арқылы ересек тобында балалардың ой өрісін дамыту Педагогика Маметекова А.С.
10 Дүйсенова Айгерім Жанарбекқызы Мектепке дейінгі ұйымдардағы жаңа инновациялық технологиялар.

 

Педагогика Маметекова А.С.
11 Еженбекова Куралай Маратовна Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру Педагогика Маметекова А.С.
12 Әділет Айдын Мектеп жасына дейінгі балалардың ерте дамуы мен әлеуметтенуі Педагогика Комаева М.С.
13 Жайдакбаева Шолпан Жумагазиевна

 

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытудың педагогикалық тәсілдері Педагогика Комаева М.С.
14 Жакупова Ботагоз Жекеновна Сюжеттік-рөлдік ойын мектеп жасына дейінгі балалар ойындарының негізгі түрі ретінде Педагогика Комаева М.С.
15 Ибраева Макпал Баймуратовна Дамытушы орта және оны мектепке дейінгі мекемеде жобалау Педагогика Комаева М.С.
16 Исабаева Махабат Кордабаевна Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясының ерекшеліктері Психология Мукышева С.А.
17 Исынова Шырай Мектеп жасына дейінгі баланың ақыл-ойының дамуы Психология Мукышева С.А.
18 Кабидолдина Гаухар Оразхановна Мектеп жасына дейінгі балалардың қиялын дамыту жолдары Психология Мукышева С.А.
19 Калиева Жанар Мырзабековна Мектеп жасына дейінгі балалардың таным процестерін дамыту Психология Мукышева С.А.
20 Калижанова Алтынай Ерлановна Мектеп жасына дейінгі баланың сенсорлық дамуы

 

Психология Мукышева С.А.
21 Калмаханова Алия Бердибековна Мектепке дейінгі балалардың қарым-қатынас ерекшеліктерінің психологиялық-педагогикалық негіздері Психология Мукышева С.А.
22 Карымсакова Самал Баланы мектепке даярлаудың психологиялық аспектілері

 

Психология Мукышева С.А.
23 Кенесова Зубайра Берікқызы Тұлғаның қасиеттерін қалыптастыру жолдары

 

Психология Мукышева С.А.
24 Кыдырмолданова Шынар Тлеукабыловна Балалардың психикалық дамуының жеке дара ерекшеліктері

 

Психология Мукышева С.А.
25 Қылышқанова Меруерт Маратқызы Мектеп жасына дейінгі баланың қабілетін дамыту жолдары

 

Психология Мукышева С.А.
26 Лашимова Мадина Талғатқызы Мектеп жасына дейінгі балалардың агрессиясын түзету жолдары Психология Мукышева С.А.
27 Мамытова Мөлдір Айдынқызы Қабылдаудың негізгі қасиеттері және жеке даралық ерекшеліктері Психология Мукышева С.А.
28 Медеубаева Гульсанат Кемелбаевна Мінездің физиологиялық негіздері, типтік және даралық қасиеттері Психология Мукышева С.А.
29 Мешелова Гульмира Капасовна Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мотивтерін дамыту және өзіндік санасын қалыптастыру Психология Мукышева С.А.
30 Муздыбаева Акмарал Есеновна Мектеп жасына дейінгі балаларды жан-жақты дамытуда

ертегі терапиясын қолдану

Психология Мукышева С.А.
31 Мухтарова Аяжан Мухтаровна Екінші сәбилер тобында таңертеңгілік жаттығуды ұйымдастырып өткізудің әдіс-тәсілдері Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Комаева М.С.
32 Мұқанова Тоғжан Төлеуғалиқызы Бала санасына ұлттық салт-дәстүрді қалыптастырудағы ойындардың рөлі

 

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Комаева М.С.
33 НурбекҮміт Қимыл-қозғалыс ойындарының тәрбиелік маңыздылығы

 

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Комаева М.С.
34 Нұғмар Алинұр Мейрғазықызы Күннің екінші жартысындағы шынықтыру шараларын ұйымдастыру ерекшеліктері

 

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Комаева М.С.
35 Омарова Арай Назарбековна Қимыл-қозғалыс ойын түрлері арқылы балалардың ерік-жігер қасиеттерін тәрбиелеу ерекшеліктері

 

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Комаева М.С.
36 Оразалина Ағерке Муратбекқызы  Мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау технологияларын қолдану Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Комаева М.С.
37 Оразалина Карлыга Бекеновна Ортаңғы топ балаларын негізгі қимыл түріне үйретудің әдістемесі

 

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Комаева М.С.
38 Орақбаева Айым Акварель жұмыстарының техникасы мен түстері Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
39 Отеуова Лунара Бекболатовна Қоршаған орта шындығы тақырыбына сурет салудың әдіс-тәсілдерін, ерекшеліктерін және заңдылықтарын үйрету Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
40 Рахимжанова Кымбат Талгатовна Мектеп жасына дейінгі балаларды қазақ халқының қолданбалы-көркем өнер және ұлттық өрнектерімен жұмыс жасауға үйрету технологиясы Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
41 Сағымбай Гүлнұр Серікқалиқызы Мүсіндеу оқу іс -әрекетінің жас ерекшелігі бойынша әдістері Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
42 Серғалиқызы Еркежан Жапсырмалау жұмыстарының тақырыбын таңдау барысында білім алушылардың жас ерекшелігін ескеру, жеке заттарды сәндік безендіру дағдыларына үйрету Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
43 Тайтолеуова Амангул Кабдыбековна Мектеп жасына дейінгі балаларды жыл мезгілдерімен таныстыру Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
44 Темирканова Акнур Ерланкызы Мектеп жасына дейінгі балаларды балабақшадағы жер учаскесі және табиғат бұрышындағы жануарларға деген жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
45 Токабаева Орынгайша Каирбековна Мектеп жасына дейінгі балаларды табиғат бұрышында жүргізілетін еңбек дағдыларының үрдісіне тәрбиелеу Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
46 Туктібаева Эльмира Оралқызы Ересек топтағы балаларды саяхат және серуен кезінде табиғатпен таныстыру құралы ретінде туған жердің табиғатына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
47 Уристемова Молдир Уристемовна Ересек балалар тобында өсімдіктермен таныстыру үрдісінде дидактикалық ойындарды қолдану Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі Турсынова А.К.
48 Усербаева Еркежан Лего-технологиясын пайдалану ерекшеліктері Технология және оны оқыту әдістемесі

 

Турсынова А.К.
49 Хардыбаева Нургуль Хасеновна Мектеп жасына дейінгі балаларды бояу түрлерімен таныстыру әдістемесі Турсынова А.К.
50 Шалова Жадра Саяхатовна Балабақшадағы құрастыруға үйрету әдістемесі Турсынова А.К.
51 Шарафутдинова Гульжахан Бактияровна Мектепке дейінгі жастағы балалардың музыкалық қабілеттерін дамыту жолдары Музыка және оқыту әдістемесі Оралғазина Г.М.
52 Шораева Толғанай Жандосқызы Әртүрлі жас ерекшелік топтарға арналған ойын-сауықтар репертуарларының сипаттамасы Музыка және оқыту әдістемесі Оралғазина Г.М.
53 Элегенова Жадыра Еркеновна Балалардың музыкалық іс-әрекетін ұйымдастыру кезінде техникалық құралдарды қолданудың мүмкіндіктері Музыка және оқыту әдістемесі Оралғазина Г.М.

 

Группа: 33 А (заочное)

Специальность: 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

Квалификация: 0101013 «Воспитатель дошкольных организаций»

 

ФИО

студента

Тема Дисциплина ФИО

научного руководителя

1. Анисимова Карина Взаимодействие с родителями в процессе подготовки ребенка к школе Педагогика Маметекова А.С.
2. Бекишева Мадина Маратовна Преемственность дошкольного и начального общего образования Педагогика Маметекова А.С.
3. Берикбол Еркежан Роль мультфильмов в воспитании и развитии дошкольника Педагогика Маметекова А.С.
4. Болкенова Алия Взаимосвязь речевого и умственного развития ребёнка Психология

 

Комаева М.С.
5. Ершова Алёна Валерьевна Игра как средство коммуникативного развития дошкольника Психология

 

Комаева М.С.
6. Кудербаева Жанар Особенности развития личности у детей дошкольного возраста Психология

 

Комаева М.С.
7. Обязова Олеся Андреевна Воспитание положительных взаимоотношений детей в подвижной игре Теория и методика физического воспитания

 

Турсынова А.К.
8. Торыбаева Сауле Самаловна Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду Турсынова А.К.
9. Тунгушкожина Ляйля Кукежановна Обучение детей старшего дошкольного возраста рисованию сказочных персонажей Основы изобразительной деятельности  и методика обучения Турсынова А.К.
10. Мааева Зухра

Мусаевна

Воспитание интереса к природе у детей старшего дошкольного возраста средствами художественной литературы Методика ознакомления детей с окружающим миром Турсынова А.К.
11. Утегенова Айнур Муратовна Методика обучения детей игре на музыкальных инструментах Теория и методика музыкального восптания Трусова М.И.

Группа: КІ-21 (заочное)

Специальность: 03220100 «Библиотечное дело»

БКвалификация: 4S03220101 «Библиотекарь»

 

ФИО

студента

Тема Предмет Руководитель курсовой

работы

1 Буйрекбаева

Карлыгаш

Кітапханалардың даму тарихы Кітапханатану Айкебаева Ш.У.
2 Буйрекбаева Турсынгуль

Токановна

Кітапхана пайдаланушыларының мүдделерін зерттеу Кітапханатану Айкебаева Ш.У.
3 Дауренова

Аяжан

Кітапхана қорын қою және орналастыру Кітапхана қоры және каталогтарды ұйымдастыру Айкебаева Ш.У.
4 Даханова Айман Секеновна Кітапхананың анықтамалық-библиографиялық аппараты туралы жалпы ұғым Библиографиятану Чушекова Ж.М.
5 Джумагулова Нурбакыт Кітапхана қорын толықтыру

көздері

Кітапханатану Айкебаева Ш.У.
6 Жолдаспаева

Айсұлу

Жеке түрдегі анықтамаларды орындау ерекшеліктері Библиографиятану Чушекова Ж.М.
7 Каримжанова Нургуль

Боранбаевна

Қазақстанда библиографияны ұйымдастыру Библиографиятану Чушекова Ж.М.
8 Кусманова

Бакытгул Бакыткалиевна

Библиографиялық басылымдарды (құралдарды) жасаудың жалпы әдістемесі Библиографиятану Чушекова Ж.М.
9 Қошқарова

Бишан

Кітапхана қорын қалыптастыру Кітапхана қоры және каталогтарды ұйымдастыру Айкебаева Ш.У.
10 Мейрамбекқызы Жаннұр Өлкетану каталогы Кітапхана қоры және каталогтарды ұйымдастыру Айкебаева Ш.У.
11 Неспаева

Альмира Саветбековна

Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы кітапханалық қызмет көрсету Кітапханатану Айкебаева Ш.У.
12 Рамазанов

Ерлік

Ерікұлы

Ерекше оқырмандарға кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсету Кітапханатану Айкебаева Ш.У.
13 Саудабекова

Назгүл

Кітапхана қорын есепке алу және сақтау жүйесі Кітапхана қоры және каталогтарды ұйымдастыру Чушекова Ж.М.
14 Сейсенбекова Айгерим Дильфихратовна Кітапханаларда библиографиялық жұмысты ұйымдастыру Библиографиятану Чушекова Ж.М.
15 Тахирова

Баян

Балалар әдебиетін жүйелеу Кітапхана қоры және каталогтарды ұйымдастыру Айкебаева Ш.У.
16 Толеубаева

Сауле

Майданбековна

Білімнің жекелеген салалары бойынша әдебиетті насихаттау Кітапханатану Айкебаева Ш.У.
17 Шадиева

Бакытжамал Болатовна

Ауызша библиографиялық шолуларды әзірлеу және өткізу Библиографиятану Чушекова Ж.М.
18 Шалбаева

Айжан

Советхановна

Кітапхана қорларындағы консервациялау үдерістері Кітапхана қоры және каталогтарды ұйымдастыру Чушекова Ж.М.

 

ТЕМЫ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНИРА «ZERDE» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

 

Группа: БББ-21-09-01

Специальность: 01140100 «Педагогика и методика начального обучения»

Квалификация: 4S01140101 «Учитель начального образования»

Куратор группы: Калкенова Б.Ж.

 

ФИО студента Тема ФИО научного руководителя
1. Ардаққызы Ж. Абай жолы» роман эпопея: қоғамдық қатынастар Бөленбаева А.К.
2. Айтжанова Н. А.Пушкин в лирике А.Ахматовой Абдыкаримова С.К
3. Асқарова А. Шағын жинақталған мектепте педагогикалық процесті ұйымдастыру Алканова З.С.
4. Майбасарова З.
5. Ақылбекова А. Бастауыш сынып оқушыларын табиғатты қорғауға тәрбиелеу Калкенова Б.Ж.
6. Құдайбергенова Ш.
7. Әскербекова Д. Ұзақ өмір сүру құпиялары Калкенова Б.Ж.
8. Қажибекова Қ.
9. Бекова А. Мектепте өлкетану бұрышын ұйымдастыру Калкенова Б.Ж
10. Бурат А. Бастауыш сынып оқушыларын оқу мәдениетіне тәрбиелеу Алканова З.С.
11. Ерназарқызы А.
12. Бейсенова З. Адам ағзасы туралы қазақ халқының түсінігі Калкенова Б.Ж.
13. Құрманбаева Э.
14. Досахметова Ж. Тірі организмдердегі биологиялық сағат Калкенова Б.Ж.
15. Камалбек М.
16. Досжанқызы Г. Ерекше қажеттілігі бар балалар отбасына  психо-педагогикалық қолдау Алканова З.С.
17. Есенова М. Алаш идеясы және Сарыарқа газеті Мұқанов Т.К
18. Кеңесбекова Т.
19. Жакупова Р. Бастауыш сынып оқушыларын көркем әдебиет оқуға құштарлығын қалыптастыру Алканова З.С
20. Қажанова М. Женские судьба в поэзии серебряного века Абдыкаримова С.К
21. Қалиева Д. Дидактикалық ойындар арқылы коммуниктивтік құзіреттілікті дамыту Алканова З.С.
22. Қабдиева З. Ауызша есептеудің инновациялық жолдары Мавлитаева Г.А.
23. Иркытбаева А. Тәрбие мен оқытудың сабақтастығы Алканова З.С.

 

Группа: БББ-21-09-02

Специальность: 01140100 «Педагогика и методика начального обучения»

Квалификация: 4S01140101 «Учитель начального образования»

Куратор группы: Кабимолдина А.К.

ФИО студента Тема ФИО научного руководителя
1. Адлғазыева А. Семей қаласындағы тарихи ғимараттар Жолдина Д.Ғ.
2. Құдайберды  Е.
3. Асқарқызы Э. Күнделікті өмірдегі адамның жеке бас эстетикасы Кабимолдина А.К.
4. Әмірғазина А.
5. Берікболова Ж.

Төкенова А.

Қазақ ертегілеріндегі мыстан кемпір образы Оспанова Д.Т.
6.
7. Ермекова А. Үлгерімі төмен оқушылардың зейінін шоғырландыру Нұрғазы М.Т.
8. Сағидоллаева А.
9. Қабидолла Н.

(Магуфарова Айнұр – Ауд 21-09)

Атаман Анненковтың  Семей өңіріндегі соғыс қимылдары және іс-әрекеті Боленбаева А.К.
10. Оразғалиева А.

(Аманбаева С.-22 топ)

Қиялды дамытудың психологиялық негіздері Нұрғазы М. Т.
11. Манатаева Д. Шәкәрім Құдайбердіұлының тәрбиелік ой-пікірлері Кабимолдина А.К.
12. Болатова  А.
13. Мұқанова А. «Абай жолы» романындағы лауазым атаулары Тусупбаева С.К.
14. Насипбекова А. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы отбасы рөлі Кабимолдина А.К.
15. Рахимғазина С.
16. Омарова А. Влияние СМИ на речь студента Шоманова Г.К.
17. Сабыртаева Б. Әр түрлі өнімдердегі қант құрамын зерттеу Ахметова А.К.
18. Самиева Ә. М.О.Әуезов: «Новый аул. Русский букварь для казахских детей» Оспанова Д.Т.
19. Сериккалиева А. Тыныштықбек Әбдікәкімұлы еңбектеріндегі этимологиялық зерттеулер
20. Тоқтарбаева А. Мифические персонажи русских и казахских сказок Шоманова Г.К.
21. Тұрсынғалиева Н. Мағжан Жұмабаев шығармаларындағы елжандылық Кабимолдина А.К.
22. Шарипқалиева Ұ. Қарқаралы петициясы және оның тарихи маңызы Жолдина Д.Ғ.

 

Группа: БББ-21-09-03

Специальность: 01140100 «Педагогика и методика начального обучения»

Квалификация: 4S01140101 «Учитель начального образования»

Куратор группы: Сахариева З.Д.

 

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Ақылбек Г. Абай шығармаларындағы синоним сөздер Сахариева З.Д.
2. Нұрланова А. Тыныштықбек Әбдікәкімұлының офоризмдері
3. Аманғали А. Оқу-дала жиынының патриоттық тәрбие берудегі орны Екибасов К.К.
4. Арслан Д. Абай шығармаларындағы кірме сөздер мен көнерген сөздер Сахариева З.Д.
5. Даутова М. Образ батыра в казахском эпосе Мукаева Г.Д.
6. Есенгельдинова А. Алаш меценаты – Қаражан Үкібаев Бажакупова М.Б.
7. Жұман Е.
8. Кайнарова К. Абай шығармаларындағы антоним сөздер Сахариева З.Д.
9. Кайржанова А. Фразеологизмы в речи современных подростков Мукаева Г.Д.
10. Каликова М. Әскери Анттың тарихы және маңызы Екибасов К.К.
11. Каратаева Д.  «Менің атым Қожа» повесі: кейіпкер санасындағы символдар Оспанова Д.Т.
12. Төлегенқызы М.
13. Кумарова Д. Алаш қайраткері – Отыншы Әлжанов Бажакупова М.Б.
14. Қайратқызы Ж. Қарқаралы петициясы және оның тарихи маңызы Жолдина Д.Г.
15. Қуандық Н. Абай би және дала заңгері Жолдина Д.Г.
16. Рәсілбек Е.
17. Махабатова А. Бақбақ гүлінің емдік қасиеттері Алибекокова А.А.
18. Төленбекова М.
19. Нусыпханова Ж. Сказочные персонажи в казахских и алтайских сказках Мукаева Г.Д.
20. Серікбай К. Оралхан Бөкей шығармаларындағы халық аңыздары Сербурина Н.А
21. Серікболова Д. Как влияют социальные сети на язык Мукаева Г.Д.
22. Темірбекова Г.  «Абай жолы» романы: портреттер көрінісі Сербурина Н.А
23. Хайсанова А. Абай шығармаларындағы теңеу сөздер Сахариева З.Д.

 

Группа: МНО-21-09

Специальность: 01140100 «Педагогика и методика начального обучения»

Квалификация: 4S01140101 «Учитель  начального образования»

Куратор группы: Леньшина И.О.

 

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Абашева У. Педагогическое училище в годы войны Гельмендинова М.Б.
2. Арасланова Э. «Я родом не из детства – из войны» (по страницам повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая») Муздыбаева А.К.
3. Мамырбаева К. Катаклизм души и природы (по произведению М.О.Ауэзова «Сиротская доля») Муздыбаева А.К.
4. Бастамиев О. Особенности организации генеалогических исследований школьниками .Жунусова Л.Б.
5. Ганиева Н. Эннеаграмма — путь к познанию личности Жунусова Л.Б.
6. Гонтаренко Е. Роль социальных  взаимодействии в организации учебного процесса в начальной школе Жунусова Л.Б.
7. Дюсембаева Р. Способы организации диалогической беседы в классе Жунусова Л.Б.
8. Дюсенбаева Д. Цветопись в рассказе Л.Н.Толстого «После бала» Муздыбаева А.К.
9. Жаманбалина Д. Методика организации и проведения классных часов в современной школе Жунусова Л.Б.
10. Иванова М.

Иккерт А.

Причины возникновения стрессов и их влияние на жизнь учащихся Жунусова Л.Б.
11. Коваленко К. Возможности применения платформы Wordwall при изучении вычислительных приемов Кичигина Н.Д.
12. Кузнецова И. Межличностные конфликты среди школьников: методы урегулирования Жунусова Л.Б.
13. Мазурцева Д. «О сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух…) (физика в литературе)

Муздыбаева А.К.
14. Михайлова Д.

Моор А.

Роль латинизмов в произведении Джоан Роулинг «Гарри Потер» Муздыбаева А.К.
15. Мунир Хан А. Торгово-экономическая деятельность татарских купцов в Семипалатинске в 19 и начале 20 веков. Гельмендинова М.Б.
16. Мурат А. Психогеометрия в школе Жунусова Л.Б.
17. Оспанова Е. «Науки юношей питают…» (химия в литературе) Муздыбаева А.К.
18. Прохорова С. Педагогические идеи Ахмета Байтурсынова Жунусова Л.Б.
19. Сайдильдинова Г.

Хасенова А.

Твой выбор: жизнь или… (проблема наркомании в произведениях М. Булгакова «Морфий» и Ч. Айтматова «Плаха»). Муздыбаева А.К.
20. Украинченко К.

Алимбаева А.

Музыкально-просветительская деятельность дирижера и композитора Айткали Жайымова Трусова М.И.
21. Фоминская В. Шаталова М. Вклад композитора Армана Жайыма в развитии музыки Трусова М.И.
22. Халелова Г. Значение творчества Л.А. Преображенской в развитии детской литературы Муздыбаева А.К.
23. Шейнфельд В. Воспитательные функции СМИ Жунусова Л.Б.

 

Группа: БББ-21-11

Специальность: 01140100 «Педагогика и методика начального обучения»

Квалификация: 4S01140101 «Учитель  начального образования»

Куратор группы: Толеуова Т. Е.

ФИО студента Тема ФИО научного руководителя
1.         Әбутаева С.

 Ермекова М.

Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту Төлеуова Т. Е.
2.        Тоқтасынова Б. Шантаева Э. Өзіндік жұмыс арқылы танымдық қабілетті дамыту Төлеуова Т. Е.
3.        Баяхметова А., Нұрғазина З. Ұжымдағы қарым-қатынас — мінезді қалыптастыру құралы Төлеуова Т. Е.
4.        Тұрсынғалиев А. Талғатбекқызы А. Жанұядағы тәрбиелеу стилі мен жеткіншектердің мінез акцентуацияларының өзара байланысы Төлеуова Т. Е.
5.        Абдулла М.

Идришева Д.

Отбасындағы балалар неврозы Төлеуова Т. Е.
6.        Абдраимова Д. Қазақ ертегілеріндегі образдар жүйесі және бала тәрбиесі Мусанова А. Д.
7.        Ибраймжанова М. Оралхан Бөкей шығармаларындағы рухтық тәрбие Кабимолдина А. К.
8.        Назіржанова А. Баланың бос уақытын ұйымдастыру Кабимолдина А. К.
9.        Қыдырбекова Н. Тәрбие мәселесіндегі мектеп пен жанұя байланысы Кабимолдина А. К.
10.    Амантай Ұ. Бастауыш сыныпта  бөлшек ұғымын  оқыту Мавлитаева Г. А.
11.    Бейсен А.

Уатханова А.

М. О. Әуезов әңгімелеріндегі синонимдер Калиева Б. С.
12.    Зейнолла Асыл М. О. Әуезов әңгімелеріндегі тілек-бата сөздері Калиева Б. С.
13.    Каженова Т. Рамазанова Ф. М. О. Әуезов әңгімелеріндегі антонимдер Калиева Б. С.
14.    Кинеева А.

Қайратова М.

«Абай жолы» романындағы гендерлік саясат Оспанова Д.Т.
15.    Құдайбергенова Э. М. О. Әуезов әңгімелеріндегі тұрақты сөз тіркестері Калиева Б. С.
16.    Насыр А.

Рамазанова А.

Балалар әдебиетіндегі Мәншүк Мәметова образы Оспанова Д.Т.
17.    Рахымова Б. Абай шығармаларындағы құлықтық тәрбие Калиева Б. С.

 

18.    Садуакасова Д. М. О. Әуезов әңгімелеріндегі теңеулер Калиева Б. С.

 

19.    Сулейменова А. М. О. Әуезов әңгімелеріндегі тарихи сөздер Калиева Б. С.
20.    Толеугожина Амина М. О. Әуезов әңгімелеріндегі жер-су атаулары Калиева Б. С.

 

Группа: МНО-21-11 (11-сынып)

Специальность: 01140100 «Педагогика и методика начального обучения»

Квалификация: 4S01140101 «Учитель  начального образования»

Куратор группы: Муздыбаева А.К.

ФИО студента Тема ФИО научного руководителя
1. Блейм Е.

Клюй К.

Зимующие виды птиц города Семей Айткалиев Б.М.
2. Егоркова Н. Ахмет Байтурсынов – общественный деятель Гельмендинова М.Б.
3. Каратаева А.

Карелина М.

Возможности использования программы SMART Notebook при изучении арифметических действий Кичигина Н.Д
4. Кенжебекова Б.

Бейсенбаева Б.

 

Семипалатинцы в годы ВОВ Гельмендинова М.Б.
5. Кудайбергенова А. Ихтиофауна реки Иртыш Айткалиев Б.М.
6. Полякова А. История в фотографии: Гафур Даутович Габдуллин Гельмендинова М.Б.
7. Толбаева А. Использование интернет-ресурса FLIPPITY на уроках математики Кичигина Н.Д
8. Швабауэр К. Программа М.Монтессори на уроках обучению грамотности в начальных классах Муздыбаева А.К
9. Рахимова А. Рахимова К. Ж. Шанин — основатель казахского театра Гельмендинова М.Б.
10. Нуридинова К. Суиндикова В. Практичность и экологичность спортивного инвентаря и одежды Муратбекова А.Ж.
11. Колмакова Ю. Краснодедова Т. Повышение мотивации к уроку физической культуры посредством фитнеса Муратбекова А.Ж.
12. Дьякова А. Конфликты между учащимися и спосбы их разрешения Полулях Е.А.
13. Казанцева Д. Особенности проявления темперамента в учебно-воспитательной деятельности

 

Полулях Е.А.
14. Маркова Ю. Развитие вооброжение и творческих способностей Полулях Е.А.

 

 

 

 

 

 

Группа: 21

Специальность: 0105000 «Начальное образование»

Квалификация: 0105013 «Учитель начального образования»

Куратор группы: Ахметова А.К.

ФИО студента Тема ФИО научного руководителя
1. Айтбаева А. Аквариум-жасанды экожүйе Музапарова Д.Б.
2. Кайырбек Г. Құрманың пайдасы
3. Абдазимова С. Қабдеш Жұмаділовтің “Соңғы көш” романындағы топонимикалық атаулар Мусанова А.Д.
4. Байхадамова А. BookCreator – платформасы: электронды кітаптар жасау Бласпаева Г.Қ.
5. Ақанова Т. Кабинет микроклиматы және оның денаулыққа әсері Калкенова Б.Ж.
6. Балпаш С. Орыс географиялық қоғамы Семей бөлімшесінің қызметі Муқанов Т.К.
7. Дәуренқызы Ш. Мақал-мәтелдердегі математикалық және физикалық ұғымдар Мавлитаева Г.А.
8. Егізбаева А. Mentimeter бағдарламасында тапсырмалар құрастыру Сентаева А.Б.
9. Кәрімова Е. Педагогикалық техника элементтерінің теориялық және практикалық мәні Алканова З.С.
10. Құсман А. Ахатин ұлуы кіремінің құпиясы Музапарова Д.Б.
11. Еслова Т. Ғажайып қауырсынды тотықұс
12. Қалтаева А. Заманауи музыкалық шығармалардың ерекшеліктері Байролова Б.
13. Кенесханова А. Интеллект-картасын құру әдістемесі Сентаева А.Б.
14. Маутхава А. Т.Әбдікәкімов шығармаларындағы ұлттық құндылықтар Мусина Г.С.
15. Мухаметбекова А. Қ.Жұмаділовтің «Дарабоз» романындағы Қабанбай батырдың бейнесі Мусанова А.Д.
16. Оразбекова А. Обучение к грамматике: тринадцать самых популярных ошибок в русском языке Шоманова Г.К.
17. Өмірбаева Д. Рамазанова А. «Абай жолы» романындағы отбасылық құндылықтар Сагимбеков Н.Ә.
18. Рахимбердина Д. Бейнені монтаждау техникасы Сентаева А.Б.
19. Сарсенбаева М. Математикалық зерттеу: есту аппаратының акустикасы Мавлитаева Г.А.
20. Саян Д. GeoGebra кросс-платформалы динамикалық математикалық бағдарламаны қолдану тиімділігі Ахметова А.К.
21. Турсынбекова Д. Ерекше білім беруді қажет ететін балалармен «тең қатынас» орнату Алканова З.С.
22. Туржанова Ә. Семей қазақ педагогикалық техникумының директоры, педагог, ағартушы-Абзал Жиенғалиев Сагимбеков Н.А.
23. Тұрсынғазы З. Интернеттегі алаяқтық Бласпаева Г.Қ.
24. Толеугазина Г. Виртуалды тақталарды пайдалану Бласпаева Г.Қ.
25. Ыбышева Д.

(Берекелді Мөлдір – МДТ 21-09-01)

“Тағдыр” романындағы Демежан бейнесі Мусанова А.Д.

 

Группа:  2

Специальность: 0105000 «Начальное образование»

Квалификация: 0105013 «Учитель начального образования»

Куратор: Муратбекова А.Ж.

 

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Мендыбаева М.Е.

Байкина Д.Р

Феномен улыбки Жунусова Л.Б
2. Ибрайкенова А.Е.

Королева В.С.

Склонности к проявлению форм девиантного поведения у младших подростков Жунусова Л.Б
3. Курбанова А.И. Конкашева С.Ж. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими упражнениями и спортом Муратбекова А.Ж
4. Манчур К.А. Мартышкина Е.М. Развитие музыкального восприятия младших школьников в процессе слушания музыки Трусова М.И
5. Сиражеева Д.Р

Сологубова А.А.

Питание спортсменов(футболистов) и их развитие Муратбекова А.Ж
6. Смагулова Д.А.

Табарова М.Ж.

Знатные земляки в названии улиц нашего города Гельмендинова М.Б.
7. Борисенко А.Ю. Вершинина Н.В. История воздухоплавания Гельмендинова М.Б.
8. Гонобина В.В. Флора и фауна реликтового соснового бора, его рекреационное значение Айткалиев Б.
9. Вилкова И.П. Лубинская Н.В. Ернар Ауэзов – первый казахский кандидат биологических наук Айткалиев Б.

 

Группа: 22

Специальность: 0102000 «Организация воспитательной работы»

Квалификация: 0102033 «Воспитатель организации образования»

Куратор группыі: Сарсекова Г.Қ.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Мақсұтбек Балжан

Даниярқызы Зарина

Бала психикасы: ата-аналар мен балалардың қарым-қатынасы Сарсекова Г.К.
2. Ақжолтаева Жанель

Қасенова Жадыра

Сабақта зерттеушілік әңгіме тиімділігі Сарсекова Г.К.
3. Есенжол Зарина

Нұртаев Санжар

Саралап оқыту технологиясын білім сапасын арттыруда қолдану

 

Сарсекова Г.К.
4. Ерланова Мадина

Нурымжанова Карина

Кіші мектеп оқушыларының сөйлеу агрессиясы Сарсекова Г.К.
5. Қайролда Мөлдір

Рымбекова Балауса

 

Метатанымдық дағдыларды дамытудағы ата-ана рөлі Сарсекова Г.К.
6. Абдикаримова Зарина

Алиханова Аружан

Тиімді кері байланыс құру – оқушыларды оқытудың негізі Сарсекова Г.К.
7. Серікқызы Аяулым

Тоқтарова Назерке

Таным: сұрақпен жұмыс жасау әдістемесі Сарсекова Г.К.
8. Түсіпжанова Еркежан

Мұхаметрахым Сырым

Көшбасшылық қасиеттердің қалыптасу ерекшеліктері Сарсекова Г.К.
9. Қалиасқарова Динара

Жұмабек Мөлдір

Оқушылардың сабақтан тыс іс — әрекетін және бос уақытын жоспарлау Сарсекова Г.К.
10. Сәрсенбаева Балжан

Назарова Малике

Аула клубтарының жұмысын ұйымдастыру Сарсекова Г.К.
11. Бауыржанұлы Д.

Шингазин Д.

Темперамент және оқу іс-әрекеті Нургазы М.
12. Аманбаева С. (Оразғалиева А.- БББ 21-09-02топ) Қиялды дамытудың психологиялық негіздері

 

Группа: ӨӨТ 21-09

Специальность:  01140400 «Самопознаие»

Кваоификация:    4S01140401 «Учитель самопознания, начального и основного среднего образования»

Куратор: Бажакупова М.Б.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Ахметова Е.

(Мустафина Д.– СЖО 21-09 топ)

Салауатты өмір салтын қалыптастыруда  ұстаз Г.С. Тобыкбаеваның сіңірген еңбегі Жумадилова Б.Т
2. Байтұрсынова А. Жеткіншектің әлеуметтенуі Нурланова А.К.
3. Әскербекова Д.

Жүнісбек А.

Педагогикалық қызмет және PR Нурланова А.К.
4. Жұманғалиева Ә. Қасымжанова Т. Билингвальды ортада мектеп оқушыларының интеллектуалды дамуы Нурланова А.К.
5. Исинова А. The influence of cartoons on the speech of younger learners Курманова Д.К
6. Ихсангалиева Н. Bunceе және Piktochartсервисінің мүмкіндігі Бласпаева Г.К.
7. Мауткалиева А. Коммуникация және  толеранттылық Нурланова А.К.
8. Муратханова Н. Үй жағдайында сабын жасау Куспанова Л.У.
9. Муканова Н.С. Семей қазақ педагогикалық техникумының директоры, педагог, ағартушы – Абзал Жиенғалиев Сағымбеков Н.Ә.
10. Мұқанова А. Адамгершілік: цифрлық білім беру ресурстары Нурланова А.К.
11. Нүкен А.А. Абай Құнанбаев мұрасы арқылы өзін-өзі тәрбиелеу Нурланова А.К.
12. Рахимгожина Н. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік желідегі қолданысы Тусупбаева С.Қ
13. Серікбосунова Г. Геоақпараттық мәдениет: «STEM for Preschool» бағдарламасы Нурланова А.К.
14. Тлеубек Ә.

Болатова А.

Жобалық іс-әрекет  және балалардың коммуникативтік құзіреттілігі Нурланова. А.К
15. Тоқпанова Д. Студенттің өзіндік жұмысын актуалдандыру Нурланова А.К.
16. Төлеуғалиева А. М. Әуезов «Абай жолы» романындағы шешендік сөздер Тусупбаева С.Қ

 

Группа: МДТ-21-09-01

Специальность: 01120100 «Дошкольное воспитание и обучение»

Квалификция: 4S01120102  «Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения»

Куратор группы: Мукышева С.А.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Аканова Н. Балабақшада сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдістерін қолдану тәсілі Мукышева С.А.
2. Қадылбекова А. Алаш қайраткері — Отыншы Әльжанов Бажакупова М.Б

 

3. Жумекеева Г. Асық терапиясы Мукышева С.А
4. Асқарбекова М. Тілдік мәдениетті қалыптастыру ұғымы және баланың тұлғалық дамуына әсері Мукышева С.А
5. Шакерова Қ. Ахат Шәкәрімұлы Құдайбердиевің өмірі, шығармашылығы Мукышева С.А
6. Тоқтасынова Ұ. Intellectum технологиясы бойынша оқу қызметін ұйымдастыру ерекшелігі Турсынова А.Қ
7. Ерболатова Р. Аквариум – балабақшадағы жасанды экожүйе Турсынова А.Қ
8. Махсатқызы А. В.Воскобовичтің дамыту ойындары:

«Күлгін орман»,

«Каврограф Ларчик» әдістері

Комаева М.С
9. Мадания Ж. Балалардың денсаулығын нығайтуда денсаулық сақтау технологиясының маңызы Комаева М.С
10. Сүлейменова Ш. Арт-терапия: балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту Комаева М.С
11. Құдайбергенова Д. Дене тәрбиесінде тіс тазалығын сақтау және пастаны қолдану маңызы Жумадилова Б.Т
12. Мадания Жания

Мухитова М.

Семей қаласындағы Алаш әскерінің құрылуы мен қызметі Муканов Т.К
13. Бауыржанқызы Г. Балалардың түс қабылдауы және дидактикалық ойындар Маметекова А.С.
14. Демеубаева Ж. М.О.Әуезов шығармаларындағы мақал-мәтелдердің әлеуметтік сипаты және көркемдік ерекшелігі Нурпеисова Е.Б
15. Берекелді М.

(Ыбышева Д. —  21 топ)

“Тағдыр” романындағы Демежан бейнесі Мусанова А.Д

 

 

Группа: МДТ-21-09-02

Специальность: 01120100 «Дошкольное воспитание и обучение»

Квалификция: 4S01120102  «Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения»

Куратор группы: Маханбет А.

 

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1.        Еркінова Ж.

Рымбекова Д.

Саусақ ойын жаттығуларының пайдасы Маханбет А.
2.        Еркынова Қ.

Мұратова Қ.

Креативті тұлға: ертегі кейіпкерлерге анимациялық  бейнеролик жасау Маханбет А.
3.        Қалиоллаева А.

Конуспаева Д.

Құм терапиясы пайдасы Маханбет А.
4.        Смағұлова Е.

Утегенова А.

Ойын технологиясы арқылы түстерді ажыратуға үйрету Маханбет А.
5.        Тореханова Е.

Асхатқызы А.

Ерте жастағы балалардың тілін дамыту: ойын технологиясы Комаева М.С.
6.        Еркімбекова З.

Қайырбекова А.

Анимациялық мультфильмдер: «Vyond», «Рowtoon», «Аnimaker» қосымшаларының мүмкіндіктері Комаева М.С.
7.        Маутенгазина А.

Жұмақанова Ә.

Мектеп жасына дейінгі балалардың ұялы телефонға тәуелділігі және оны жою жолдары Маметекова А.С.
8.        Ақылбекова Г.

Дүйсенғазы А.

Өз бетінше жұмыс жасау арқылы дене қабілеттерін дамыту Маметекова А.С
9.        Асылтаева Ж. Меделбекова  Д. Нан тағамдарындағы аминқышқылдары Алибекова А. А.

 

Группа: МДТ-21-11

Специальность: 01120100 «Дошкольное воспитание и обучение»

Квалификция: 4S01120102  «Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения»

Куратор группы: Маметекова А.С.

 

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Ашметова Т. Жаңартылған білім беру мазмны жағдайында баланы мектепке даярлау мәселелері Комаева М.С
2. Байдиндаева А.

Мұқаметқалиева А.

Баяу және көңілді әндер: әуендердің бейнелік сипаты Байнбетова А.Б
3. Болатова А. Тұқымның өнуіне сыртқы факторлардың әсері Маметекова А.С
4. Ерланбек Қ. Омарханова Б. Музыкалық дидактикалық

ойындар

Байнбетова А.Б
5. Жұмақан М. Халық педагогикасындағы отбасы және балалық шақ Маметекова А.С
6. Жұмақанова К. Мектеп жасына дейінгі балалардың тіл кемістіктері және оны түзету жолдары Муқышева С.А
7. Қайырбекова Ж. Дене жаттығулары кезінде өзін-өзі бақылауды жүргізудің құндылығы Маметекова А.С
8. Меллатова С. Санамақты үйретудің маңызы Мукышева С.А
9. Оразанбаева А. Туған жер тарихымен таныстыру — патриоттық тәрбие құралы Маметекова А.С
10. Оспанова А. Балабақшаның академиялық кеңістігіндегі эстетикалық тәрбие беру Маметекова А.С
11. Харбиева Л.
12. Семейбекова Э. Мектеп жасына дейінгі балалардың  танымдық қызығушылығы: жобалау технологиясы Комаева М.С
13. Серікбекова Ұ. Мектеп жасына дейінгі  балалардың тілін ойын технологиясы аркылы дамыту Мукышева С.А
14. Тоқтарғазы М. Музыкалық қабілетті дамыту:  «CHROMA» технологиясы Байнбетова А.Б

 

 

Группа: 26

Специальность: 01010000 «Дошкольное воспитание и обучение»

Квалификация: 0101013 «Воспитатель дошкольных организации»

Куратор группы:  Турсунова А.Қ.

 

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Кикбаева  Ж. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында баланы мектепке даярлау Комаева М.С.
2. Искакова А. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда ТРИЗ технологиясы Комаева М.С.
3. Сқақ Ш. АКТ  — балаларды әлеуметтендіру құралы МаметековаА.С
4. Куанышева Н. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық белсенділігін арттыру МаметековаА.С
5. Тлеукенже З. Төлахмет А. Г.Доманның ерте оқыту технологиясы Турсынова А.Қ.
6. Бекенова М.

 

Мектепке дейінгі ұйымдардың ғимараттары және жер телімдерін безендіруге қойылатын талаптар Турсынова А.Қ.
7. Жұмаділова Е. Айдынова А. Мектепке дейінгі ұйымда балаларды құстармен таныстыру мен бақылау Турсынова А.Қ.
8. Касенова А. Касенова Н. Мектепке дейінгі ұйымда тірі табиғат бұрышын ұйымдастыру Турсынова А.Қ.
9. Байсеитова Г. Макато Шичиданың ерте оқыту технологиясы Турсынова А.Қ.
10. Пірімқұлова З.

Даулетханова Н.

Музыкалық дидактикалық ойындар арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін жетілдірудің маңыздылығы Байролова Б.Т.
11. Тоқтағанова Н.

Шаяхмет Б.

Музыка оқу қызметінде балаларды ән және аспаптық мәдениетке баулу әдістері Байролова Б.Т.
12. Қарымханова Жансая Қобыз аспабымен скрипка аспабының құрылымы және ойнау  ерекшеліктері Байролова Б.Т.
13. Ақылбекқызы Ж. Балхаш Л. Биологиядағы математикалық заңдылықтар: қан тобының мұрагері Макенова Перизат Ахатовна
14. Жомартова М.М. Жумагожина А.Ж. Математикалық статистика»Бір жылдағы электр энергиясының шығыны» Макенова Перизат Ахатовна
15. Көксегенова М.Қ. Салменбаева А.А. Мағжан және балалар әдебиеті Хауанова Н.Х.
16. Сапиева Ш.М. Смагулова А.А. Байбота Қошым Ноғайдың балалар әдебиетіне қосқан үлесі

 

 

Группа: КЕ-21-09

Специальность: 01140300 «Художественный труд»

Квалификация: 4S01140301 «Учитель художественного труда»

Куратор группы: Айтқожин М.К.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Ағзам А. Акварельмен жұмыс жасау жолдары. Пейзаж Айтқожин М.К.
2. Жәлелханова Н.
3. Айдынұлы Н. Өрме түрлері. Қамшы өру. 4,6,8 таспа Айтқожин М.К.
4. Марат Б.
5. Асқабылова М. Іс машинасында тігін тігу жолдары. Қалдық матриалдармен жұмыс Болғанбаева Г.Б
6. Ахметов М. Болат Ұ. Семей қаласындағы өлкетану мұражайының тарихы Битолеуова Э.Д
7. Бакибаева Н. Шаблон сызып үйрену. Эскизбен жұмыс.Белдемше тігу Болғанбаева Г.Б
8. Болтабаева А. Тоқыма. Қағаздан конструкциялық бұйымдар Болғанбаева Г.Б
9. Толеужанова А.
10. Габитоллаева Д. Жүн өңдеу технологиясы. Жүнді басу, қалыптау, өрнектеу. Болғанбаева Г.Б
11. Құдайбергенова А. Қол орамал үлгісі. Тігу жолдары Болғанбаева Г.Б
12. Маратова Б. Біз кесте. Гүл шоқтары Болғанбаева Г.Б
13. Махсұтова Н. Суретке арналған құралдар, жұмыс істеу жолдары. Графика техникасында жемістерді салу Айтқожтн М.К.
14. Миратқызы М. Киім пішу үлгісі. Жейде тігу Болғанбаева Г.Б
15. Оразғазы С. Тушпен нүктелеп сурет салу Айтқожтн М.К.
16. Орынбекова А. Жапсырмалау түрлері. Матадан аппликация Болғанбаева Г.Б
17. Теленчинов Ж. Мүсінге арналған аспаптар, жұмыс істеу жолдары. Бедерлі мүсін Айтқожтн М.К.
18. Тлеужанова Ұ. Іс машинасында жұмыс істеу жолдары. Үш түстен қрұақ құрау Болғанбаева Г.Б
19. Тукенов Е. Бояумен  машықтық жұмыс.         Жемістер (натюрморт) Айтқожтн М.К.

 

 

 

Группа: СЖО-21-09

Специальность: 01140700 «Информатика»

Квалификация: 4S01140701 «Учитель информатики начального и основного среднего образования»

Куратор группы: Хасенова Ж.Т.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Ақанова Ж. IT саласында зерокодинг технологиясының орны Хасенова Ж.Т.
2. Акказин Д.

Тұрысбекова Ж.

Анимациялық видеолар жасау платформалары Хасенова Ж.Т.
3. Ардаш А. Жеңіл және жылдам дайындалатын тағам түрлерінің адам ағзасына әсері Алибекова А.А.
4. Атаханова М.

Серікбекова Е.

3D модельдеу және визуализация Хасенова Ж.Т.
5. Ахметкәрім С.

Сейтқанов А.

Заманауи цифрлық технологиядағы голограмманың жасалу жолдары
6. Бедельбаева Т. Қарағай инелерінің С дәруменінің көзі Куспанова Л.У.
7. Дарханқызы А. Семей өңірінде үстел теннисінің дамуы Сарсембаев Б.С.
8. Даривхан А. Төлеу Көбдіковтің шығармашылығы Мукаева Г.Д.
9. Жақан Ерасыл Робот-зерттеуші Хасенова Ж.Т.
10. Жумаканова Б.

Оразбекова Ж.

Фразеологизмы в речи современных подростков Мукаева Г.Д.
11. Жүрсінов М. Қабдеш А.Т. Мұстафа Өзтүріктің қазақ спортын дамытудағы ролі Жумадилова Б.Т.
12. Қайрамбаева И.

(Ақанаев Нұрәли  — ДТ 21-09-01)

Электрондық кестені есептеулерде қолдану Сентаева А.Б.
13. Қанатов М. Мультипликациялық фильмдер жасау Хсаенова Ж.Т.
14. Манапов М.

Даулетбаев  М.

Незоровтар атындағы бейнелеу өнері мұражайы  және Семей руханияты Битолеуова Э. Д.
15. Муфталова А. MS Project Pro бағдарламасында кестелермен жұмыс жасау Бласпаева Г.Қ.
16. Мустафина Д.

(Ахметова Е.– ӨӨТ 21-09)

Салауатты өмір салтын қалыптастыруда  Г.С. Тобыкбаеваның еңбегі Жумадилова Б.Т.
17. Мырзаханова С.

Усманова Ұ.

Алакөл суының пайдасы Жумадилова Б.Т.
18. Назарбекава А. Тауық жұмыртқасының пайдасы Куспанова Л.У.
19. Омаров А. «Семей қазақ педагогикалық техникумының түлегі, қоғам қайраткері Бекболат Мұстафин» Сагимбеков Н.А.
20. Сейітқалым Ә.

(Жұманбек С.– ДТ 21-09-01)

Презентациялық-шаблондар жасау тиімділігі Сентаева А.Б.
21. Тлеуқадырова А.

Тоқтархан Н.

Жас ерекшеліктеріне байланысты адам ағзасының өсуі Мұхамбаев Б.Р.
22. Эрикқызы А. Табысты таргет жарнамасы Хасенова Ж.Т.

 

Группа: ДТ-21-09-01

Специальность: 01140500 «Физическая культура и спорт»

Квалификация: 4S01140501 «Учитель физической культуры»    

Куратор группы: Сарсембаев Б.С.       

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1 Айсаев Қ. Сколиоз және оның алдын алу жолдары Сарсембаев Б.С.
2 Сейтқалиев С.
3 Ақанаев Н.

(Қайрамбаева И. -СЖО 21-09)

Электрондық кестені есептеулерде қолдану Сентаева А.Б.
4 Аманғазина А. Спортшылардың өкпе сыйымдылығы және оны арттыру Мұхамбаев Б.Р
5 Аманғазина Н. Су спортының адам ағзасына әсері Мұхамбаев Б.Р
6 Амангелдіұлы А.

Қазақ халқының саятшылық өнері

Шаймарданов А.К.
7 Ануарбеков Т. Асық ату ойыны Сарсембаев Б.С.
8 Миратов Е.
9 Әділбеков Ә. Ептілік пен күш қасиеттерін дамыту: көкпар ойыны Тұрсынов Е.А.
10 Балтабаев А. Гимнастика спортының дамуы: Семей өңірі Тоқтарбек С.Қ.
11 Болташев Е.

Боксшылардың арнайы шыдамдылығын тәрбиелеу

Жумашев А.Т.
12 Тлеубердин Н.
13 Дәуітбек А. Адамның тыныс алу мүмкіндіктері Кабаева Б.Т.
14 Сакеева М.
15 Жалел Е. Гимнастика спорты: М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі  түлектері Тоқтарбек С.Қ.
16 Жұманбек С.

(Сейітқалым Ә.-СЖО 21-09)

Презентациялық- шаблондар жасау тиімділігі Сентаева А.Б.
17 Кабдеш С. Волейбол секциясына балаларды іріктеу Шаймарданов А.К.
18 Тоқанов Н.
19 Қаблбекұлы М. Thinklink платформасы: сурет және инфографика Сентаева А.Б.
20 Құрманғажы Н. Үстел теннисінің Семей өңіріндегі  дамуы Сарсембаев Б.С.
21 Мұратбеков Н.
22 Маулетбеков А. Спортшылар қолданатын допинг және оның зияны Мұхамбаев Б.Р
23 Оспанов Б.
24 Нұрпеисов Е. Грек-рим күресі жаттығуларының техникасы Шаймарданов А.К.
25 Төлембесов Б. MS Excel көмегімен қозғалысты математикалық модельдеу Ахметова А.К

 

Группа: ДТ-21-09-02

Специальность: 01140500 «Физическая культура и спорт»

Квалификация: 4S01140501 «Учитель физической культуры»    

Куратор группы: Жұмашев Ә.Т.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Құлдарханов Н.

Аблезов Р.

Скандинавиялық жүріс және оның адам ағзасына әсері Кабаева Б.Т.
2. Серікқали С.

Амантаев Е.

Тоғызқұмалақ ойыны және оның маңызы Жумашев А.Т.
3. Күренов Ж.

Ринатқызы А.

Семей өңіріндегі қазақ күресінің дамуы Жумашев А.Т.
4. Жунусов Ж.

Талғатов Қ.

Артық салмақ және оның алдын алу Мұхамбаев Б.Р.
5. Садық Е.

Кабдуллаев Е.

Жалпақтабандылық және оны болдырмау жолдары Тұрсынов Е.А.
6. Зайнолдаұлы Ә.

Жақсылық М.

Еркін күрес: Ақжүрек Таңатаров Тұрсынов Е.А.
7. Төкенов Ж. Алғашқы ұлттық ойындар Шаймарданов А.К.
8. Сафаров М.

Емильбаев Б.

Дене тәрбиесі жүйесінде жеке тұлғаның дамуы Жумашев А. Т.
9. Балғабек Е.

Бектасов Р.

Спорттағы резервтерді дайындау Жумашев А. Т.
10. Құдайбергенов А.

Кенесхан С.

Боксшының техникалық-тактикалық дайындығы Жумашев А. Т.
11. Омарханов Е.

Сембаев Е.

Олимпиада ойындарында Қазақстан Республикасының туын көтеріп шыққан колледж түлектері Тоқтарбек С. Қ.
12. Нұрқасымов С. Гимнастика арқылы жасөспірімдердің қимыл қабілеттерін дамыту Тоқтарбек С. Қ.

 

Группа: ДТ-21-11

Специальность: 01140500 «Физическая культура и спорт»

Квалификация: 4S01140501 «Учитель физической культуры»    

Куратор группы: Айткалиев Б.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Айкенов Б.С. Тугушев М.Ж. Қазақша күрес: Куаныш Искаков Ногайбаев Т.Т.

 

2. Базылмұратов Д.А.

Рысбек Е.Е.

Грек-рим күресі: Алмат Кебіспаев Ногайбаев Т.Т.
3. Байбусинов Д.К.

Журтбаев З.К.

Семей өңірінде гір спорты Ногайбаев Т.Т.
4. Ерланұлы С. Қайырбеков Қ.Т. Йога жаттығуларының денсаулыққа маңызы Кабаева Б.Т.
5. Ескендірова А.Е.

(Ермекбаев С. – 23 топ)

Семей күрес мектебінің тарихы Ногайбаев Т.Т.
6. Закариян Ж.Ф. Өмірғазыұлы Р. Волейболшы Октябрь Жарылқапов Шаймарданов А.Қ.
7. Кәріпжан Ә.Ж. Азия чемпионы Маким Мейірлан Жумадилова Б.Т.
8. Орынбекова А.С. Салқынбаев Е.Е. Олимпиада ойындарының жүлдегері Гусман Қосанов Кабаева Б.Т.

 

Группа: 23

Специальность: 0103000 «Физическая культура и спорт»

Квалификация: 0103013  «Учитель физической культуры»          

Куратор группы: Сагатбеков Б.А.

 

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Алимбаева К.

Жұмағалиев Б.

Табиғаттың гигиеналық және табиғи факторлары: биологиялық ырғақ және ұйқы Кабаева Б.Т.
2. Амирханов Н.

Маратова Н.

Колледжімізде спорт мамандығының ашылу тарихы Ногайбаев Т.Т.
3. Төлегенов Н.

Хасенов Д.

Армреслинг спортының Семей қаласында дамуы Ногайбаев Т.Т.
4. Төкенов Е.

Төлегенұлы Д.

Дене шынықтыру-сауықтырудың ағзаға әсері Сарсембаев Б.С.
5. Мұратбек Ж.

Сайлауғазин А.

Жас ерекшелігіне қарай қимыл-қозғалыс ойындарын ұйымдастыру Сарсембаев Б.С.
6. Әбен Б.

Қыдырхан Д.

Жеңіл атлетика секциясына балаларды іріктеу Сағатбеков Б. А.
7. Бакимбаев М.

Тоқажанов Е.

Жеңіл атлетикадан жетістікке жеткен 2009-2012 жылғы колледж түлектері Сағатбеков Б.А.
8. Қабдрахман Н.

Салық А.

Биатлоншы Кенешов Диас Сағатбеков Б.А.
9. Мейрамбеков Д.

Сағатбай Б.

Колледжімізден шыққан жеңіл атлетика жеңімпаздары Сағатбеков Б.А.
10. Мейрамғали М.

Серікбаев Б.

Семей өңірінде ат спортының дамуы Сағатбеков Б.А.
11. Бияхмет Ә. Колледж түлегі, халықаралық спорт шебері Шәріпханов Ерасыл Мұхамбаев Б.Р.
12. Ермекбаев С.

(Ескендірова А.Е.ДТ 21-11)

Семей күрес мектебінің тарихы Тұрсынов Е.А.
13. Калырбеков Е. Дзюдошының дене қасиеттерін жетілдіру әдістері Тұрсынов Е.А.
14. Серікқан М. КСРО және Қазақстанның Еңбек сіңірген спорт шебері, Олимпиада чемпионы Дәулет Тұрлыханов Тұрсынов Е.А.

 

Группа: ҚТ-21-09

Специальность: 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования»

Квалификация: 4S01140601 «Учитель казахского языка и литературы»

Куратор группы: Түгелбаева А.Е.

 

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Азат Елболсын О.Бөкей «Атау кере» шығармасындағы табиғат суреттері Түгелбаева А.Е.
2. Айткен Әлия «Ақбілек» романының жазылу-жариялану тарихы мен Ақбілектің прототипі Нугумарова Л.Н.
3. Дананова Данеля Қыз бала тәрбиесіндегі мақал-мәтелдердің маңызы Түгелбаева А.Е.
4. Елеусізов Ернұр М.Әуезов шығармаларындағы пейзажды суреттеу Нурпеисова Е.Б.
5. Ермухамбетова Альбина О.Бөкей «Мұзтау» шығармасындағы ретроспекция тәсілі Түгелбаева А.Е.
6. Жанузакова Айдана Лимон және цитрустық өсімдіктерді үй жағдайында өсіру Айтқалиев Б.М.
7. Жумадиль Назерке М.Әуезовтың  мақалалары: ұлтжандылық тәрбие Нурпеисова Е.Б.
8. Кенжеғалиева Айгерім Абай өлеңдеріндегі антонимдік жұптар Түгелбаева А.Е.
9. Кожабекова Асем Ш.Әбенов өлеңдерінің көркемдік ерекшелігі Табилтай С.
10. Мұхаметкәрімова Айнұр «Абай жолы» роман-эпопеясындағы мақал-мәтелдер қолданысы Табилтай С.
11. Ошақбаев Шаттық Тұрсын Жұртбай «Бесігіңді түзе» роман-эссесінде Әуезовтың жеке басының күйзелісі мен күйінішінің суреттелуі Табилтай С.
12. Саджанова Айша Қазақ әдебиетіндегі мемуарлық жанр Табилтай С.
13. Саметаева Ұлжан  «Көксерек» повесінің жазылу тарихы Нугумарова Л.Н.
14. Советова Айдана Ғ.Мұстафин тіліндегі мақал-мәтелдік қолданыстар мен нақыл сөздер Хауанова Н.Х.
15. Төлегенова Еркежан Е.Раушанов лирикаларындағы бейнелеу құралдары Хауанова Н.Х.
16. Тұрғазы Айым «Қыз Жібек» жырында Жібек бейнесін ашудағы көркемдік құралдар Хауанова Н.Х.

 

 

Группа: 27

Специальность: 0111000 «Основное среднее образование»

Квалификация: 0111013 «Учитель казахского языка и литературы»

Куратор группы: Касымжанова Г.К.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Алькенова Айым Асхатқызы

 

Қазақ әдебиетіндегі фантастика жанрын оқыту

 

Нугумарова Л.Н.
2. Асқарова Нұрасыл Асқарқызы «Мәңгілік бала бейне» шығармасындағы еліктеу сөздердің қолданысы Қасымжанова Г.К.
3. Абугалиева Назлы Роланқызы Қазақ әңгімелерінің мектеп бағдарламасында оқытылуы Нурпеисова Е.Б.
4. Ахметқалиев Ақнар Қуанышұлы Т.Әбдікәкімов шығармаларындағы адам мен табиғат біртұтастығы Нурпеисова Е.Б.
5. Әділхан Арай Қуатқызы «Абай жолы» романындағы идиомалар мен фразалар Қасымжанова Г.Қ.
6. Әскерова Айсұлу Төлеубекқызы Мұтар Әуезовтің «Қилы заман» шығармасындағы  көркемдегіш құралдар Қасымжанова  Г.Қ.
7. Әскерғазина Айшагүл Нұрлыбекқызы М.Әуезовтың «Абай жолы» романындағы әкенің тұлғалық қасиеті Нугумарова Л.Н.
8. Әбеу Айбол Ержанұлы Оқушылардың сөйлеу тіліндегі мақал-мәтелдер мен варваризмдер Қасымжанова Г.К.
9. Бақтықанова Нұрай Ерболатқызы Мұхтар Әуезовтің эпостолярлық мұрасы  Сербурина Н.А.
10. Бейсенбай Нұрсебіл Бейсенбайұлы Ә.Нұршайықовтың «Аңыз бен ақиқат» романындағы Б.Момышұлының қаһармандық бейнесі Нурпеисова Е.Б.
11. Бекжанова Баян Алімжанқызы М.Әуезовтің «Абай жолы» романындағы топонимдер Нугумарова Л.Н.
12. Егеубаева Айнара Маратовна Сөз мағыналарын оқытуда интербелсенді әдістерді қолдану Қасымжанова Г.К.
13. Кусаинова Алтынгүл Берікқанқызы Мағжан және балалар әдебиеті Сербурина Н.А.
14. Керімова Эльвира Дулатқызы М.О.Әуезов әңгімелеріндегі синонимдік қолданысты сабақта пайдалану Мусина К.С.
15. Қадылбекова Шұғыла Мейрқызы «Абай жолы» роман-эпопеясындағы адамның көңіл-күйін білдіретін сөздер Нурпеисова Е.Б.
16. Қаржас Аружан Маратқызы Оқушыларды оқыту мен дамытудың заманауи тәсілдері Кабимолдина А.К.
17. Мақсутова Аружан Бауыржақызы Сын есімдер: М.Әуезовтің «Оқыған азамат» шығармасындағы  адамдар сипаты Қасымжанова Г.К.
18. Мәуліт Саяжан Ернатқызы «Абай жолы» романы: ұлттық киімдер сипаты Сербурина Н.А.
19. Мұхаметжанова Жанерке Талғатқызы Шәкәрім Құдайбердіұлының тәрбиелік тағылымдарын сабаққа кіріктіру Кабимолдина А.К.
20. Ниязбекова Назерке Бауыржанқызы Құқықтық мәдениетті қалыптастыруда Абай мұрасының орны Кабимолдина А.К.
21. Орысбаева А.Ә. Тойғазинова А.А «Мәңгілік махаббат жыры» еңбегіндегі нақыл сөздер Мусина К.С.
22. Рапық Мөлдір Еркінқызы «Қабдеш Жұмаділов шығармаларындағы миграция мәселесі Нурпеисова Е.Б.
23. Сембаева Назгүл Нұрланқызы Ғабит Мүсірепов шығармаларындағы ана бейнесі Қасымжанова Г.К.
24. Сарқытбек Алмагүл Дарханқызы Колледж тарихы: жаңа толқын ақыны Б. Ахмер Нугумарова Л.Н.
25. Түсүпханова Аяжан Жасұланқызы Ш.Әбенов өлеңдерінің көркемдік ерекшелігі Түгелбаева А.Е.

 

26. Танекина Назерке Болатханқызы «Әдебиет танытқыш» зерттеуі негізінде қазақ әдебиетін оқыту Нурпеисова Е.Б.
27. Тұрлыбаева Мадина Мадиқызы «Абай жолы» романындағы әйелдер образдары Нугумарова Л.Н.
28. Хасенова Мархаббат Талгатовна Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы ас-тағамдар лексикасы Сербурина Н.А.
29. Тұрсынова Алуа Қазақ прозасындағы отбасы тәрбиесі («Т.Әбдіковтің «Қонақтар» әңгімесі) Нурпеисова Е.Б.

 

Группа: ШТБ-21-09

Специальность: 01140100 «Педагогика и методика начального обучения»

Квалификация: 4S01140102 «Учитель иностранного языка начального образования»

Куратор группы: Маметекова Г.С.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Айтқазина Н. Ағылшын тіліндегі интернет сленг Бағдатова Г.А.
2. Баймуллаев Ш. «Абай жолы» роман-эпопеясындағы ырым-тиым сөздер Сербурина Н.А.
3. Бақытқазықызы А.

 “Using jazz chants to increase vocabulary among young learners.”

Оразалинова А.К.
4. Бимухаметова А. «Etymological  similarity of Kazakh  and English vocabulary» Нұрлан А.Н.
5. Болатқызы Н. Айтылым дағдысын дамытуда  сайт контентін құрастырудың маңызы Қойгельдина Б.Ж.
6. Ғабдылжанатова А. М.Әуезовтің «Абай жолы» романында портреттің берілуі Сербурина Н.А.
7. Дулатқызы А. Human impacts on forests Серікқан А.Е.
8. Еділова Б. Қоғам қайраткері, педагог-ағартушы Тәшпық Құтжанов Сагимбеков Н.А.
9. Ибраева Ә.

Саинова А.

Интернет арқылы ағылшын тілін үйренудің қол жетімді әдістері Курманова Д.К.
10. Исабекова А. The importance of  the English at living in Kazakhstan Асылбек Д.М.
11. Калиаскаров Т. Ағылшын королі Артур мен Абылайхан бейнелерінің салыстырмалы сипаттамасы Секенова А.М.
12. Калиева А.

Киржибаева Д.

Family traditions in England Торыбаева Ғ.Н.
13. Кудебаева А. Different dialects in different states of America Самалбаева Н.Р
14. Қасымханова Т. Game as an active method of teaching English in primary school Леншина Е.О.
15. Құрмансеитова Д. Abai Kunanbayev’s translations in connection with Edward Lear’s limericks Маметекова Г.С.
16. Мейірғазина Д. Цветопись в произведении М. Семашко «Емшан» Шоманова Г.К.
17. Мұқанова Э. Қазақтың ұлттық ойыны — бес тас Жумадилова Б.Т.
18. Нигметова Ш. Қазақ жастарының  сленгіндегі англо-американизмдер Нұрлан А.Н.
19. Нуркенова А. The differences between French and British political systems Маметекова Г.С.
20. Нурланова Н.

Советова А.

Халық ертегілері арқылы коммуникативтік дағдыны дамыту Қажанова А.Д.
21. Нұрланбекова А. Features of translation of economic texts Самалбаева Н.Р
22. Сабырбекова А. М. Семашко «Емшан». Сравнительный анализ произведения А. Майкова и Мориса Семашко Шоманова Г.К.
23. Советбекова Г. «Абай жолы» романындағы жан-жануарлар әлемі Сербурина Н.А.
24. Турарғазинова А. Мультимедиа арқылы лексикалық дағдылар қалыптастыру Маметекова Г.С
25. Тлеукадырова А. Teaching primary school students to read and write. Jolly Phonics method Леншина Е.О
26. Турсынова Д. Differencesin pronunciation and spelling between american and british english Самалбаева Н.Р.
27. Уайсова Н. The problem of English synonyms in translation Нұрлан А.Н.

 

Группа: ШТ-21-09-01

Специальность: 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования»

Квалификация: 4S01140605 «Учитель иностранного языка»

Куратор группы: Нұрлан А.Н.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Аманжол  М. Образ учителя в литературе ХХ века (по произведениям Ч.Айтматова «Первый учитель», А.Платонова «Песчаная учительница») Муздыбаева А.К.
2. Алтаева  К. The translation of the Modal verbs Бағдатова Г.А
3. Байгажиева  А. Study of the internal structure of English and Kazakh phraseological units with the keyword «head» Нұрлан А.Н
4. Ерболов  А. Formative and summative assessment in teaching English Леньшина Е.О.
5. Ермекова  А. Бейне материалдарды қолдану арқылы сөйлеу дағдыларын дамыту Оразалинова А.К.
6. Жанатова  А. Research of English and Kazakh phraseology based on the keyword Қажанова А.Д.
7. Қажықұмарова  Е. «Learning English through  listening to song» Нұрлан А.Н
8. Қуан  Е. «Қозы Көрпеш –Баян сұлу» жырындағы тау атауларының тарихы Калиева Б.С.
9. Рахмунколов А.
10. Қапасова  А. Просветитель, педагог-новатор — Магжан Жумабаев Муздыбаева А.К.
11. Қайратқызы  А. Cultural heritage: Holy places of Semey Курманова Д.К
12. Қадырханова  Ә. Speech activity as an object study in the teaching foreign languages Қойгельдина Б.Ж
13. Нұрахметова The easiest way to learn language. Асылбек Д.М
14. Омарғалиева  М. Ағылшын идиомаларының қолданылуы Торыбаева Ғ.Н
15. Сәрсенбинова  М. Ағылшын тіліндегі диалект сөздердің жіктелуі Бағдатова Г.А
16. Сарқытбаева  А. CLIL is content and language integrated learning Оразалинова А.К.
17. Төлеуғазиева  Д. Әлеуметтік желінің сөйлеу тіліне әсері Қажанова А.Д.
18. Төлеубекқызы  Е. Advertising in english speaking countries Самалбаева Н.Р
19. Тұрлыбекова  Ф. Tips for improving speaking skills Серікқан А.Е
20. Слямғалиева А. Ән — ағылшын тілін үйрету құралы Курманова Д.К
21. Серікбаева Ә. English and Kazakh calendar. Meanings of names of the months and days of the week Нұрлан А.Н

 

Группа: ШТ-21-09-02

Специальность: 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования»

Квалификация: 4S01140605 «Учитель иностранного языка»

Куратор группы: Алибекова А.А.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Абдикаримов Р.

Касенов Д.

Алаш қайраткері Раймжан Марсеков Бажакупова М.Б
2. Ақтайлақова Н. Жемістер мен шырындардағы аскорбин қышқылдарының  сандық құрамы Алибекова А.А
3. Амангелді Ұ. Шаш күтімі Алибекова А.А
4. Аскербекова Ж. Phraseological idioms in the works of M.O. Auezov Бағдатова Г.А
5. Елеубек М. The impact of English language in social media on the current generation Оразалинова А.К.
6. Жумағалиева З. Шошқалы көлінің емдік қасиеті мен ерекшелігі Алибекова А.А
7. Қазизова А.
8. Қуанышбекова Д.  Узакбаева Н. Features of translation of English  proverbs and sayings on the theme «Animal and plant world» Нұрлан А.Н.
9. Қыдырғажинова Ж. Мақал-мәтелдердегі антонимдік қолданыстар Калиева Б.С
10. Манарбекова А.

Сағидолла А.

Абай облысының  дәрілік өсімдіктері Алибекова А.А
11. Нурбекова Д.

Советова А.

М.Тынышбаев және Алаш қозғалысы Жолдина Д.Ғ
12. Сайлыбаева А. Etymology of English geographical names Қажанова А.Д.
13. Санақова С. Formal and simple words in text, their peculiarity Самалбаева Н.Р
14. Сергазы А. Mental effects of remote work Серікқан А.Е
15. Төлеуғали А. The role of English in Kazakhstan Асылбек Д.М
16. Хабибуллина Д. Алғашқы медициналық көмек және оны ұйымдастыру жолдары Жумадилова Б.Т
17. Төлеугазиева А. Active methods of teaching English: games, communication tasks. Леншина Е.О
18. Оразбекова  А. Popular British TV series Курманова Д.К

 

Группа: Ауд-21-09

Специальность: 02310100 Переводческое дело

Квалификация: 4S02310101 Переводчик

Куратор группы: Курманова Д.К

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Айтанова А. Америка комедияларын аудару Бағдатова Г.А
2. Байқамет Е. «Linguistic and cultural diversity as an educational issue» Оразалинова А.К.
3. Баядилова Ә. The content of English inscriptions on teenagers’ clothes Нұрлан А.Н.
4. Ерланқызы Қ. Қоғамдық-саяси мәтіндерді аудару Қойгельдина Б.Ж
5. Жақыпбекова Б. «The role of the internet in the life of a teenager» Қажанова А.Д.
6. Кабиева Г. Көркем шығармаларды қазақ тілінен ағылшын тіліне аудару ерекшелігі Самалбаева Н.Р
7. Сауранбай Е. The importance of  volunteering  and social work Серікқан А.Е
8. Магуфарова А. (Қабидолла Н. — БББ 21-09-02)  Атаман Анненковтың  Семей өңіріндегі соғыс қимылдары Атаман Анненковтың Боленбаева А.К.
9. Саркытбек Ж. Ағылшын сөздерін есте сақтаудың заманауи технологиялары Секенова А.М
10. Токанов А. How can a movie or cartoon will help you develop the language skills Асылбек Д.М
11. Заманиянова А. False Friends of the Translator in English Торыбаева Ғ.Н
12. Салимбаев А. Modern English neologisms Леншина Е.О
13. Сүлейменов Н. Компьютерлік ойындардың ағылшын тілін үйренуге әсері Курманова Д.К
14. Мусина А. Борамбаева С. Ағылшын автобусы мен қызыл телефон стендінің тарихы Бағдатова Г.А
15. Бокенова Н. Жасөспірімдердің ең танымал хоббиі Кажанова А.Д
16. Әділбекова Қ. Кабдулдина Д. Кайюм Мухамедханов — Абайтанушы Муканова Г.Д
17. Қасымжанова Д. Жұмақанова Ә. АҚШ халқы туралы банкноттар Асылбек Д.М
18. Қадырғалиева А. Ұлы Отан соғысы және  Семей Боленбаева А.К
19. Орынбек Д. «Абай жолы» роман-эпопеясы: бала құқығы Боленбаева А.К
20. Турсунғазыева А. Мейрамбекова Л. Джордж Байронның өмірі мен жұмысы Серікқан А.Е
21. Умербекова К. Батыруланова А. Historical ties between Kazakhstan and Great Britain Оразалинова А.К

 

Группа: ШТ-21-11

Специальность: 01140600 «Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования»

Квалификация: 4S01140605 «Учитель иностранного языка»

Куратор группы: Асылбек Д.М.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Адилова А. The content of English inscriptions on teenagers’ clothes Нұрлан А.Н.
2. Асанова Т. Интернеттегі корреспонденцияда ағылшын тіліндегі қысқартуларды қалыптастыру Курманова Д.К
3. Айбекова А.

Дюсенов Н.

The lexico-semantic features of antonyms in Modern english Асылбек Д.М.
4. Дюсенбекова Н. English idioms and phrases in translation works Леншина Е.О
5. Жангазина Г.

Мұхаметқали А.

Ағылшын тілі сабағында драматизация элементтерін қолдану Серікқан А.Е
6. Ильшибекова А. Criteria-based assessment in teaching English Леншина Е.О
7. Кабдышукирова А. Қазақ және ағылшын халқының балаға байланысты салт- дәстүрлері Торыбаева Ғ.Н
8. Мавлютова М. Factors that affect the ability to learn a language Оразалинова А.К.
9. Мамырбекова А. Homonymy in English Қажанова А.Д.
10. Маратқызы Н. Application of level-based differentiated learning methods in English lessons Койгельдина Б.Ж.
11. Мұстафина А.

Мырзабекова Д.

Ағылшын тілі сабағында «callan method» қолдану Самалбаева Н.Р
12. Хасенова А. Заманауи ағылшын тіліндегі фразеологизмдер Қажанова А.Д.
13. Шырақбайқызы Ұ. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі сын есімдерді қолдану Бағдатова Г.А
14. Болатбекова Э. Квест технологиясы — ағылшын тілін үйрету құралы Секенова А.М

 

Группа: 24

Специальность: 0111000 «Основное среднее образование»

Квалификация: 0111083 «Учитель иностранного языка»

Куратор группы: Нурпеисова Е.Б.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Апсаламова А. Бейне  сабақтарды қолдану арқылы  тыңдалым дағдысын  дамыту Нұрлан А.Н.
2. Әскерғазина Қ. Бастауыш сыныпта шет тілін оқытудағы аудиолингвистикалык әдіс Қажанова А.Д.
3. Буланбаева З. Differences in culture of the United States of America and Kazakhstan Асылбек Д.М.
4. Бұлантай А. Abbreviation as a means of saving speech and written text Қажанова А.Д.
5. Жанузакова З. Slang as one of the integral aspects of the English language Асылбек Д.М.
6. Каримова Д. «Абай жолы» романы  аудармасын ағылшын тілін үйретуге қолдану Секенова А.М.
7. Касилова А. Differences between adults and childhood language learning Оразалинова А.К.
8. Керимханова К. Violation of the grammatical norm in the texts of modern English songs Секенова А.М.
9. Қабласымова Ж. Numerals in English proverbs and sayings Қажанова А.Д.
10. Қабылбекқызы А. Mixing modern language and code-switching Оразалинова А.К.
11. Құбаш А. The Modern Inventions in our life Асылбек Д.М.
12. Муканова Д. Робот-зерттеуші Хасенова Ж.Т.
13. Муратова М. The use of technology differentiated learning at English lessons Койгельдина Б.Ж.
14. Тілеуғазинова А. Ағылшын ертегілерін театрландыру Курманова Д.К
15. Нұрланқызы А. Motivation in Learning English Оразалинова А.К.
16.  Сарқытова И Influence of modern pop culture trends on youth Серіққан А.Е.
17. Сергазина А. Contextual teaching and learning Оразалинова А.К.
18. Слямбаева Д. Ағылшын тілі сабағында оқушылардың сөздік қорын дамыту Торыбаева Г.Н.
19. Смагулова Е. The ways to solve the garbage problem in our country Қойгельдина Б.Ж
20. Танырбергенова Ә. Causes of receptive language disorders among children Оразалинова А.К.
21. Тлеубекова А. Studying abroad and its benefits Серіққан А.Е.
22. Чайков А.

(Мақсұтов Д. – 29 топ)

Аймақтық компоненттерді аннимациялау арқылы білім алушылардың тілдік құзіреттілігін  қалыптастыру Секенова А.М.
23. Хамитова А. «Development of modern music» Қажанова А.Д.
24. Төлеугалиева А. Overcoming culture shock in a foreign country Асылбек Д.М
25. Шарипова З. «How to use your  memory to  remembering English new lexics» Нұрлан А.Н.

 

Группа: 29

Специальность: 0111000 «Основное среднее образование»

Квалификация: 0111083 «Учитель иностранного языка»

Куратор группы:  Нұрланова А.Қ

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Аманжолова К. М.О.Әуезов шығармаларының бастауыш сыныпта оқытылуы Табилтай С.
2. Байдүйсенова Ж. А.Байтұрсынұлының педагогикалық еңбектері Табилтай С.
3. Бақтыбекова А. Кенесбаева Б. Ағылшын тілі сабағында жіберілетін стилистикалық қателер Койгельдина Б.Ж.
4. Дүйсетаева А. The use of buzz words and tag lines in political speeches Оразалинова А.К.
5. Ескендирова Н. How global leaders use language ethics to change the emotional views of the masses Оразалинова А.К.
6. Кобентаева Н. Multilingualism is an aspect of enriching the personality as an individual Оразалинова А.К.
7. Жапаров Д. Қанатбекова М. Abbreviation of English as part of Internet communication Торыбаева Г.Н.
8. Мұралбекқызы А. Кокни мен эстуарлық ағылшын мысалында Лондонның қалалық диалектілері Курманова Д.К.
9. Мақсұтов Д.

(Чайков Айдос – 24 топ)

Аймақтық компоненттерді аннимациялау арқылы тілдік құзіреттілігін  қалыптастыру Секенова А.М.
10. Конурова Б. How to build a successful start up Серіққан А.Е.
11. Қамза Ж. М.Әуезов «Абай жолы» романындағы тұрақты сөз тіркестері Табилтай С.
12. Сагадиева М.
13. Құрманғазы Д. А.Байтұрсынұлы шығармаларының бастауыш сыныпта берілуі Табилтай С.
14. Қинаятова А. Differentiation in teaching English Леньшина Е.О.
15. Занова Н. Features of cliche in the official- business style Бағдатова Г.А.
16. Серікова А. Using of phrasal verbs In the trilogy «Nomads» by Ilyas Esenberlin Самалбаева Н.Р.
17. Рахатова А.

Батырбекқызы Г.

The role of virtual social networks in life of modern teenagers Торыбаева Г.Н.

Группа:29 «Ә»

Специальность: 0111000 «Основное среднее образование»

Квалификация: 0111083 «Учитель иностранного языка»

Куратор группы: Самалбаева Н.Р.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Базарбаева Д.

Броткина Р.

False friends: Their origin and semantics in some selected languages Маметекова Г.С.

 

2. Бауединова Э. Blended learning method of teaching Самалбаева Н.Р
3. Бекбаева А. Teaching listening: methods and approaches. Леньшина Е.О.
4. Бектурсунова А. Мультфильмдер арқылы оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамыту Серіққан А.Е.
5. Жұмабек М Teaching schoolchildren verbal communication: group work Маметекова Г.С.
6. Ежелқанова Н. Тілдік тіректер арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру Самалбаева Н.
7. Ергалимова Д. The Importance of  You Tube in our life Торыбаева Г.Н.
8. Ерсайынова А. Foreign influence in the education system of Kazakhstan Самалбаева Н.Р.
9. Кактаева А. Ағылшын тіліндегі диалектілер Секенова А.М.
10. Мекешева А. Paradoxes of English vocabulary Курманова Д.К.
11. Оразханов М. Formal and informal writing Бағдатова Г.А.
12. Кәрібаева А. Blended learning method of teaching Самалбаева Н.
13. Сапашова А. Teaching speaking as a part of communicative approach. Леньшина Е.О.
14. Тұрсынжан Д. English words in Everyday Language of the Youth

 

Асылбек Д.М.
15. Тұрсынбекова Э. Difficulties in  translation  and pronunciation Kazakh and English  proverbs Самалбаева Н.Р.
16. Тогысова А.

Тусупбекова А.

Antarctica is the best place to hunt meteorites Қажанова А.Д.

 

 

Группа: 28

Специальность: 0108000 «Музыкальное Учитель музыки в организациях дошкольного и основного среднего образования» образование»                                                                                Квалификация: 0108013 «

Куратор группы: Сағымбаева Н.С.

ФИО студента Тема ФИО руководителя
1. Хурманбай Ш. Акапелла шығармасын орындау бойынша жұмыс формасы Бузаубагарова Р.Ш.
2. Дуринов М. Дирижерлық қимыл-қозғалыстарды қолдану
3. Аргингазина А. Баян аспабының оң жақ клавиатурасының ерекшеліктері Толеуханов А.Б.
4. Сабитов Е. Дайын даяр термелі баян аспабын меңгерудің бастапқы кезеңі
5. Касымова М. Музыкалық терапияның адам ағзасына әсері Фомина О.Ю.
6. Жүнісханова Н. Классикалық музыканың заманауи музыка өнерінің дамуында алатын орны
7. Дүйсембекова С. Орта және ересек топтағы балаларға музыкалық – ырғақты қимылдарды үйрету Байнбетова А.Б.
8. Ахметкаримова А. Қобыз аспабының құпия дыбыстары
9. Айтказиева А. Қазақ  домбырасының ішегі және сематикасы Оспанов А.И.
10. Бейбітова Ә. Әншілік өнерде Біржан салдың орны
11. Катышева А. Саз сырнай аспабынының тарихы мен ерекшеліктері Ерғабыл Берікбол
12. Берекелді М. Жас ұрпақты тәрбиелеуде домбыра аспабының

маңызы

13. Құбайдолданов Э. Халық әндерінің хор репертуарынан орын алуы Сағымбаева Н.С.
14. Түсупова Ұ. М.О.Әуезов және қазақтың музыкалық фольклоры
15. Мәкенова А. Димаш Құдайбергеновтың өнердегі ұлттық ұстанымы Бекбулатов Б.М.
16. Тоғызбаева К.
17. Жумабеков А. В.Гаврилин. Хоровая симфония действо «Перезвоны»-своеобразие жанра и стиля Трусова М.И.
18. Мухамедьяров Д. Исполнительские принципы полифонии И.С.Баха
19. Аманкельдіқызы Б. Балалардың дауыс техникасын дамыту жаттығулары Қалибаев Б.М.
20. Жеңісхан Ұ. Эстрадалық және академиялық шығармаларды орындаудың ерекшеліктері

 

   Защита курсовой работы выпускниками в 2020-2021 учебном году

          Сегодня в контексте вхождения в глобальное образовательное пространство национальная система образования находится на стадии очень важных, бурных изменений. Для его поступательного развития решающая личность должна овладеть научными и техническими знаниями. В педагогическом колледже имени М.О. Ауэзова, который придает большое значение развитию интеллектуального, творческого и духовного потенциала обучающихся в подготовке будущих специалистов, с 13 апреля по 05 мая 2021 года в дистанционном режиме защитили курсовые работы 280 студентов: в приложении «ZOOM» – 219, в электронном виде – 55, офлайн – 6 обучающихся.

За содержательную курсовую работу директор колледжа, к.ф.н. Шагангуль Алдамжаровна выразила признательность руководителям и студентам, обладающим компетенциями дистанционного обучения, освоившим технологию онлайн обучения, систематизировавшим научно — исследовательскую работу студентов.

Благодарность администрации колледжа вручили обучающимся IV курса Койгельдиной Б. Ж., Мусиной К. С., Оразбаеву Р. А., (специальность 0111000 «Основное среднее образование»), Ельчубаеву А., Кайранбаевой А., (специальности 0107000 «Технология»),  К.Халеллаеву, Н.Мынбаеву, а также их руководителям, проявившим высокий уровень творческо-профессионального мышления, сформировавших научные подходы к познанию и исследованию.

В ходе защиты курсовой работы К. Халеллаев и Н.Мынбаев разработали проект «Алтын адам» и подарили его сакральному учебному заведению. Макет памятника «Алтын адам», найденного в кургане Иссык, ставшем символом национального духа нашего народа, был презентован и размещен в методическом выставочном зале. В презентации принял участие поэт, лауреат Государственной премии, стихи которого переведены на испанский, китайский, кыргызский языки, Тыныштыкбек Абдикакимұлы. Он рассказал о значении памятника «Алтын адам» в мировом представлении кочевой цивилизации, о формировании национального самосознания, казахского мировоззрения, которое берет свое начало в эпоху саков, а также провел назидательную беседу со студентами колледжа.

Уважаемые педагоги, желаем, чтобы ваш труд был направлен на воспитание квалифицированных учителей, которые в будущем последовательно следовали за профессиональной индивидуализацией формирования национальных ценностей!


Областная олимпиада «Тілдарын»

20.04.2021 КГУ «Центр профессионального образования ВКО», КГКП «Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж имени Абая» на базе 9-х классов учебных заведений проведена областная олимпиада «Тілдарын» среди обучающихся I, II курсов. Олимпиада состояла из трех этапов.

1 этап. Участник выбирает ячейку и полностью раскрывает содержание заданной темы в выбранной ячейке на трех языках.

2 этап. Путем случайного выбора выберите одну из тем, заданных на трех языках, и напишите эссе на этом языке.

3 этап. Синхронный перевод заданного текста. Поздравляем Смагулову Еркежан, студентку 1 курса отделения «иностранный язык» педагогического колледжа им.М.О. Ауэзова с победой, которая прошла 3 этапа и показала свое высшее образование на трех языках. Поздравляем!!!


Городской дебатный турнир «Кітап – білім бұлағы»

17 апреля текущего года дебатным клубом «Оратор» был организован городской дебатный турнир «Кітап – білім бұлағы», посвященный 130-летнему юбилею видного общественного, государственного деятеля, одного из лидеров движения Алаш А.Ермекова. В турнире приняли участие юные дебатеры дебатных клубов города Семей «Парасат», «Конгресс», «Эверест», «Авиценна», «Оратор».

Цель турнира: 1. Пропаганда среди студентов политико-творческой деятельности видного деятеля Алаша Алимхана Ермекова, работавшего в Священном Кара-Шаныраке;

  1. Поддержка молодых дебатеров и повышение интереса к дебатам.

⠀Итоги турнира:

«1 место» — «Дебатер жолы» (клуб Парасат)

Калиаскар Талшын

Кызырбеков Мирас

«2 место» —  «Мои родные» (Конгресс-клуб)

Нурахметова Жансая

Булатова Шугыла

«3 место» — «Дебатеры в стране чудес «(Ораторский клуб)

Кусман Айдана

Несипбек Аида

«Лучшая попытка» — «Үш анық» (Конгресс-клуб)

Канатова Молдир

Кабдыкеш Амина

«Лучший спикер» — Калиаскар Талшын (Клуб Парасат)


«I САТБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

12 апреля — день рождения академика Каныша Сатпаева. Студенты колледжа ежегодно отмечают день рождения великого человека, как выпускника нашего учебного заведения, первого президента Академии наук Казахской ССР, ученого-геолога, доктора минералогии, профессора. В этом году в честь дня рождения была организована и проведена городская научно-практическая конференция «I САТБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» по согласованию с Городским отделом  образования г.Семея с приглашением учащихся школ города. Модератором  конференции была опытный педагог, преподаватель английского языка Б.Ж. Койгельдина. Конференция прошла в онлайн-формате, в ней принимали участие учащиеся 9ти школ  города и студенты 1-2 курсов колледжа. Тематика секционного заседания проходила по трем направлениям:  Учебный процесс на современном этапе; Культурное и духовное наследие известных уроженцев города Семей; Исследования в рамках проекта «Святые земли Казахстана». В пленарной части конференции был зачитан доклад на тему: «Учительская семинария и династия Сатпаевых» М.К. Юсуповой, руководителем центра малых  исследований имени Абыкея Сатпаева.  Для оценки  работы  школьников и студентов были приглашены специалисты преподавателей колледжа: Абдыкаримова С.К. на русском языке, Нурпеисова Е.Б. на казахском языке, М.К. Юсупова на английском языке.

Среди школьников учащиеся № 15 СОШ  Аскеров Амир занял I место, учащиеся №4 СОШ Толеугали Бексултан II место, которые выступали на английском языке. Также учащиеся школ № 15,22,23,35  поделили II и III места. Среди студентов призовые I места поделили  Каримова Диана и Смагулова Еркежан из 14 группы. Студентки 12 группы Акжолтаева Ж.  и 11а группы Мартышкина Е. заняли почетные II места, студентка 19а гр. Жумабек М. заняла III место. Остальным студентам были вручены сертификаты.


Внутриколледжная Олимпиада «Тілдарын»

Отделом «Иностранный язык» была организована внутриколледжная Олимпиада «Тілдарын». Олимпиада проводилась с целью совершенствования языковой культуры обучающихся, формирования культуры речевого общения, воспитания полиязычной личности, укрепления казахстанского патриотизма, уважения к культуре и языку других народов, пропаганды совершенства владения трехъязычием. Олимпиада состояла из трех этапов. Оценка проводится по балльной системе.

1 этап

Участник выбирает ячейку, полностью раскрывая в выбранной ячейке содержание заданной темы на трех языках.

2 этап

Путем случайного выбора выберите одну из тем, заданных на трех языках, и напишите эссе на этом языке.

3 этап

Синхронный перевод заданного текста.

Студенты, показавшие лучшие результаты по этапам Олимпиады, заняли призовые 1,2,3 места.

🥇Смагулова Еркежан, 14 группа

🥈Бактыбекова Акерке, 19 группа

🥉Каримова Диана, 14 группа

Смагулова  Еркежан получила путевку на областную олимпиаду «Тілдарын», которая состоится 20 апреля.

Мы поздравляем победителей!!!


РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС «ГАРАНТИЯ ПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ»

 

05.04.2021 В целях выявления и стимулирования исследовательской активности молодежи среди студентов технического и профессионального образования, развития интереса к самостоятельному изучению предмета в областном конкурсе дистанционных проектов МСО «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж»   ВКО  «Здоровье молодежи» — Маулит Саяжан, студент 1 курса педагогического колледжа им. М.О. Ауэзова по специальности 0111000 «Основное среднее образование» (научный руководитель Куспанова Лаура Узакбаевна), по теме «Кумыс-целебный напиток» в областном конкурсе проектов «Здоровье нации» приняла  участие и заняла третье место.


Состоялся очередной интеллектуальный турнир «ZERDE» в ПМК «Математика и информатика»

Обретение независимости нашей страной открыло путь к процветанию экономики, образования, культуры, литературы, искусства, образования и т.д. Сегодня актуален вопрос развития, развития способностей подрастающего поколения, его дальнейшего совершенствования, направления. Как всегда, предисловие к прогрессу-это условное явление, приходящее к качественному образованию. Будущее нашего государства является актуальной задачей развития, дальнейшего совершенствования любознательных качеств подрастающего поколения, направления научного творчества. Для этого необходимо сконцентрироваться на способностях обучающихся, познать таланты, познать пользу общества для одаренного поколения в дальнейшей жизни.
В данном направлении традиционно проводится очередной интеллектуальный турнир «ZERDE» среди обучающихся 1 курса педагогического колледжа имени М. О. Ауэзова в объединении ПМК «Математика и информатика». Тематика исследовательских работ разнообразна. Главное-стремление к поиску высокое. Исследовательские проекты охватывали области математики, физики, информатики и робототехники. Здесь, после того, как есть научные проекты, раскрыть свои новшества в процессе поиска. Конечно, если брать любую отрасль, то она уже изучена и изучена. При этом наше молодое поколение обучающихся, только вступающих в науку, проводя поисковую работу по темам, находя одно новшество, эффективно используя элементы ИКТ, предлагая научно-исследовательские работы. Обучающимся, принявшим участие в интеллектуальном турнире «ZERDE», были вручены сертификаты, обладатели призовых мест награждены дипломами I, II, III степени, руководители благодарственными письмами. В итоге: І место-Есенжол Зарина, 12 группа, руководитель Мавлитаева Г. А.; ІІ место — Дауренқызы Шырын, 11 группа, руководитель Мавлитаева Г. А.; ІІІ место-Муканова Дана, 14 группа, руководитель Мусаев К. Г. с пожеланием творческих побед обучающимся, занявшим призовые места, поздравляем научных руководителей, оказавших им поддержку!


Состоялся очередной интеллектуальный турнир «ZERDE» в ПМК иностранного  языка

02.04.2021 В педагогическом колледже имени М. О. Ауэзова состоялся очередной интеллектуальный турнир «ZERDE» в ПМК иностранного  языка. Развитие интеллектуальных творческих способностей обучающихся, стимулирование интересов научно-исследовательской деятельности, в целях создания необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся данное мероприятие проходило в режиме онлайн между 2-3 курсами и оффлайн между 1 курсами. Модератором турнира является опытный преподаватель английского языка Г. С. Маметекова. Помимо демонстрации интеллектуальных творческих способностей, креативности, участникам были предъявлены такие требования, как свободное владение английским языком, умение организовать информационное пространство. Среди обучающихся 2-3 курсов, принявших участие в конкурсе, помимо научного поиска, 1 место заняла  Артыкова Аружан 34 группа, 0111000 «основное среднее образование «»Using Online Planforms to Use the Best Methods to Teach English» (научный рук: Каримова Г. Ф.) , Аскатова Куралай 27 группа «Modern ways of learning English» (научный рук: Секенова А. М.) 2 место, Сериккалиева Тогжан 24 группа «Using proverbs in learning English» (научный рук: Торыбаева Г. Н.) заняла 3 место, в конкурсе среди первых курсов 1 место заняла  Каримова Диана 14 группа, 0111000 «основное среднее образование «» Differences and similarity of English — Kazakh proverbs and sayings » (научный рук: Юсупова М. К.), Аманжолова Наргиз15 группа, 0512000 «Переводческое дело «»Differences between American and British English» (научный рук: Самалбаева Н. Р.) 2 место, Мустафинова Нурай 15 группа 0512000 «Переводческое дело»«английский язык рекламы» (научный рук: Койгельдина Б. Ж.)заняла 3 место.

Желаем нашим любимым студентам, занявшим призовые места, дальнейших творческих побед, поздравляем научных руководителей, которые способствовали саморазвитию личности и поддерживали их научно-исследовательскую инициативу!


Преподаватели-предметники «Естествознание, физическая культура» организовали интеллектуальный турнир «ZЕRDE»

01.04.2021.в Педагогическом колледже им. М. О. Ауэзова в целях развития интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, использования студентами научно-исследовательской работы учителя-предметники ПМК «Естествознание, физическая культура» организовали интеллектуальный турнир «ZЕRDE».

Результат:  l место-Кабыласымова Жансая, 14 группа, руководитель Калкенова Б. Ж. II место-Маулет Саяжан, 17 группа, руководитель Куспанова Л. У., Танатан Айбота-203 группа, руководитель Токтарбек С. К. ІІІ место-Алимбаева Кырмызы 13 группа, руководитель Жумашева, Конурова Балнур 19 группа, руководитель Калкенова Б. Ж, Марксов Ернур, Калиаскарова Аруна 15 группа, руководитель Музапарова Д. Б. Обучающиеся, занявшие выпускные места, были награждены дипломами, участники сертификатами, руководители благодарственными письмами.


Интеллектуальный турнир ”ZERDE “среди студентов 1-4 курсов ПМК «Музыка и художественный труд»

01.04.2021 г. в педагогический колледж имени М. О. Ауэзова в соответствии с планом декады ПМК ”Музыка и художественный труд “ был проведен интеллектуальный турнир ” zerde » среди студентов 1-4 курсов преподавателя Бузаубагаровой Р. Ш.

Цель: развитие интеллектуальных творческих способностей обучающихся, стимулирование интересов научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся, распространение научных знаний среди обучающихся. Заявки на участие в турнире подали 15 студентов.

Все студенты показали уровень подготовки и защитили свои научные проекты.

Итоги турнира:

3 место-студентка 25  группы Айткали Айдана (руководитель Бузаубагарова Роза Шумаковна ).

Остальные участники были награждены сертификатами. От всей души поздравляем победителей турнира! Желаем дальнейших успехов и больших достижений в научных изысканиях!!!


Интеллектуальный турнир ”ZERDE» среди студентов 1- курса ПМК «Русский язык и литература»

31.03.2021 г. КГКП «Педагогический колледж имени М. О. Ауэзова» ПМК русского языка и литературы, был проведен интеллектуальный турнир «Zerde» среди студентов 1-х курсов.
Цель: развитие интеллектуальных творческих способностей обучающихся, стимулирование интересов научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся, распространение научных знаний среди обучающихся.
На участие в турнире подали заявки 9 студентов, все студенты смогли показать высокий уровень подготовки и защитили свои научные проекты.
Итоги турнира:
1 место — Амангельдинова Мерей, (руководитель Абдыкаримова С.К.)
2 место – Калиаскарова Аруна, Смагулова Еркежан (руководитель Абдыкаримова С.К.)
3 место – Артемьева София (руководитель Муздыбаева А.К.), Байкина Диана (руководитель Наревская Т.А.), Бауединова Эльмира (руководитель Муздыбаева А.К.).
От всей души поздравляем победителей турнира! Желаем дальнейших успехов и больших достижений в научных поисках!!


Интеллектуальный турнир ”ZERDE» среди студентов 1- курса ПМК «Казахский язык и литература»

30 марта прошел внутриколледжный интеллектуальный турнир «Zerde» среди студентов 1 курса педагогического колледжа имени М.О. Ауэзова предметно-методической комиссией «Казахский язык и литература». На турнир были представлены исследовательские работы 22 студента всех специальностей. Темы исследования включали в себя творчество М. Ауэзова, жизнь и деятельность выдающихся личностей в истории учебного заведения, региональный компонент, актуальные проблемы казахского языкознания и казахской литературы, детской литературы.

Цель интеллектуального турнира «Zerde»- повышение интеллектуального потенциала обучающихся, повышение научно-исследовательской компетентности. В ходе конкурса были проведены конкурсы: «Формирование духовно-нравственных ценностей на основе рассказа Мухтара Ауэзова «Оқытты азамат», «Этнолингвистический характер казахских антропонимов Восточно-Казахстанского региона», «Виды айшықтау в стихах Жамбыла», «Историко-лингвистический характер некоторых названий земель-вод по Аягозскому району», «Лексико-семантическая специфика названий приемов природы», «Воспитательное значение Библио-сказок для детей «и др. работы отличались содержательностью.
По итогам конкурса
🥇 1 место Маутханова Акжунус (11 Группа);

🥈 2 место Тлеугазинова Аяулым (14 группа), Сагынбай Алуа (202 группа);
🥉 3 место заняли Жансулу Айдынкызы (202 группа), Балжан Сарсенбаева (12 группа), Дильназ Рахимбердина (11 группа). Также сертификатами награждены Жумадилова Еркежан (16 группа), Сембаева Назгуль (17 группа), Елеугазинова Айгерим (201 группа). За активную профессиональную позицию и подготовку победителей турнира» Zerde » благодарственными письмами были награждены преподаватели казахского языка и литературы Мусина К. С., Айкебаева Ш. У., Нурпеисова Е. Б., Хауанова Н.Х., Оспанова Д. Т.


Отчет научной работы
студентов I семестра 2020-2021 учебного года

Специальность: 0105000 «Начальное образование»

Квалификация: 0105013 «Учитель начального
образования»

Группы: 31, 42, 41, 301, 21

 

Уровень

Предметная олимпиада

Научная практическая конференция

Научный проект

Творческий конкурс

Публикация, издание

Международные

20

4

 

11

1

Республиканская

180

28

7

70

6

Межрегиональных

 

 

 

 

 

Облыстной

3

4

 

2

1

Городской

 

6

 

1

 

Внутриколледжные

1

3

2

7

2

 

 Отчет
научной работы студентов I семестра 2020-2021 учебного года

 

Специальность: 0105000 «Основное
среднее образование»

Квалификация: 0105013 «Казахский
язык и учитель литературы»

Группы: 26

Уровень

Предметная олимпиада

Научная практическая
конференция

Научный проект

Творческий конкурс

Публикация, издание

Международные

4

2

 

3

 

Республиканская

5

3

 

4

 

Межрегиональных

 

 

 

 

 

Облыстной

 

1

 

 

 

Городской

 

3

1

8

 

Внутриколледжные

 

 

 

7

 

 

 

Отчет
научной работы студентов I семестра 2020-2021 учебного года

 

Специальность: 0105000 «Основное
среднее образование»

Квалификация: 0105013 «Учитель
инностранного языка»

Группы: 15, 14, 24, 34, 27, 19,
14, 43

Уровень

Предметная олимпиада

Научная практическая
конференция

Научный проект

Творческий конкурс

Публикация, издание

Международные

30

2

 

15

 

Республиканская

133

10

4

87

14

Межрегиональных

 

 

 

 

 

Облыстной

14

 

 

2

 

Городской

 

 

 

4

 

Внутриколледжные

8

 

 

15

 

  

 Отчет
научной работы студентов I семестра 2020-2021 учебного года

 Специальность: 0103000 Физическая
культура и спорт

Квалификация: 0103023 «Учитель физической культуры»

Группы: 23, 203, 303, 311, 404

 

Уровень

Предметная олимпиада

Научная практическая
конференция

Научный проект

Творческий конкурс

Публикация, издание

Международные

 

 

 

19

 

Республиканская

2

 

 

15

 

Межрегиональных

 

 

 

 

 

Облыстной

 

 

 

8

 

Городской

 

 

 

7

 

Внутриколледжные

 

 

 

3

 

 

отчет
научной работы студентов I семестра 2020-2021 учебного года

 Специальность: 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

Квалификация: 0101013
«Воспитатель дошкольных организаций

Группы: 46, 305

 

Уровень

Предметная олимпиада

Научная практическая
конференция

Научный проект

Творческий конкурс

Публикация, издание

Международные

10

 

 

5

 

Республиканская

6

2

 

10

 

Межрегиональных

 

 

 

 

 

Облыстной

 

 

 

 

 

Городской

 

1

 

 

 

Внутриколледжные

 

 

 

14

 

  

отчет
научной работы студентов I семестра 2020-2021 учебного года 

 

Уровень

Предметная олимпиада

Научная практическая
конференция

Научный проект

Творческий конкурс

Публикация, издание

Международные

64

8

 

54

 

Республиканская

326

43

11

186

19

Межрегиональных

 

 

 

 

 

Облыстной

17

5

 

13

 

Городской

 

10

1

20

 

Внутриколледжные

9

3

2

48

 

 


 

Темы курсовых работ на 2020-2021 учебный год

 


УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 2019-2020 учебный ГОД.  I СЕМЕСТР
ФИО студента
Научный
руководитель
Вид мероприятий
Дата проведения (д.м.г)
Организатор мероприятий(учреждения)
Результат

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

1.
 

Қуаныш М.Е.

Мусина К.С.

Публикация. Әзілхан
Нұршайықовтың
ұлт тәрбиесіне байланысты айтқан нақыл сөздері

17 қазан

 2019ж.

«Конспект уроков»
международный католог

Сертификат
№КУ75466

2.
 

Құдайбергенова Ақерке

Сулейменова М.Б.

Олимпиада

25.10.2019

Международной интернет
олимпиада «Солнечный свет»

Диплом

1 орын

3.
 

Ансамбль

Боженова А.К.

Фестиваль

18.10.2019

ОО «Семипалатинский
русский социольно-культурный  центр

Грамата

4.
 

Мадениятова Аяжан

Шоманова Г.К.

Интернет-олимпиада

23.10.2019

«Солнечный свет» образовательный
портал

Диплом 1 степени

5.
 

Туякбаева А Советбекқызы А

Кабимолдина А.К

Байқау

25.09.2019

2 орын

6.
 

Туякбаева Ж Оразамбаева Г

Кабимолдина А.К

Байқау

15.10.2019

2 орын

7.
 

Сарсембекова Г

Кабимолдина А.К

Байқау

25.10.2019

2 орын

8.
 

Мадениетова А

Нурашева Э.Н

Байқау

23.10.2019

диплом

9.
 

Иманбаева Акбота

Койгельдина Б.Ж.

Ресейлік олимпиада

18.12.19.

«Мир
олимпиад
»портал

3-орын

10.
 

Бокешова Алина

Койгельдина Б.Ж.

Ресейлік
олимпиада

18.12.2019

«Мир
олимпиад
»портал

2-орын

11.
 

Алтаева Нургуль

Ибраева А.А.


Ағылшын тілі пәнінен Халықаралық -қашықтық олимпиада

26.12.19.

«Солнечный свет»
образовательный портал

I дәрежілі

диплом

12.
 

Шегирова Надира

Ибраева А.А.


Ағылшын тілі пәнінен Халықаралық -қашықтық олимпиада

24.12.19.

I  дәрежілі
диплом

13.
 

Мансурова Малкен

Ибраева А.А.

Ағылшын тілі пәнінен
Халықаралық -қашықтық олимпиада

24.12.19.

I дәрежілі
диплом

14.
 

Бейсен Мадина

Ибраева А.А.

Ағылшын тілі пәнінен
Халықаралық -қашықтық олимпиада

25.12.19.

I дәрежілі
диплом

15.
 

Токтаргазиева
Жамиля

Ибраева А.А.

Ағылшын тілі пәнінен
Халықаралық -қашықтық олимпиада

25.12.19.


I дәрежілі
диплом

16.
 

Иманбаева Акбота

Ибраева А.А.


Ағылшын тілі пәнінен Халықаралық -қашықтық олимпиада

18.12.19.

«Мир
олимпиад
» портал

3 дәрежілі
диплом

17.
 

Нурмухамбетова Ж.

Каримова Г.Ф.

Олимпиада

декабрь,2019

“ Инфоурок“ сайт

Сертификат

18.
 

Мухтаусар Г.

Каримова Г.Ф.

Олимпиада

декабрь,2019

Сертификат

19.
 

Олжабаева Ш.

Каримова Г.Ф.

Олимпиада

декабрь,2019

Сертификат

20.
 

Тусуппекова А.

Каримова Г.Ф.

Олимпиада

декабрь,2019

Сертификат

21.
 

Шегирова Н.

Каримова Г.Ф.

Олимпиада

декабрь,2019

Сертификат

22.
 

Ажебаева Аяулым

Койгельдина Б.Ж

Публикации на сайте

19.11.19.

«Uchiteliya,kz» сайты

Свиднтельство

23.
 

Кенесова Еркежан

Койгельдина Б.Ж

план урока

18.11.19.

«Uchiteliya,kz» сайты

Свиднтельство

24.
 

Иманбаева Акбота

Койгельдина Б.Ж

Создала свой персональной
сайт для пуликаций

10.11.19.

«Мультиурок» сайты

Свиднтельство

25.
 

Сауытова Айдана

Маметекова Г.С.


Халықаралық интернет-олимпиада

05.01.2020

«Солнечный свет»
образовательный портал

Диплом,
1 орын

26.
 

Утепова Махаббат

Маметекова Г.С.

Халықаралық
интернет-олимпиада

05.01.2020

Диплом,
1 орын

27.
 

Мырзахметова Жадыра

Маметекова Г.С.

Халықаралық
интернет-олимпиада

05.01.2020

Диплом,
1 орын

28.
 

Хасыр Айша

Музапарова Д.Б.

Олимпиада

12.12.2019

Диплом  1 орын

29.
 

Сайлаугазы Айдана

Музапарова Д.Б.

Олимпиада

11.12.2019

Диплом  2 орын

30.
 

Қабдуалиева Жаннұр

Музапарова Д.Б.

Олимпиада

11.12.2019

Диплом  2 орын

31.
 

Анарбекова Жанерке

Музапарова Д.Б.

Олимпиада

11.12.2019

Диплом  1 орын

32.
 

Анарбекова Жанерке

Музапарова Д.Б.

Олимпиада

11.12.2019

Диплом

33.
 

Ханатқызы Нұрсұлу

Музапарова Д.Б.

Олимпиада

07.12.2019

Диплом  1 орын

34.
 

Қайрғали А.Е.

Қуспанова Л.У

Олимпиада

28.12.2019

Диплом  1 орын

35.
 

Хасыр А.Р.

Қуспанова Л.У

Олимпиада

29.12.2019

Диплом 3 орын

36.
 

Нурламанова Альмира

Оспанова Д.Т.

«Аймақтық тарих – тұлғаның
рухани адамгершілік дамуының және азаматтықтың қалыптасуының негізі» атты Х
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция тарихи оқылым

 

12 желтоқсан, 2019

Семей қаласы,
«Электротехника колледжі» КМҚК

Сертификат

37.
 

Тоқтарбеков Бекзат

Қалиева С.С.

12 желтоқсан, 2019

Семей қаласы,
«Электротехника колледжі» КМҚК

Сертификат

38.
 

Екиден Ю.В.

Қалиева С.С.

12 желтоқсан, 2019

Семей қаласы,
«Электротехника колледжі» КМҚК

Сертификат

39.
 

Бекказиев Б.Р.

Қалиева С.С.

12 желтоқсан, 2019

Семей қаласы,
«Электротехника колледжі» КМҚК

Диплом 1 орын

40.
 

Жолбарысова Айгерім

Мусаев Қ.Ғ

12 желтоқсан, 2019

«Электротехника
колледжі» КМҚК

Сертификат

41.
 

Шевшенко Е

Жунусова Л.Б

12 желтоқсан, 2019

«Электротехника
колледжі» КМҚК

2 дәрежелі диплом

42.
 

Кадырова Томирис

Жумагулова А.А.

қараша, 2019

КМҚК «Электротехника
колледжі»

Диплом

2 орын

43.
 

Құдайбергенова Ақерке

Бласпаева Г.К.

Олимпиада

05.12.2019

Международной интернет олимпиада
«Солнечный свет»

2 дәрежелі Диплом

44.
 

Құдайбергенова Ақерке

Сулейменова М.Б.

Олимпиада

06.11.2019

1 дәрежелі Диплом

45.
 

Вокальное исполнение хор

Сағымбаева Н.С.

интернет фестиваль конкрус
«Magic Music1

30.11.2019

Нұрсұлтан қаласы

Диплом Гран-При

46.
 

Вокальное исполнение ансамбль

Сағымбаева Н.С.

интернет фестиваль конкрус
«Magic Music1

30.11.2019

Нұрсұлтан қаласы

Диплом 3 орын

47.
 

Асхатова Тогжан

Айтқожин М.К.

Международный олимпиада

03.01.2020

Международной интернет олимпиада
«Солнечный свет»

Диплом 1 место

48.
 

Айқын Гулдана

Айтқожин М.К.

Международный олимпиада

03.01.2020

Диплом 1 место

49.
 

Мадениятова Аяжан

Айтқожин М.К.

Международный олимпиада

03.01.2020

Диплом 1 место

50.
 

Ордабаева Айгерім

Трусова М.И.

Конкрус
фестиваль «Новый формат
»

16.11.2019

ТОО

«Талантты Казахстан» Өскемен қ.

Гранпри

51.
 

Асхатова Тогжан

Абдыкаримова С.К.

Международная
интернет-олимпиада «Солнечный свет»

27.12.2019

Международный
образовательный портал «Солнечный свет»

Диплом 1 степени

52.
 

Асхатова Тогжан

Абдыкаримова С.К.

Международная
интернет-олимпиада «Солнечный свет»

03.01.2020

Диплом 1 степени

53.
 

Бактиярова Акнур

Шоманова Г К

Международная
интернет-викторина «Солнечный свет»

02.01.2020

Диплом 1 степени

54.
 

Кудайбергенова Акерке

Муздыбаева А.К.

Всероссийский конкурс
талантов в номинации «Книги и рассказы»

25.12.2019

Всероссийский конкурс
талантов

Диплом 1 степени

55.
 

Құдайбергенова А.

Битолеуова Э.Д.

Интернет олимпияда

05.12.2019

Международный
образовательный портал «Солнечный свет»

І место

Диплом

56.
 

Сагидоллаева Жанерке

Маметекова А.С

Интернет-олимпиада

желтоқсан 28, 2019ж

1 орын

57.
 

Исынова Айнұр

Маметекова А.С

Интернет-олимпиада

желтоқсан 28, 2019ж

1 орын

58.
 

Калибекова Д.А

Маметекова А.С

Интернет-олимпиада

желтоқсан 28, 2019ж

1 орын

59.
 

Елеугазиева Айдана

Маметекова А.С

Интернет-олимпиада

желтоқсан 28, 2019ж

2 орын

60.
 

Тіеукенова Ж.Қ

Турбаева М.К

Интернет — олимпиада

26.12.2019

«Солнечный свет»
образовательный портал

1 орын

61.
 

Кусайнова Н. Б

Турбаева М.К

Интернет — олимпиада

28.12.2019

1 орын

62.
 

Маркс А. И

Турбаева М.К

Интернет — олимпиада

24.12.2019

1 орын

63.
 

Тавакул А.С

Турбаева М.К

Интернет — олимпиада

26.12.2019

1 орын

64.
 

Архатова А.М

Турбаева М.К

Интернет — олимпиада

21.12.2019

1 орын

65.
 

Асхатова Т

Кабимолдина А.К

Интернет — олимпиада

07.01.2020

1 орын

66.
 

Мадениятова А

Нурашева Э.Н.

интернет — олимпиада

03.01.2020

1  дәрежелі диплом

67.
 

Қайранова А

Нурашева Э.Н.

Интернет — олимпиада

03.01.2020

1 орын

68.
 

Мұстафина Е

Жумагулова А.А.

Қазақстан тарихынан
олимпиада

қараша,2019

Халықаралық «Сова» білім орталығы

1орын

Диплом

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

1.
 

Маркс Аружан

Жаксыбаева А М

I Республикалық пәндік
олимпиада

сентябрь, 2019

«QIS
Genius World
» интелектуалдық және
шығармашылық  даму орталығы

1 орын

2.
 

Токтаргазынова Н

Жаксыбаева А М

сентябрь, 2019

1 орын

3.
 

Исатаева Адина

Жаксыбаева А М

сентябрь, 2019

1 орын

4.
 

Орахбай Ақсұңқар

Ибрагимова А.А.

“Жас қалам” байқауы

1 -16 қазан 2019

“Өнеге” интеллектуалды білім
порталы

1 орын

5.
 

Тлеуханова Жансая

Ибрагимова А.А.

1 -16 қазан 2019

1 орын

6.
 

Тұрсынова Аяулым

Ибрагимова А.А.

2 -16 қазан 2019

2 орын

7.
 

Шайх Жансая

Ибрагимова А.А.

3 -16 қазан 2019

2 орын

8.
 

Нуракаева Шырын

Ибрагимова А.А.

4 -16 қазан 2019

1 орын

9.
 

Ажембаева Аяулым

Қойгельдина Б.Ж.

За информатизацию
образования и обмен педагогического опыта

23.09.2019

Znanio.ru сайты

Почетная грамота

10.
 

Ажембаева Аяулым

Қойгельдина Б.Ж.

Авторская разработка

23.09.2019

Свидетельство о публикаций

11.
 

Мустафина Е

Торыбаева Г.Н.

«Арайлы, атын
күз»  байқауы

06-25.09.2019

«Өнеге» интеллектуалды білім
порталы

Диплом 1орын

12.
 

Дюсенова Зарина

Қайсанова Жадыра Қайсанқызы

Ахмет Байтұрсынов атындағы
Республикалық шығармашылық олимпиадасы

02.10.2019

«Үркер»
республикалық ғылыми-практикалық орталығы

1-орын

13.
 

Турсынова Бақытнұр

Қайсанова Жадыра Қайсанқызы

02.10.2019

2-орын

14.
 

Мұқият Сая

Қайсанова Жадыра Қайсанқызы

02.10.2019

Сертификат

15.
 

Қалиева Дидар

Мукышева Салима Алпысовна

02.10.2019

3-орын

16.
 

Жумағазы Меруерт

Мукышева Салима Алпысовна

02.10.2019

3-орын

17.
 

Кенисханова Динара

Мукышева Салима Алпысовна

02.10.2019

3-орын

18.
 

Қайырғазықызы Жансая

Мукышева Салима Алпысовна

02.10.2019

1-орын

19.
 

Жуматаева Айжан

Маметекова Аанар Сериказиновна

02.10.2019

2-орын

20.
 

Кеңес Тоғжан

Маметекова Аанар Сериказиновна

02.10.2019

3-орын

21.
 

Нұрмухаметова Ақмарал

Маметекова Аанар Сериказиновна

02.10.2019

2-орын

22.
 

Нургалиева Айнур

Маметекова Аанар Сериказиновна

02.10.2019

2-орын

23.
 

Мырзатайқызы Айгерім

Турсынова Аяулым Қанағатқызы

02.10.2019

Сертификат

24.
 

Тоқтарханова Аружан

Турсынова Аяулым Қанағатқызы

02.10.2019

3-орын

25.
 

Ынтазина Маржан

Турсынова Аяулым Қанағатқызы

02.10.2019

3-орын

26.
 

Есенкелдина Аружан

Серік Ұлжан Ерболқызы

02.10.2019

Сертификат

27.
 

Бағдатова Мерей

Серік Ұлжан Ерболқызы

02.10.2019

Сертификат

28.
 

Аблгазина Алия

Серік Ұлжан Ерболқызы

02.10.2019

Сертификат

29.
 

Салимова Айнұр

Куспанова Л.У.

Республикалық қашықтықтан
өткізілетін олимпиада

15.10.2019

www.nio.kz
Республикалық пәндік олимпиада

Мадақтама  1 орын

30.
 

Анарбекова Жанерке

Куспанова Л.У.

Олимпиада

15.10.2019

Сертификат

31.
 

Анарбекова Жанерке

Музапарова Д.Б

Олимпиада

15.10.2019

Сертификат

32.
 

Қажыбаева Мөлдір

Музапарова Д.Б

Авторлық матеиал Жануарлардың
қандай түрлері болады.

18.10.2019

«Ұстаз
тілегі
» сайты

Сертификат

33.
 

Уалиева Лаура

Музапарова Д.Б

Авторлық матеиал Су.
Табиғаттағы су айналымы.

16.09.2019

Сертификат

34.
 

Кабдуалиева Жаннұр

Куспанова Л.У.

Олимпиада

24.10.2019

«Казакстан устаздары»
порталы

Сертификат

35.
 

Салимова Айнұр

Куспанова Л.У.

Республикалық қашықтықтан
өткізілетін олимпиада

15.10.2019

Республикалық қашықтықтан
өткізілетін олимпиада орталығы

Мадақтама  1 орын

36.
 

Анарбекова Жанерке

Музапарова Д.Б

15.10.2019

Сертификат

37.
 

Қажыбаева Мөлдір

Музапарова Д.Б

Авторлық материал
Жануарлардың қандай түрлері болады?

18.10.2019

«Казакстан устаздары»
порталы

Сертификат

38.
 

Ербол Жансерік

Мұхамбаев Б.Р.

«Ұздік ғылыми
жоба» байқауы

30.09.2019

«Өнеге» интеллектуалды білім
порталыны

ІІ дәрежелі диплом

39.
 

Салимова Айнұр

Куспанова Л.У.

Химия олимпиада

15.10.2019

Республикалық қашықтықтан
өткізілетін олимпиада орталығы

1 орын мадақтама

40.
 

Анарбекова Жанерке

Куспанова Л.У.

Биология олимпиада

15.10.2019

Сертификат

41.
 

Анарбекова Жанерке

Музапарова Д.Б.

Химия олимпиада

15.10.2019

Сертификат

42.
 

Ербол Жансерік

Мұхамбаев Б.Р.

«Ұздік ғылыми
жоба» байқауы

30.09.2019

«Өнеге» интеллектуалды білім
порталыны

ІІ дәрежелі диплом

43.
 

Нуракаева Шырын

Табильтай С.

КИО Қазақ тілі бойынша
республикалық олимпиада

қыркүйек 2019ж

КИО

ІІ дәрежелі
диплом №01582045-F5АВ

44.
 

Базылмұратова Талшын

Мұқанов М.С.

ККО республикалық олимпиада

22.10.2019

«Казакстан устаздары» порталы

Диплом 1 орын

45.
 

Анарбекова Жанерке

Мұқанов М.С.

ККО республикалық олимпиада

22.10.2019

«Казакстан устаздары» порталы

Диплом 1 орын

46.
 

Қызырова Қымбат

Мұқанов М.С.

ККО республикалық олимпиада

22.10.2019

«Казакстан устаздары» порталы

Диплом 1 орын

47.
 

Ханатқызы Нұрсұлу

Мұқанов М.С.

ККО республикалық олимпиада

22.10.2019

«Казакстан устаздары» порталы

Диплом 1 орын

48.
 

Сайлауғазы Айдана

Мұқанов М.С.

ККО республикалық олимпиада

22.10.2019

«Казакстан устаздары» порталы

Диплом 1 орын

49.
 

Жаксыбаева Аружан

Абдыкаримова С.К.

Республиканская олимпиада
«Казакстан устаздары»

07.10.2019

«Казакстан устаздары» порталы

Диплом 1 степени

50.
 

Абилмажинова Б.Е

Абдыкаримова С.К.

Республиканская олимпиада
«Казакстан устаздары»

31.10.2019

«Казакстан
устаздары
» порталы

Диплом 2 степени

51.
 

Жолдина Г.И

Абдыкаримова С.К.

Байқау «Үздік ғылыми
жоба»

26.09.2019

«Мұрагер» интеллектуалды порталы

Диплом 1 степени

52.
 

Жолдина Г.И

Смагулова К.О

Байқау «Көркем
жазу»

26.09.2019

«Мұрагер» интеллектуалды порталы

Диплом 1 степени

53.
 

Мустафина Еркежан

Муздыбаева А.К.

Байқау «Жас қалам»

25.09.2019

«Өнеге»
интеллектуал
ды порталы

2 место

54.
 

Жақсыбаева А.Ж

Кабимолдина А.К

Олимпиада

11.10.2019

«Қазақстан
ұстаздары» қоғамы

2 дәрежелі диплом

55.
 

Нуракаева Ш

Асанова М.А

Байқау

18.09.2019

«Қазақстан ұстаздары»
қоғамы

2 дәрежелі диплом

56.
 

Мұратбекова А

Нурашева Э.Н

Байқау

21.10.2019ж

«Қазақстан
ұстаздары» қоғамы

1 орын сертификат

57.
 

Сарсембаева Г

Нурашева Э.Н

Олимпиада

24.10.2019