График проведения экзаменов и зачетов зим ней экзаменационной сессии

 

 

Группа

 

Экзамен Дата проведения Экзаменатор Уақыты Аудитория

Зачет

БББ 23-09-01

БББ 23-09-02

БББ 23-09-03

         

 

 

Қазақ әдебиеті, Дүниежүзілік тарих, Информатика, Физика
МНО-23-09           Русская литература, Всемирная история,  Информатика, Физика
ДТ 23-09           Қазақ әдебиеті, Дүниежүзілік тарих, Информатика, Физика
МДТ 23-09           Қазақ әдебиеті, Дүниежүзілік тарих, Физика
ШТ 23-09-01

ШТ 23-09-02

ШТ 23-09-03

ШТ 23-09-04

          Қазақ әдебиеті, Дүниежүзілік тарих, Информатика, Физика
БББ 23-11 Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы 30.12.2023 Музапарова Д.Б. 08.00 №220 Цифрлық сауаттылық, Экономика негіздері, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Мәдениеттану, Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Философия негіздері

Міндетті бақылау: Философия негіздері

БББ 22-09-01 Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы

 

05.01.2024

 

04.01.2024

 

04.01.2024

Калкенова Б.Ж.

 

Калкенова Б.Ж.

 

Токанова А.С.

13.40

 

13.40

 

15.30

№313

 

№313

 

№220

Цифрлық сауаттылық, Экономика негіздері, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Мәдениеттану, Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Философия негіздері
БББ 22-09-02
БББ 22-09-03
МНО 22-09 Анатомия, физиология и школьная гигиена 06.01.2024 Айткалиев Б.М. 13.30 №313 Цифровая грамотность, Основы экономики, Основы пердпренимательской деятельности, Культурология, Основы политологии и социологии, Основы права и охрана труда, Основы философии
МНО 22-11           Детская литература и практикум выразительного чтения
ШТ 22-09-01           Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы,  Цифрлық сауаттылық, Экономика негіздері, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Мәдениеттану, Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Философия негіздері, Этнопедагогика

Міндетті бақылау:  Этнопедагогика

ШТ 22-09-02
ШТ 22-09-03
ШТ 22-09-04
МДТ 22-09           Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы, Цифрлық сауаттылық,  Психология, Экономика негіздері, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Мәдениеттану, Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау,

Философия негіздері

ДТ 22-09           Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы, Цифрлық сауаттылық, Экономика негіздері, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Мәдениеттану, Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Философия негіздері, Этнопедагогика, Жаңа педагогикалық технологиялар, Инклюзивті білім беру

Міндетті бақылау: Психология және спорт психологиясы

КЕ 22-09           Анатомия, физиология и школьная гигиена, Цифрлық сауаттылық,

Экономика негіздері, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Мәдениеттану,

Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Философия негіздері, Компьютерлік технология, Тәрбие жұмысының әдістемесі

СЖО 22-09           Тәрбие жұмысының әдістемесі, Мәдениеттану, Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау,

Философия негіздері

БББ 21-09-01

БББ 21-09-02

БББ 21-09-03

          Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу практикумы
БББ 21-11           Дене тәрбиесі оқыту әдістемесімен, ырғақ,  Музыка және музыкалық білім беру әдістемесі, Критериалды бағалау технологиясы,  Педагогикалық менеджмент, Ғылыми – педагогикалық зерттеулер мен жобалау әдістемесі

Міндетті бақылау: Ғылыми – педагогикалық зерттеулер мен жобалау әдістемесі, Педагогика, Қазіргі қазақ тілі, Математиканың теориялық негіздерін оқыту әдістемесі

МНО 21-09           Детская литература и практикум выразительного чтения

 

МНО 21-11           Физическая культура с методикой обучения, ритмика,  Музыка и методика обучения музыке, Технология критериального оценивания,  Педагогический менеджмент, Методика научно–педагогических исследований и проектирования

Обязательная контрольная работа: Методика научно–педагогических исследований и проектирования, Педагогика, Современный русский язык и методика обучения, ТОМ  с методикой обучения

ШТ 21-09-01

ШТ 21-09-02

          Теориялық фонетика,  Теориялық грамматика

Міндетті бақылау жұмысы:

Шет тілінің практикумы

ШТ 21-11  Практикалық грамматика 28.12.2023 Бимуратов Е.Е. 11.50 №208 Психология,  Теориялық фонетика

Міндетті бақылау жұмысы:

Үйден оқу

ШТБ 21-09           Экономика негіздері, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Шетел балалар әдебиеті, Педагогикалық шеберлік негіздері, Менеджмент негіздері
АУД 21-09 Аударманың теориясы мен практикасы

 

23.12.2023 Оразалинова А.К. 13.30 №209 Шетел тілі фонетикасы,  Маркетинг және менеджмент негіздері

Міндетті бақылау жұмысы:

Шетел тілін ауызша және жазбаша машықтандыру

ДТ 21-09-01

ДТ 21-09-02

          Педагогикалық менеджмент

Міндетті бақылау жұмысы:

Гимнастика және оны оқыту әдістемесі

ИНФ 21-09           Экономика негіздері, Жаңа педагогикалық технологиялар,  Педагогика, Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістемесі

Міндетті бақылау жұмысы:

Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Психология, Критериалды бағалау технологиясы

ДТ 21-11           Педагогика, Жаңа педагогикалық технологиялар,  Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі, Шаңғы спорты және оны оқыту әдістемесі, Спорттық медицина, Таңдау пәні. Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі нұсқаушысы

Міндетті бақылау жұмысы:

Спорттық ойындар және оны оқыту әдістемесі

КЕ 21-09           Педагогика, Көркем еңбек әдістемесі
МДТ 21-09-01 МДТ 21-09-02           WorldSkills стандарттары негізінде инновациялық технологияларды қолдану, Балалар әдебиеті, Мәнерлеп оқу
МДТ 21-11           Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі,

Дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі

ҚББ 21-09           Балалар әдебиеті, Сөйлеу мәдениеті және риторика негіздері, Режиссура

Міндетті бақылау жұмысы:

Көркем қол еңбек  практикумы

ҚТ 21-09           Экономика негіздері, Кәсіпкерлік негіздері
41           Педагогикалық шеберлік негіздері, Дене тәрбиесін және оқыту әдістемесі, ырғақ;

Міндетті бақылау: Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі, Дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі, ырғақ, Математиканың теориялық негіздерін оқыту әдістемесі, Қазақ тілін оқыту әдістемесі және каллиграфия;  Педагогика

41 А           Основы педагогического мастерства, Физическое воспитание с методикой обучения, ритмика;

Обязательное контрольная работа: Основы изобразительного искусства и методика обучения; Теоретические основы обучения математике; Методика обучения русского языка и каллиграфия; педагогика.

42           Философия негіздері, Құқық негіздері, Педагогика, Әлемдік көркем мәдениет, Ырғақ және хореография

Міндетті бақылау:

Педагогика, Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы, Әлеуметтік педагогика, Әлеуметтік психология, Түрлі типтегі білім беру мекемелеріндегі тәрбиеші жұмысының технологиясы, Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері, Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы

43 Жүзу және оны оқыту әдістемесі 22.12.2023 Мұхамбаев Б.Р. 16.00 №121 Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Экономика негіздері

Міндетті бақылау:

Гимнастика және оны оқыту әдістемесі

44 Мемелекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

Жаңа педагогикалық технологиялар

18.11.2023

 

04.01.2024

Касымжанова Г.К.

 

Смагулова Г.А.,

Бласпаева Г.К.

13.00

 

09.00

№220

 

№220

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Міндетті бақылау жұмысы:

Үйден оқу, Шет тілін оқыту әдістемесі , Этнопедагогика

46 Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі 23.12.2023 Турсынова А.К. 14.00 №201 Құқық негіздері, Балаларды табиғатпен таныстыру және оны оқыту әдістемесі

Міндетті бақылау жұмысы:

Білім алушының таңдау пәні

47           Философия негіздері, Педагогикалық зерттеу әдістері

Міндетті бақылау жұмысы:

Философия негіздері, Педагогикалық зерттеу әдістері, Қазіргі қазақ тілі, Әдебиетті оқыту әдістемесі

48 Қосымша музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра)

 

28.12.2023 Оралгазина Г.М.,

Толеуханов А.Б.,

Байнбетова А.Б.,

Оспанов А.И.,

Сағымбаева Н.С.

08.00 Хор сыныбы Хор сыныбы, дауыс қою;

Міндетті бақылау жұмысы: Экономика негіздері, Дирижерлеу, Сүйемелдеу (фортепиано, баян)

49 Мемелекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

Жаңа педагогикалық технологиялар

18.11.2023

 

04.01.2024

Қожағұлова Ж.Р.

 

Смагулова Г.А.,

Бласпаева Г.К.

08.00

 

№220

№18

 

№220

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Міндетті бақылау жұмысы:

Үйден оқу, Шет тілін оқыту әдістемесі, Этнопедагогика

 

Перечень и график государственного экзамена 2022-2023 учебного года

Группа Экзамен Дата Состав комиссии
1 2 3 4
41 топ 1. Арнайы пәндерден кешенді емтихан

 

 

 

 

 

 

 

2.    Педагогика, психология және әдістемелер бойынша кешенді емтихан

 

 

 

 

 

Хатшы: Кабимолдина А.К.

19.06.23

 

 

 

 

 

 

 

12.06.23

Төрайымы: Есенгулова Қ.Ж.  №23 мектеп

Комиссия: 1. Калиева Л.С.  №37 мектеп

2. Азаматова А.М. №3 мектеп

3. Самалыкова Р.К. №4 мектеп

4. Сахариева З.Д.

5. Сарсекова Г.К.

 

 

Төрайымы: Есенгулова Г.Ж.  №23 мектеп

Комиссия: 1. Калиева Л.С.  №37 мектеп

2. Азаматова А.М. №3 мектеп

3. Самалыкова Р.К. №4 мектеп

4. Алканова З.С.

5.Сарсекова Г.К.

6.Нұрғазы М.

41 А 1. Комплексный экзамен по специальным дисциплинам

 

 

 

 

 

 

2. Комплексный экзамен по педагогике, психологии и методикам

 

 

 

 

 

Секретарь: Бағдатова Г.А.

13.06.23

 

 

 

 

 

 

 

19.06.23

Председатель: Панасенко Е.Н. №29 школа

Комиссия: 1. Сулимова О.Н.  №28 школа

2. Фролова Г.А.  №40 школа

3. Белянцева Т.А. №28 школа

4.Кичигина Н.А.

5.Мукаева Г.Д.

6.Нурланова А.К.

 

Председатель: Панасенко Е.Н. №29 школа

Комиссия: 1. Сулимова О.Н.  №28 школа

2. Фролова Г.А.  №40 школа

3. Белянцева Т.А. №28 школа

4.Жунусова Л.Б.

5.Нурланова А.К.

6. Айткалиев Б.М.

403 топ 1. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

 

 

 

 

 

2. Жалпы кәсіптік пәндер бойынша кешенді емтихан

 

 

 

 

Хатшы: Жолдина Д.Ғ.

16.06.23

 

 

 

 

 

22.06.23

Төрайымы: Абетаев Қ.К.  БЖСМ

Комиссия: 1.Мукишев М.Е.  БЖСМ

2. Медеуова Н.  «Балалар мен жастардың                                   шығармашылық сарайы» КМК

3. Шаймарданов А.К.

4. Муканов Е.М.

 

Төрайымы: Абетаев Қ.К.  БЖСМ

Комиссия: 1.Мукишев М.Е.  БЖСМ

2. Медеуова Н. «Балалар мен жастардың                                   шығармашылық сарайы» КМК

3. Шаймарданов А.К.

4. Муканов Е.М.

 

 

43 топ 1. Арнайы пәндерден кешенді емтихан

 

 

 

 

 

 

 

2. Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан

 

 

 

 

 

Хатшы: Жолдина Д.Ғ.

05.06.23

 

 

 

 

 

 

 

13.06.23

Төрайымы: Мукатаева Қ.Қ.   №45 мектеп

Комиссия: 1. Сулейменов Д.А.  №15 мектеп

2. Медеуова Н.  «Жастар сарайы»

3. Жумадилова Б.Т. №45 ЖОББМ

4.Шаймарданов А.К.

5. Сағатбеков Б.А

6. Кабаева Б.Т.

 

Төрайымы: Мукатаева Қ.Қ.   №45 мектеп

Комиссия: 1. Сулейменов Д.А.  №15 мектеп

2. Медеуова Н.  «Жастар сарайы»

3. Жумадилова Б.Т. №45 ЖОББМ

4. Кабаева Б.Т.

5. Калкенова Б.Ж.

6. Сарсекова Г.К.

46 топ

 

 

1. Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан

 

 

 

 

 

 

 

2. Арнайы пәндерден кешенді емтихан

 

 

 

 

Хатшы: Қожағұлова Ж.Р.

16.06.23

 

 

 

 

 

 

 

21.06.23

Төрайымы: Кунафина Г.А.  №16 мектеп

Комиссия: 1. Болсынбекова М.М.  №4 мектеп

2. Айтказина А.С.  №8 мектеп

3. Кабимолдина А.К.

4. Мусина К.С.

 

 

 

Төрайымы: Кунафина Г.А.  №16 мектеп

Комиссия: 1. Болсынбекова М.М.  №4 мектеп

2. Айтказина А.С.  №8 мектеп

3. Мусина К.С.

4. Нугумарова Л.Н.

 

45 топ 1. Негізгі музыкалық аспап

 

 

 

 

 

2. Дирижирлеу

 

 

 

 

 

3. Педагогика және жеке әдістемелер бойынша кешенді емтихан

 

 

 

 

Хатшы: Қожағұлова Ж.Р.

08.06.23

 

 

 

 

 

14.06.23

 

 

 

 

 

20.06.23

Төрайымы: Жуаспаева К.Ш.   №33 мектеп

Комиссия: 1. Байролова Б.Т.  №36 мектеп

2. Сембаева Л.Т.  №38 мектеп

3. Бузаубагарова Р.Ш.

4. Оспанов А.Е.

 

Төрайымы: Жуаспаева К.Ш.   №33 мектеп

Комиссия: 1. Байролова Б.Т.  №36 мектеп

2. Сембаева Л.Т.  №38 мектеп

3. Бузаубагарова Р.Ш.

4. Сағымбаева Н.С.

                   

Төрайымы: Жуаспаева К.Ш.   №33 мектеп

Комиссия: 1. Байролова Б.Т.  №36 мектеп

2. Сембаева Л.Т.  №38 мектеп

3. Бузаубагарова Р.Ш.

4. Кабимолдина А.К

 

 

35 топ

 

 

1. Аударманың теориясы мен практикасы

 

 

 

 

 

2. Шетел тілінің ауызша-жазбаша практикасы

 

 

 

 

Хатшы: Кабимолдина А.К.

13.06.23

 

 

 

 

 

20.06.23

 

Төрайымы: Измайлов М.М.  НЗМ

Комиссия: 1. Канатова А.М.   «Englishroom» ИП

2. Досалова Г.С. «Эрудит» білім беру

орталығы

3. Койгельдина Б.Ж.

4. Бағдатова Г.А.

 

Төрайымы: Измайлов М.М.  НЗМ

Комиссия: 1. Канатова А.М.   «Englishroom» ИП

2. Досалова Г.С. «Эрудит» білім беру

орталығы

3. Койгельдина Б.Ж.

4. Бағдатова Г.А.

44 топ 1. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

 

 

 

 

 

2. Педагогика, психология және жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан

 

 

Хатшы: Кабимолдина А.К.

19.06.23

 

 

 

 

 

13.06.23

Төрайымы: Исаханова С.С.  НЗМ

Комиссия: 1. Шаймуратова Ш.А.  НЗМ

2. Салимова Н.Ш.  НЗМ

3. Койгельдина Б.Ж.

4.Торыбаева Ғ.Н.

 

Төрайымы: Исаханова С.С.  НЗМ

Комиссия: 1. Шаймуратова Ш.А.  НЗМ

2. Салимова Н.Ш.  НЗМ

3. Сарсекова Г.К.

4.Алканова З.С.

47 топ 1. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

 

 

 

 

 

2. Педагогика, психология және әдістемелер бойынша кешенді емтихан

 

 

Хатшы: Бағдатова Г.А.

09.06.23

 

 

 

 

 

15.06.23

Төрайымы: Исаханова С.С.  НЗМ

Комиссия: 1. Шаймуратова Ш.А.  НЗМ

2. Салимова Н.Ш.  НЗМ

3. Койгельдина Б.Ж.

4.Маметекова Г.С.

 

Төрайымы: Исаханова С.С.  НЗМ

Комиссия: 1. Шаймуратова Ш.А.  НЗМ

2. Салимова Н.Ш.  НЗМ

3. Нурланова А.К.

4.Кабимолдина А.К.

42 А группа 1. Комплексный экзамен по общепрофессиональным дисциплинам

 

 

 

 

 

 

2. Комплексный экзамен по специальным дисциплинам

 

 

 

 

Секратарь: Бағдатова Г.А.

08.06.23

 

 

 

 

 

 

 

14.06.23

Председатель: Фролова Г.А.  №40 школа

Комиссия: 1. Михайленко Е.П.  №29 школа

2. Умарбекова Ф.Н.  №7 школа-

лицей

3.Жунусова Л.Б.

4.Мукаева Г.Д.

 

 

Председатель: Фролова Г.А.  №40 школа

Комиссия: 1. Михайленко Е.П.  №29 школа

2. Умарбекова Ф.Н.  №7 школа-

лицей

3.Шоманова Г.К.

4.Рубан Г.С.

43 топ з/о

 

 

1. Педагогика және психология

 

 

 

 

 

 

2. Жеке  пәндер әдістемелерінен кешенді емтихан

 

 

 

 

Хатшы: Турсынова А.К.

06.06.23

 

 

 

 

 

 

09.06.23

Төрайымы: Болатова Қ.Б. № 6 «Нұрсәуле»  б/б

Комиссия: 1.Тумарбаева С.С.  №1 «Арман»  б/б

2. Нуркасова Ж.С.  «Айналайын»  ш/о

3. Комаева М.С

4. Мукышева С.А.

 

 

Төрайымы: Болатова Қ.Б. № 6 «Нұрсәуле»  б/б

Комиссия: 1. Нуркасова Ж.С.  «Айналайын»  ш/о

2. Тумарбаева С.С.  №1 «Арман»  б/б

3. Комаева М.С.

4. Маметекова А.С.

 

 

43 А топ з/о 1. Педагогика және психология

 

 

 

 

 

 

2. Жеке  пәндер әдістемелерінен кешенді емтихан

 

 

 

 

 

Хатшы: Турсынова А.К.

07.06.23

 

 

 

 

 

 

13.06.23

 

Председатель:: Болатова Қ.Б.   № 6 д/с «Нұрсәуле»

Комиссия: 1. Тумарбаева С.С.  №1 д/с «Арман»

2. Нуркасова Ж.С.  м/ц  «Айналайын»

3. Комаева М.С.

4. Мукышева С.А.

 

Председатель: Болатова Қ.Б. № 6 «Нұрсәуле»  д/с

Комиссия: 1. Тумарбаева С.С.  №1 «Арман»  д/с

2. Нуркасова Ж.С.  м/ц  «Айналайын»

3. Комаева М.С.

4. Маметекова А.С.

 

КІ 21 топ

з/о

1.Библиография пәнінен кешенді емтихан.

 

 

 

 

 

2.»Кітапханалық қорларды және каталогтарды ұйымдастыру», «Кітапханатану» пәндерінен кешенді емтихан.

 

 

Хатшы: Кабимолдина А.К.

07.06.23

 

 

 

 

 

13.06.23

Төрайымы: Копжасарова Б.К.  №30 мектеп

Комиссия: 1. Масалимова С.  №34 мектеп

2. Кусаинова Г.О. №19 мектеп

3. Чушекова Ж.М.

4. Айкебаева Ш.У.

 

Төрайымы: Копжасарова Б.К.  №30 мектеп

Комиссия: 1. Масалимова С.  №34 мектеп

                    2. Кусаинова Г.О. №19 мектеп

3. Чушекова Ж.М.

4. Айкебаева Ш.У.

 

42 з/о 1. Арнайы пәндерден кешенді емтихан

 

 

 

 

 

 

 

2. Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан

 

 

 

 

 

 

Хатшы: Жолдина Д.Ғ.

09.06.23

 

 

 

 

 

 

 

06.06.23

Төрайымы: Мукатаева Қ.Қ.   №45 мектеп

Комиссия: 1. Сулейменов Д.А.  №15 мектеп

2. Медеуова Н.  «Жастар сарайы»

3. Жумадилова Б.Т. №45 ЖОББМ

4.Шаймарданов А.К.

5. Сағатбеков Б.А

6. Кабаева Б.Т.

 

Төрайымы: Мукатаева Қ.Қ.   №45 мектеп

Комиссия: 1. Сулейменов Д.А.  №15 мектеп

2. Медеуова Н.  «Жастар сарайы»

3. Жумадилова Б.Т. №45 ЖОББМ

4. Кабаева Б.Т.

5. Калкенова Б.Ж.

6. Сарсекова Г.К.

 

График проведения экзаменов и зачетов летней экзаменационной сессии 2022-2023 уч.год

Группа Экзамен Дата проведения

Экзаменатор

Дата Аудитория Зачет
БББ-22-09-01 1.Қазақ тілі 09.06.2023 Сахариева З.Д. 08.00 303 Қазақ әдебиеті/русская литература, шетел тілі/иностранный язык, АӘжТД/ НВиТП, химия
2.Орыс тілі және әдебиеті 12.06.2023 Абдыкаримова С.К.

/Шоманова Г.К.

08.00 307
3. Қазақстан тарихы 15.06.2023 Сагимбеков Н.А. 08.00 313
4.Математика 19.06.2023 Найманкулова Н. 08.00 213
5.Биология 22.06.2023 Токанова А.С. 08.00 210
БББ-22-09-02 1.Қазақ тілі 09.06.2023 Кожағулова Ж.Р. 08.00 208
2.Орыс тілі және әдебиеті 12.06.2023 Абдыкаримова С.К.

/Шоманова Г.К.

14.00 307
3. Қазақстан тарихы 15.06.2023 Сагимбеков Н.А. 14.00 208
4.Математика 19.06.2023 Найманкулова Н. 14.00 213
5.Биология 22.06.2023 Токанова А.С. 14.00 210
БББ-22-09-03 1.Қазақ тілі 09.06.2023 Кожагулова Ж.Р. 14.00 208
2.Орыс тілі және әдебиеті 12.06.2023 Мукаева Г.Д. 08.00 309
3. Қазақстан тарихы 16.06.2023 Сагимбеков Н.А. 08.00 314
4.Математика 20.06.2023 Найманкулова Н. 08.00 213
5.Биология 23.06.2023 Токанова А.С. 08.00 210
МНО-22-09 1.Русский язык 09.06.2023 Рубан Г.С. 08.00 308
2.Казахский язык и литература 12.06.2023 Нугумарова Л.Н. 08.00 314
3.История Казакстана 15.06.2023 Гельмендинова М.Б. 08.00 308
4.Математика 20.06.2023 Найманкулова Н. 14.00 213
5.Биология 22.06.2023 Айткалиев Б.М. 08.00 308
МНО 22-11 ПМ 2. Построение модели учебной деятельности учащихся (РО 2.3. Использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные технологии в профессиональной деятельности (Инклюзивное образование)

 

12.06.2023 Жунусова Л.Б. 08.00 204 РО 2.1. Использовать услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов. (Цифровая грамотность), РО 4.1. Понимать роль и место культуры народов Республики Қазақстан в мировой цивилизации (Культурология), РО 4.2. Владеть основными понятиями социологии и политологии. (Основы политологии и социологии), РО 4.3. Владеть сведениями об основных отраслях права. (Основы права и охрана труда), РО 4.4. Понимать морально-нравственные ценности и нормы, формирующие толерантность и активную личностную позицию (Основы философии),

РО 2.1. Применять методы, формы, приемы, средства воспитания при планировании воспитательной работы с учащимися (МВР).

БМ 1.Развитие и совершенствование физических качеств

(РО 1.2. Совершенствовать физические качества и психофизиологические способности (Анатомия, физиология и школьная гигиена))

05.06.2023 Айткалиев Б.М. 08.00

 

204
БББ 21-09-01 КМ 2. Оқушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құру

 (ОН 2.3. Кәсіби қызметте тиімді психологиялық-педагогикалық, оның ішінде инклюзивті технологияларды пайдалану (Инкллюзивті білім беру))

08.06.2023 Алканова З.С. 08.00 210 ОН 2.1. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану (Цифрлық сауаттылық),

ОН 4.1. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну (Мәдениеттану),

ОН 4.2. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру (Саясаттану және әлеуметтану негіздері),

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру (Құқық негіздері және еңбекті қорғау),

ОН 4.4. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну (Философия негіздері),

ОН 2.1. Оқушылармен тәрбие жұмысын жоспарлау кезінде тәрбие әдістерін, нысандарын,  тәсілдерін, құралдарын қолдану (ТЖӘ)

БМ 1. Дене қаситеттерін дамыту және жетілдіру

(ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы))

12.06.2023 Калкенова Б.Ж. 08.00 303
БББ 21-09-02 КМ 2. Оқушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құру

 (ОН 2.3. Кәсіби қызметте тиімді психологиялық-педагогикалық, оның ішінде инклюзивті технологияларды пайдалану (Инкллюзивті білім беру))

08.06.2023 Турбаева М.К. 08.00 213
БМ 1. Дене қаситеттерін дамыту және жетілдіру

(ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы))

12.06.2023 Токанова А.С. 08.00 311
БББ 21-09-03 КМ 2. Оқушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құру

 (ОН 2.3. Кәсіби қызметте тиімді психологиялық-педагогикалық, оның ішінде инклюзивті технологияларды пайдалану (Инкллюзивті білім беру))

08.06.2023 Турбаева М.К. 14.00 213
БМ 1. Дене қаситеттерін дамыту және жетілдіру

(ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы))

12.06.2023 Токанова А.С. 14.00 311
БББ 21-11 КМ 1. Оқушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құру

 (ОН 1.2. Жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу үрдісіндегі психикалық процестерді, психикалық қасиеттерді, психикалық жағдайларды сипаттау (Психология),

ОН 1.4. Жаңа педагогикалық технологияларды қолдана отырып сабақтарды жоспарлау және өткізу (ЖПТ))

КМ 3. Оқу ақпаратын тарату

(ОН 3.4.  Жаратылыстану мен дүниетануды оқыту әдістемесін қолдану (Жаратылыстану және дүниетануды оқыту әдістемесі))

02.06.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2023

Нурашева Э.Н.

Алканова З.С. / Саргызова А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алибекова А.А.

08.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00

305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

ОН 1.1.  Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін кәсіби қызметте қолдану (Педагогика),

ОН 3.1. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру үшін қазақ тілінің фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистік жүйелерін, оқыту әдістері мен технологияларын қолдану (Қазіргі қазақ тілі және қазақ тілін оқыту әдістемесі, каллиграфия),

ОН 3.3. Бастауыш сыныптарда арифметикалық, алгебралық, геометриялық материалдарды, математиканы оқыту әдістемесін қолдану (Математиканың теориялық негіздері және бастауыш сыныпта математиканы оқыту әдістемесі).

МНО 21-09 ПМ 2. Построение модели учебной деятельности учащихся (РО 2.3. Использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные технологии в профессиональной деятельности (Инклюзивное образование)

 

БМ 1.Развитие и совершенствование физических качеств

(РО 1.2. Совершенствовать физические качества и психофизиологические способности (Анатомия, физиология и школьная гигиена))

08.06.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2023

Маметекова А.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Айткалиев Б.М.

08.00

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00

204

 

 

 

 

 

 

 

 

204

РО 2.1. Использовать услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов. (Цифровая грамотность), РО 4.1. Понимать роль и место культуры народов Республики Қазақстан в мировой цивилизации (Культурология), РО 4.2. Владеть основными понятиями социологии и политологии. (Основы политологии и социологии), РО 4.3. Владеть сведениями об основных отраслях права. (Основы права и охрана труда), РО 4.4. Понимать морально-нравственные ценности и нормы, формирующие толерантность и активную личностную позицию (Основы философии),

РО 2.1. Применять методы, формы, приемы, средства воспитания при планировании воспитательной работы с учащимися (МВР).

РО 1.4. Планировать и проводить занятия с использованием новых педагогических технологий (НПТ),

МНО 21-11  ПМ 1. Построение модели учебной деятельности учащихся

(РО 1.2. Учитывать психологические особенности обучающихся с учетом их возрастного развития (Психология)

РО 1.4. Планировать и проводить занятия с использованием новых педагогических технологий (НПТ))

ПМ 3. Распространение учебной информации

(РО 3.4. Применять методику преподавания познания мира (Методика обучения естествознанию и познанию мира))

02.06.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2023

 

 

Бигазиева Ж.М.

Балапанова Э.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айткалиев Б.М.

08.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00

 

 

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314

 

 

 

 

РО 1.1. Применять теоретические и практические основы педагогики и методики начального образования в профессиональной деятельности (Педагогика),

РО 3.1. Применять фонетическую, лексическую, морфологическую, синтаксическую системы русского языка, методы и технологии обучения для формирования функциональной грамотности учащихся (Современный русский язык и методика преподавания русского языка, каллиграфия), РО 3.3. Применять арифметические, алгебраические, геометрические материалы, методику обучения математике в начальных классах (Теоретические основы математики и методика преподавания математики в начальных классах)

31

 

1.Психология 22.05.2023 Нурланова А.К. 08.00 315 Кәсіптік орыс тілі, Кәсіптік шетел тілі, Педагогика, Қазақ тілін оқыту әдістемесі, каллиграфия;

 

Міндетті бақылау

(Кәсіптік орыс тілі, Менеджмент негіздері, )

2.ЖПТ 25.05.2023 Махамбет А.

/Бласпаева Г.К.

08.00 315
3.Математиканың теориялық негіздерін оқыту әдістемесі 29.05.2023 Мавлитаева Г.А. 08.00 316
31 А

 

1.Психология 22.05.2023 Бигазиева Ж.М. 08.00 307 Профессиональный русский язык, Профессиональный иностранный язык, Педагогика, Методика преподавания русского языка, каллиграфия;

 

Контрольная работа

(Профессиональный русский язык,Основы менеджмента)

2. НПТ 25.05.2023 Балапанова Э.М.

/Сарғызова А.М.

08.00 307
3.Теоретические основы обучения математике 29.05.2023 Кичигина Н.Д. 08.00 220
41 1. Педагогика 26.05.2023 Алканова З.С. 08.00 213 Этнопедагогика, ҒПЗӘ, Көркем еңбек және оны оқыту әдістемесі, Музыка және музыкалық білім беру әдістемесі;

Міндетті бақылау ( Экономика негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Философия негіздері, ҒПЗӘ, Көркем еңбек және оны оқыту әдістемесі, Музыка және музыкалық білім беру әдістемесі)

2..Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу 29.05.2023 Сербурина Н.А. 08.00 307
3..Қазақ тілін оқыту әдістемесі, каллиграфия 02.06.2023 Сахариева З.Д. 08.00 213
4.ШЖМ оқу тәрбие үрдісін ұйымдастыру 06.06.2023 Алканова З.С. 14.00 305
5.Дене тәрбиесі 24.05.2023 Сарсембаев Б. 17.25 с/з
41 А 1.Педагогика 26.05.2023 Жунусова Л.Б. 08.00 316 Этнопедагогика,  Методика научно-педагогического исследования, Художественный труд с методикой обучения, Музыка с методикой музыкального воспитания;

Контрольная  (Основы политологии и социологии, Основы права и охрана труда, Оснавы философии, Основы экономики, Методика научно-педагогического исследования, Художественный труд с методикой обучения, Музыка с методикой музыкального воспитания)

2.Делопроизводство на государственном языке 29.05.2023 Нурпеисова Е.Б. 08.00 311
3. Современный русский язык с методикой обучения, каллиграфия 02.06.2023 Мукаева Г.Д. 08.00 316
4.Организация учебно-воспитательного процесса в малокомплектных школах 06.06.2023 Кичигина Н.Д. 08.00 305
Физическая культура 23.05.2023 Токтарбек С.К. 15.40 с/з
МДТ-22-09 1.Қазақ тілі 09.06.2023 Сербурина Н.А. 08.00 207 Қазақ әдебиеті,  Шетел тілі, АӘжТД, Химия
2.Русский язык и литература 13.06.2023 Абдыкаримова С.К. 08.00 208
3. Қазақстан тарихы 16.06.2023 Сагимбеков Н.А. 14.00 316
4.Математика 19.06.2023 Абылхаева Г. 08.00 213
5.Биология 23.06.2023 Айткалиев Б.М. 08.00 208
МДТ 21-09-01 1. ОН 3.1. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуды қамтамасыз ету (Тіл дамыту теориясы мен әдістемесі) 13.06.2023 Мукушева С.А. 08.00 207 ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы),

ОН 2.1. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану (Цифрлық сауаттылық),

ОН 4.1. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну (Мәдениеттану),

ОН 4.2. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру (Саясаттану және әлеуметтану негіздері),

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру (Құқық негіздері),

ОН 1.4. Жас ерекшеліктеріне сәйкес балалардың психикалық процестерін, қасиеттері мен жағдайларын ескеру (Психология),

ОН 3.3. Табиғи құбылыстар мен процестердің өзара байланысын сипаттау (Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі),

ОН 3.7. Музыкадағы заманауи ақпараттық ресурстарды пайдалана отырып шығармашылық даму әдістерін қолдану (Музыка және оқыту әдістемесі),

Міндетті бақылау

(ОН 1.4. Жас ерекшеліктеріне сәйкес балалардың психикалық процестерін, қасиеттері мен жағдайларын ескеру (Психология), ОН 1.3.  Кәсіптік қызметте мектепке дейінгі білім беру педагогикасы мен әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін қолдану (мектепке дейінгі педагогика), ОН 5.2. Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимылдың этикалық мәселелерін талдауға және шешуге тұтас көзқарасты қолдану (Этнопедагогика) , ОН 2.2. Педагогикалық өзара әрекеттесу мен оның компоненттерінің мәнін сипаттау (Педогикалық этика негіздері))

МДТ 21-09-02 14.06.2023 Мукушева С.А. 08.00 207
МДТ 21-11  КМ 1 Оқу ақпаратын тарату

 (ОН 1.3.  Кәсіптік қызметте мектепке дейінгі білім беру педагогикасы мен әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін қолдану (Мектепке дейінгі педагогика)

 

26.05.2023 Маметекова А.С.

Мукушева С.А.

 

08.00 208 ОН 1.6. Ерекше білім беру қажеттіліетері бар тәрбиеленушілердің жеке басын зерттеу саласындағы заманауи зерттеулердің жетістіктерін пайдалану. (Инклюзивті білім беру),

ОН 3.5. Сурет салу, мүсіндеу, аппликацияда көркемдік-шығармашылық дағдыларды қалыптастыру (Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі),

ОН 4.1. Оқу процесін жетілдіру үшін ғылыми зерттеулердің

нәтижелерін пайдалану (ҒПЗӘ),

ОН 4.4. Сөйлеу тілі кемістіктерін, оның бұзылуы себептерін, болдырмау жолдарын, сонымен бірге осындай кемістіктерді түзету (Логопедия негіздері)

ОН 1.4. Жас ерекшеліктеріне сәйкес балалардың психикалық процестерін, қасиеттері мен жағдайларын ескеру (Психология))
КМ 3 Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыздандыру (ОН 3.10. Балалардың мектепалды дайындығын қамтамасыз ету (Таңдау пәні. Баланы мектепке даярлау)) 01.06.2023 Маметекова А.С.

 

08.00 208
ҚББ 21-09 Мектептен тыс мекемелермен байланыс орнату (Қосымша білімс беру педагогы жұмысының технологиясы), Білім алушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру  (Психология), Инклюзивті оқушылармен жұмыстарды  жоспарлау    (Әлеуметтік педагогика),

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері,

Балалар бірлестіктерінің жұмысын ұйымдастыру                                                              (Әлеуметтік психология),

(Балалар және жастар қоғамдық, ұйымдарыбірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы),

(Балалармен және     жасөспірімдермен дене шынықтыру , сауықтыру жұмысы.);

Міндетті бақылау (Инклюзивті оқушылармен жұмыстарды  жоспарлау    (Әлеуметтік педагогика), Мектептен тыс мекемелермен байланыс орнату (Қосымша білімс беру педагогы жұмысының технологиясы),  Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері,

Балалар бірлестіктерінің жұмысын ұйымдастыру                                                              (Әлеуметтік психология), Балалар және жастар қоғамдық, ұйымдарыбірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы))

ҚТ 21-09 ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы),

ОН 2.1. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану (Цифрлық сауаттылық),

ОН 4.2. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру (Саясаттану және әлеуметтану негіздері),

ОН 4.4. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну (Философия негіздері),

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру (Құқық негіздері және еңбекті қорғау),

ОН 1.4. Жас ерекшеліктеріне сәйкес балалардың психикалық процестерін, қасиеттері мен жағдайларын ескеру (Психология),

ОН 2.3. Кәсіби қызметте тиімді психологиялық-педагогикалық, оның ішінде инклюзивті технологияларды пайдалану (Инкллюзивті білім беру)

32 1. Педагогика 26.05.2023 Нурланова А.К. 08.00 316 Мәдениеттану, Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы, Түрлі типтегі білім беру мекемелеріндегі тәрбиеші жұмысының технологиясы, Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы, Балалар және жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі, Режиссура
2. Психология 29.05.2023 Нурланова А.К. 08.00 316
3.Режиссура 22.05.2023 Камзин Б.Е. 08.00 17
36 1.Психология 22.05.2023 Мукышева С.А. 08.00 207 Дене тәрбиесі, Қазіргі қазақ тілі, Педагогикалық зерттеу әдістері, Педагогика, Дене тәрбиесін оқыту әдістемесі, Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі, Музыка және оқыту әдістемесі, Бастапқы мектептегі шет тілі

 

Міндетті бақылау

(Мәнерлеп оқу)

2.Тіл дамыту теориясы мен әдістемесі 25.05.2023 Мукышева С.А. 08.00 207
3.Балалар әдебиеті 29.05.2023 Мукышева С.А. 14.00 207
4.Мәнерлеп оқу 01.06.2023 Мукышева С.А. 08.00 207
37 Психология

 

22.05.2023 Нурланова А.К.

 

14.00 305 Экономика негіздері, Мәнерлеп оқу, Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілі,

Ежелгі дәуір әдебиеті

 

Қазақ тілінің практикумы 26.05.2023 Хауанова Н.Х. 08.00 316
42 А 1.Физическая культура 19.05.2023 Тоқтарбек С.Қ. 15.40 с/з Педагогика, Этнопедагогика, НПТ,  Основы педагогического мастерства, Основы менеджмента, Делопроизводство на государственном языке, Русский язык в начальной школе, Основы права и охрана труда.
2.Современный русский язык 30.05.2023 Рубан Г.С. 08.00 205
3.Методика преподования русского языка 05.06.2023 Рубан Г.С. 08.00 220
4.Русская литература 26.05.2023 Шоманова Г.К. 08.00 307
46 1.Дене тәрбиесі 25.05.2023 Жумашев А.Т. 17.25 с/з Жаңа педагогикалық технологиялар, Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу, Шетел әдебиеті, Тіл мәдениеті, стилистика, Қазақ тілінің теориясы мен тарихы, Қазіргі заман әдебиеті, Қазақ әдебиеті, Әдебиетті оқыту әдістемесі,

Құқық негіздері және еңбекті қорғау;

Міндетті бақылау (Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу, Тіл мәдениеті)

2.Педагогика 05.06.2023 Кабимолдина А.К. 08.00 303
3.Қазіргі қазақ тілі 07.06.2023 Мусина К.С. 08.00 316
4.Қазақ тілін оқыту әдістемесі 09.06.2023 Мусина К.С. 08.00 316
5.Әдебиетті оқыту әдістмесі 02.06.2023 Нурпеисова Е.Б. 08.00 220
ШТ-22-09-01 1.Қазақ тілі 21.06.2023 Қожағұлова Ж.Р. 08.00 315 Қазақ әдебиеті, Шетел тілі, АӘжТД, Химия, Физика
2.Орыс тілі және әдебиеті 15.06.2023 Абдыкаримова С.К.

/Шоманова Г.К.

08.00 307
3. Қазақстан тарихы 19.06.2023 Боленбаева А.К. 08.00 220
4.Математика 12.06.2023 Искакова К.А. 08.00 213
5.Биология 23.06.2023 Алибекова А.А. 08.00 220
 

ШТ-22-09-02

1.Қазақ тілі 21.06.2023 Қожағұлова Ж.Р. 14.00 315
2.Орыс тілі және әдебиеті 15.06.2023 Абдыкаримова С.К.

/Шоманова Г.К.

14.00 307
3. Қазақстан тарихы 23.06.2023 Боленбаева А.К. 08.00 220
4.Математика 12.06.2023 Искакова К.А. 14.00 213
5.Биология 19.06.2023 Алибекова А.А. 14.00 220
ШТ-22-09-03 1.Қазақ тілі 08.06.2023 Қожағұлова Ж.Р. 08.00 315
2.Орыс тілі және әдебиеті 13.06.2023 Мукаева Г.Д./

Шоманова Г.К.

14.00 307
3. Қазақстан тарихы 19.06.2023 Сагимбеков Н.А 08.00 119
4.Математика 21.06.2023 Абылхаева Г. 08.00 213
5.Биология 23.06.2023 Токанова А.С. 14.00 309
ШТ-22-09-04 1.Қазақ тілі 13.06.2023 Калиева Б.С. 08.00 315
2.Орыс тілі және әдебиеті 21.06.2023 Мукаева Г.Д./

Шоманова Г.К.

08.00 307
3. Қазақстан тарихы 09.06.2023 Сагимбеков Н.А 08.00 119
4.Математика 16.06.2023 Абылхаева Г. 08.00 213
5.Биология 23.06.2023 Айткалиев Б.М. 14.00 210
ШТ 21-09-01 ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы),

ОН 2.1. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану (Цифрлық сауаттылық),

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау (Дене тәрбиесі),

ОН 4.2. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру (Саясаттану және әлеуметтану негіздері),

ОН 4.4. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну (Философия негіздері),

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру (Құқық негіздері және еңбекті қорғау), ОН 2.1. Ағылшын тілінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуды қамтамасыз ету                                          (Шет тілінің практикумы), ОН 2.5. Оқу процесінде ағылшын тілінің стилистикалық және лексикалық нормаларын, фольклор шығармаларын, балалар әдебиетін қолдану                                                 (Шетел балалар әдебиеті), ОН 2.4.  Негізгі білім беру педагогикасы мен әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін кәсіби қызметте қолдану (Стилистика), ОН 2.8. Білім алушыларда ағылшын тілінің лексикасының негізгі түсініктері мен нормаларын қалыптастыру (Шет тілі лексикологиясы), ОН 2.10. Негізгі сыныптарда ағылшын тілінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуды қамтамасыз ету                                                      (Үйден оқу), ОН 3.1. Ағылшын тілін оқытудың әдістерін, нысандарын, тәсілдерін, құралдарын қолдану.Оқу мақсатына сәйкес пән бойынша сабақ өткізу және жоспар құру (Шет тілін оқыту әдістемесі);

 

Міндетті бақылау (ОН 2.5. Оқу процесінде ағылшын тілінің стилистикалық және лексикалық нормаларын, фольклор шығармаларын, балалар әдебиетін қолдану                                                 (Шетел балалар әдебиеті), ОН 2.4.  Негізгі білім беру педагогикасы мен әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін кәсіби қызметте қолдану (Стилистика), ОН 2.1. Ағылшын тілінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуды қамтамасыз ету                                          (Шет тілінің практикумы))

ШТ 21-09-02
ШТ 21-11 КМ 1. Білім алушылардың оқу қызметінің моделін құру

(ОН 1.2. Жас ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың жағдайының психологиялық жағдайларын сипаттау (Психология))

КМ 3.Оқу ақпаратын тарату

(ОН 2.10. Негізгі сыныптарда ағылшын тілінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуды қамтамасыз ету (Үйден оқу))

 

05.06.2023

 

 

 

 

 

 

08.06.2023

Нурашеева Э.Н.

 

 

 

 

 

 

Асылбек Д.М.

 

09.00

 

 

 

 

 

 

09.00

308

 

 

 

 

 

 

307

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау (Дене тәрбиесі),

ОН 1.3. Жаңа педагогикалық технологияларды қолдана отырып сабақтарды жоспарлау және өткізу (Жаңа педагогикалық технологиялар)

ОН 2.1. Ағылшын тілінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуды қамтамасыз ету (Шет тілінің практикумы),

ОН 2.3 Ағылшын  тілінің фонетикалық талдау дағдыларын қалыптастыру (Практикалық фонетика),

ОН 2.6. Ағылшын тілі сабақтарында ағылшын тілінің грамматикалық құрылымы мен нормаларын қолдану (Теориялық грамматика),

ОН 2.2. Педагогикалық шеберлік техникасын оқушылармен, оқушылар ұжымымен және ата-аналармен қарым-қатынас жасау кезінде қолдану (Педагогикалық шебердік негіздері),

ОН 5.2. Ғылыми жетістіктер мен зерттеу нәтижелері негізінде педагогикалық қызметті жобалау (Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістемесі),

ОН 6.1. Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-әрекеттегі этикалық мәселелерді талдауға және шешуге деген тұтас көзқарасты қолдану (Педагогикалық этика негіздері);

 

Міндетті бақылау

(ОН 1.2. Жас ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың жағдайының психологиялық жағдайларын сипаттау (Психология), ОН 2.6. Ағылшын тілі сабақтарында ағылшын тілінің грамматикалық құрылымы мен нормаларын қолдану (Теориялық грамматика))

АУД 21-09 ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы),

ОН 2.2.Әр түрлі мәтіндермен жұмыс жасау (Елтану),

ОН 2.7. Лексикалық, грамматикалық, стилистикалық трансформациялау жүйесін түпнұсқа мәтіндегі тілдерді түрлендіру құралы ретінде қолдану (Стилистика)

Міндетті бақылау( ОН 2.5. Іскерлік қарым-қатынас қағидаларын хат алмасу мен байланыс кезінде қолдану (Іскерлік шетел тілі және іскерлік қатынастар), ОН 2.7. Лексикалық, грамматикалық, стилистикалық трансформациялау жүйесін түпнұсқа мәтіндегі тілдерді түрлендіру құралы ретінде қолдану (Стилистика))

ШТБ 21-09 ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы),

ОН 2.1. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану (Цифрлық сауаттылық),

ОН 4.1. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну (Мәдениеттану),

ОН 4.2. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру (Саясаттану және әлеуметтану негіздері),

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру (Құқық негіздері және еңбекті қорғау),

ОН 4.4. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну (Философия негіздері),

ОН 1.2. Жас ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың жағдайының психологиялық жағдайларын сипаттау (Психология),

ОН 1.4. Жаңа педагогикалық технологияларды қолдана отырып сабақтарды жоспарлау және өткізу (ЖПТ),

ОН 2.2. Ағылшын тілі сабақтарында фонетиканы оқытудың әдістері мен технологияларын қолдану (Теориялық фонетика),

ОН 2.6. Ағылшын тілі сабақтарында ағылшын тілінің грамматикалық құрылымы мен нормаларын қолдану (Теориялық грамматика)

 

Міндетті бақылау

(ОН 2.11Ағылшын тілінде сөйлейтін мемлекеттердің тарихы, табиғаты, халқы, экономикасы т.б туралы  мәліметтермен таныстыру                                                                 (Елтану), ОН 2.4.  Негізгі білім беру педагогикасы мен әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін кәсіби қызметте қолдану (Стилистика))

34 1.Психология 19.05.2023 Нурланова А.К. 08.00 205 Кәсіби орыс тілі, Дене тәрбиесі, ЖПТ, Шет тілі практикумы, Теориялық грамматика, Теориялық фонетика, Практикалық фонетика, Бастауыш мектептегі ана тілі

 

Міндетті бақылау

(Теориялық грамматика, Теориялық фонетика)

2.Педагогика 23.05.2023 Алканова З.С. 08.00 305
3.Үйден оқу 26.05.2023 Маметекова Г.С. 08.00 205
4.Шетел тілін оқыту әдістемесі 30.05.2023 Койгельдина Б.Ж. 08.00 205
35 1. Кәсіптік шет тілі 26.05.2023 Оразалинова А.К.

/Асылбек Д.М.

08.00 309 Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы, Маркетинг және менеджмент негіздері, Лексикология, Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу, Кәсіптік орыс тілі, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Философия негіздері

 

Міндетті бақылау

(Кәсіптік орыс тілі, Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу,  Маркетинг және менеджмент негіздері, Маркетинг және менеджмент негіздері)

2. Дене тәрбиесі 19.05.2023 Сарсембаев Б.С. 17.25 с/з
3. Шет тілін ауызша және жазбаша машықтандыру 05.06.2023 Бағдатова Г.А.

/Оразалинова А.К.

08.00 205
4. Аударманың теориясы мен практикасы 08.06.2023 Бағдатова Г.А. 08.00 309
5. Іскерлік шетел тілі және іскерлік қатынастар 02.06.2023 Оразалинова А.К. 08.00 309
39 1.Психология 19.05.2023 Нурланова А.К. 14.00 210 Кәсіби орыс тілі, Дене тәрбиесі, ЖПТ, Шет тілі практикумы, Теориялық грамматика, Теориялық фонетика, Практикалық фонетика, Бастауыш мектептегі ана тілі

 

Міндетті бақылау

(Теориялық грамматика, Теориялық фонетика )

2.Педагогика 23.05.2023 Нурланова А.К. 08.00 305
3.Үйден оқу 26.05.2023 Маметекова А.С. 14.00 303
4.Шетел тілін оқыту әдістемесі 30.05.2023 Койгельдина Б.Ж. 14.00 205
44 1.Дене тәрбиесі 23.05.2023 Кабаева Б.Т. 13.55 с/з Экономика негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Педагогика, Этнопедагогика, Менеджмент негіздері, Шет тілі практикумы, Стилистика, Шет тілі тарихы, Үйден оқу, Елтану, Инклюзивті білім беру;

Міндетті бақылау (Менеджмент негіздері, Стилистика, Шет тілі тарихы, Елтану)

2.Бастауыш сыныптағы ана тілі 02.06.2023 Оспанова Д.Т. 08.00 220
3.Шетел тілін оқыту әдістемесі 29.05.2023 Койгельдина Б.Ж. 08.00 205
47 1.Дене тәрбиесі 25.05.2023 Шаймарданов А.К. 17.25 с/з Экономика негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Педагогика, Этнопедагогика, Менеджмент негіздері, Шет тілі практикумы, Стилистика, Шет тілі тарихы, Үйден оқу, Елтану, Инклюзивті білім беру;

Міндетті бақылау (Менеджмент негіздері, Стилистика, Шет тілі тарихы, Елтану)

2.Бастауыш сыныптағы ана тілі 02.06.2023 Оспанова Д.Т. 14.00 220
3.Шетел тілін оқыту әдістемесі 29.05.2023 Маметекова Г.С. 08.00 208
ДТ-22-09 1.Қазақ тілі 09.06.2023 Калиева Б.С. 08.00 121 Қазақ әдебиеті,  Химия, АӘжТД, Шетел тілі
2.Орыс тілі және әдебиеті 15.06.2023 Мукаева Г.Д. 08.00 121
3.Қазақстан тарихы 12.06.2023 Сагимбеков Н.А. 08.00 121
4.Математика 22.06.2023 Абылхаева Г. 08.00 121
5.Биология 19.06.2023 Алибекова А.А. 08.00 121
СЖО-22-09 1.Қазақ тілі 09.06.2023 Касымжанова Г.К. 08.00 314 Қазақ әдебиеті,  Химия, АӘжТД,  Шетел тілі
2.Русский язык и литература 19.06.2023 Мукаева Г.Д. 08.00 314
3.Қазақстан тарихы 12.06.2023 Жолдина Д.Г. 08.00 314
4.Математика 15.06.2023 Абылхаева Г. 08.00 314
5.Биология 22.06.2023 Нурахметова М.К. 08.00 314
КЕ-22-09 1.Қазақ тілі 09.06.2023 Калиева Б.С. 14.00 313 Қазақ әдебиеті, Химия, Биология, АӘжТД, Шетел тілі
2.Русский язык и литература 16.06.2023 Абдыкаримова С.К. 14.00 307
3.История Қазақстана 19.06.2023 Жолдина Д.Г. 08.00 307
4.Математика 12.06.2023 Абылхаева Г. 08.00 213
5.Биология 22.06.2023 Алибекова А.А. 08.00 220
ДТ 21-09-01

 

 

 

 

ДТ 21-09-02

КМ 3. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз ету

(ОН 3.8. Жылжымалы және ұлттық ойындарды, ойын және жарыс тәсілдерін қолдану (Қозғалмалы ойындар,)

ОН 3.6.  Жеңіл атлетикадан сабақтар өткізу (Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі))

14.06.2023

 

 

 

 

15.06.2023

 

Сарсембаев Б.

Сағатбеков Б.А.

 

 

 

Сарсембаев Б.

Кажанов С.М.

08.00

 

 

 

 

14.00

 

313

 

 

 

 

313

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы),

ОН 2.1. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану (Цифрлық сауаттылық),

ОН 4.1. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну (Мәдениеттану),

ОН 4.2. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру (Саясаттану және әлеуметтану негіздері),

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру (Құқық негіздері және еңбекті қорғау),

ОН 4.4. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну (Философия негіздері),

ОН 2.8. Оқу-жаттығу процесінің қауіпсіздігін, денсаулығын сақтауды және нығайтуды қамтамасыз ету (Дене тәрбиесі және спорт менеджменті),

ОН 1.6. Ерекше білім қажеттілігі бар тұлғаға педагогикалық қолдау көрсету (Инклюзивті білім беру),

ОН 3.4. Мәнерлеп сырғанауды үйрету (Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі),

ОН 2.4.  Спорттық саяхаттар мен сапарларды ұйымдастыру (Туризм),

ОН 2.5.  Емдеу және қалыпқа келтіру мақсатындағы сақтандыру, емдеу әдістерін меңгеру (Емдік дене шынықтыру және массаж), Жаңартылған білім беру мазмұнының теориясы мен әдістемесін меңгеру (Жаңартылған білім беру мазмұнының теориясы мен практикасы));

Міндетті бақылау (ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы, ОН. 3.8.Жылжымалы және ұлттық ойындарды, ойын және жарыс тәсілдерін қолдану (Қозғалмалы ойындар), ОН 1.6. Ерекше білім қажеттілігі бар тұлғаға педагогикалық қолдау көрсету (Инклюзивті білім беру), ОН 3.4. Мәнерлеп сырғанауды үйрету (Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі), ОН 2.4.  Спорттық саяхаттар мен сапарларды ұйымдастыру (Туризм),

ОН 2.5.  Емдеу және қалыпқа келтіру мақсатындағы сақтандыру, емдеу әдістерін меңгеру (Емдік дене шынықтыру және массаж), . ОН 3.6.  Жеңіл атлетикадан сабақтар өткізу (Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі), )

ДТ 21-11 КМ 1. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

(ОН 1.2. Ұтқырлықты, икемділікті, жағымсыз құбылыстарға қарсы тұру, ашық ақпараттық қоғам жағдайында жылдам бейімделу қабілетін дамыту (Психология және спорт психологиясы))

02.06.2023 Кундукова М.Т.

 

08.00 314 ОН 1.6. Ерекше білім қажеттілігі бар тұлғаға педагогикалық қолдау көрсету (Инклюзивті білім беру),

Педагогикалық шеберлік техникасын оқушылармен, оқушылар ұжымымен және ата-аналармен қарым-қатынас

жасау кезінде қолдану (Педагогикалық шебердік негіздері);

Міндетті бақылау (ОН 2.1. Биохимиялық заңдылықтар мен құбылыстарды сипаттау (Биохимия), ОН 2.2. Адам қозғалысының ұйымдастыру және басқару биомеханикалық негіздерін меңгеру(Биомеханика))

КМ 3. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

(ОН 3.7. Спорттық ойындар  техникасының негізгі тәсілдерін орындау мен оларды ойында қолданудың әдістемесін меңгеру (Спорттық ойындар және оны оқыту әдістемесі)),

(ОН 3.2. Жүзу техникасын қолдану (Жүзу және оны оқыту әдістемесі))

29.05.2023 Кажанов С.М.

Кабылтаев Н.Қ.

08.00 314
СЖО 21-09 БМ 1.Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру.

(ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы))

 

20.06.2023 Калкенова Б.Ж. 08.00 303 ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру (Цифрлық сауаттылық),

ОН 4.2. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру (Саясаттану және әлеуметтану негіздері),

ОН 4.4. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну (Философия негіздері),

ОН 1.1.  Білім алушының тұлғалық әлеуетін  зерттеуде диагностикалау әдістерін қолдану (Баланың жеке тұлға ретіндегі даму мониторингі, әдістемесі),

ОН 6.3. Рефлексивті қызметтің тиімділігін, өнімділігін қамтамасыз ету (Жаттықтырушының рефлексия мәдениеті),

ОН 2.3. Дене тәрбиесі және спорттың туындауы, дамыту заңдылықтары мен арнайы қағидалары туралы білімдерін қалыптастыру (Дене тәрбиесі және спорт тарихы);

Міндетті бақылау (ОН 2.1. Биохимиялық заңдылықтар мен құбылыстарды сипаттау (Биохимия), ОН 2.2. Адам қозғалысының ұйымдастыру және басқару биомеханикалық негіздерін меңгеру(Биомеханика))

КЕ 21-09 КМ 2. Бейнелу өнерінің негіздерін меңгеру

(ОН 2.1. Оқу натюрмортын, пейзажды әр түрлі графикалық және бейнелеу техникаларын бейнелеуде академиялық сурет салудың негізгі базалық білімін қолдану (Сурет негіздері)

ОН 2.2 Кескіндеменің заңдылықтары мен ережелерін, реалистік және эстетикалық мәнін меңгеру (Кескіндеме негіздері))

05.06.2023 Оразбаев Р.А./

Айткожин М.К.

09.00 210 ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы),

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру (Цифрлық сауаттылық),

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру (Саясаттану және әлеуметтану негіздері),

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру (Құқық негіздері),

ОН 4.4. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну (Философия негіздері),

ОН 1.6. Педагогикалық қызметті арнайы ғылыми білім мен зерттеу нәтижелері негізінде жобалау (Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістемесі),

ОН 2.4. Мүсіндеу және илеудің әдістері мен тәсілдерін қолдану (Мүсіндеу),

ОН 2.3. Композицияның негізгі ережелерін, тәсілдерін және құралдарын меңгеру (Композиция)

 

ИНФ 21-09 КМ 5. Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, Интернетте ақпаратты іздеу әдістерін қолдану

(ОН 5.1. ЭЕМ құрылғыларын орнату, ЭЕМ-нің жаңалықтарын зерттеу, тәжірибеде қолдану (Компьютер архитектурасы))

06.06.2023 Толеубекова Ж.А. 09.00 302 ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру (Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы),

ОН 4.1. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну (Мәдениеттану),

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру (Құқық негіздері және еңбекті қорғау),

ОН 4.4. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну (Философия негіздері),

ОН 3.2. Оқытудың инновациялық формалары мен әдістерін, оқыту стратегияларын қолдану (Білім берудегі ақпараттық коммуникациялық технологиялар),

ОН 3.6. Физика заңдарын есеп шығаруда қолдану (Физика негіздері),

ОН 5.4. Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін қолдану, домендер, өрістер, жазбалармен жұмыс жасау (Мәліметтер қорын басқару)

 

Міндетті бақылау

(ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру (Цифрлық сауаттылық), ОН 3.1. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру (Информатиканың теориялық негіздері, Информатиканы оқыту әдістемесі), ОН 5.3. ОН 5.3. Графикалық мәліметтерді өңдеу бағдарламаларымен жұмыс жасау (Компьютерлік графика))

33 1.Психология және спорт психологиясы 19.05.2023 Нургазы М.Т. 08.00 315 Кәсіптік орыс тілі, Дене тәрбиесі, Биомеханика, Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі, Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі, Гимнастика және оны оқыту әдістемесі, Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі,

 

Міндетті бақылау

(Биомеханика, Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі, Жүзу және оны оқыту әдістемесі,)

2.Педагогика 26.05.2023 Нурланова А.К. 14.00 315
3.Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі 22.05.2023 Жумашев А.Т. 08.00 20
4.Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі нұсқаушысы 29.05.2023 Турсынова А.К. 08.00 315
38 1.Кәсіптік орыс тілі 22.05.2023 Абдыкаримова С.К. 08.00 307  Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Сүйемелдеу (фортепиано, баян), Музыкалық шығарма анализі
2.Қазақ музыка әдебиеті 30.05.2023 Ергабыл Б. 08.00 305
3.Дирижирлеу 19.05.2023 Сағымбаева Н.С./

Бузаубагарова Р.Ш./

Жуаспаева К.Ш.

08.00 х/с
4.Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян) 25.05.2023 Оразова А.,

Семейбаева Л.,

Баймухамбетова К.Б. /

Оспанов А.,

Төлеуханов А.

08.00 ЖАК
43 1.Дене тәрбиесі

 

24.05.2023 Кабылтаев Н.К. 17.25 с/з Құқық негіздері, Биохимия, Спорт медицицнасы, Емдік дене шынықтыру және массаж; Гимнастика және оны оқыту әдістемесі, Педагогика, Спорттық құрылғылар мен еңбекті қорғау, Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесінің нұсқаушысы; Міндетті бақылау (Емдік дене шынықтыру және массаж, Спорттық құрылғылар мен еңбекті қорғау)
2.Дене шынықтыру теориясы және әдістемесі 29.05.2023 Кабаева Б.Т. 08.00 210
45 1.Дене шынықтыру 24.05.2023 Медеуова Н. 17.25 с/з Сольфеджио, Дирижирлеу, Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, аккордион), Хор аранжировкасы.
2.Педагогика 30.05.2023 Кабимолдина А.К. 08.00 303
3.Мектептегі музыкалық тәрбие әдістемесі 02.06.2023 Оралгазина Г.М. 08.00 208
4.Әлемдік музыка әдебиеті 26.05.2023 Ерғабыл Б. 08.00 208
403 1.Дене тәрбиесі 26.05.2023 Кабылтаев Н.К. 17.25 с/з Этнопедагогика, Спорттық медицина, Дене тәрбиесі және спорт тарихы, Спорттық құрылымдар мен тренажерлар, Таңдап алған спорт түрі бойынша спорттық шеберлігін жетілдіру, Инклюзивті білім беру;

Міндетті бақылау (Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Экономика негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау, Саясаттану және әлеуметтану негіздері, Экономика негіздері, Құқық негіздері және еңбекті қорғау)

2.Педагогика 05.06.2023 Сарсекова Г.К. 08.00 305
3. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу 07.06.2023 Хауанова Н.Х. 08.00 305
4.Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 09.06.2023 Кабаева Б.Т. 08.00 305
5.Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 12.06.2023 Шаймарданов А.К. 08.00 305
6.Таңдалған спорт түрінен жаттықтырушыны кәсіптік даярлау негіздері 02.06.2023 Шаймарданов А.К. 08.00 305