Наш Адрес:

ВКО, г. Семей, 071402,
ул. Ч.Валиханова 150

Контактные данные:

+77475004901

Заведующая отделом кадров: Акижанова Гюльшан Маратовна

График работы отдел кадров:

пн-пт — 08:30-17:30
сб-вс выходной

КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата объявляет конкурс на занятие вакантных должностей. 

Место проведения конкурса: Область Абай, город Семей, ул. Валиханова,150 КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата, телефон для справок: 8 (7222) 54-25-89, 87475004901   

    

На занятие вакантной должности заместителя директора по учебной части – 1,0 ставка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 

2.1.Білім беру ұйымы жұмысының ағымдағы және стратегиялық жоспарлауын ұйымдастырады, оқу жоспарлары мен оқыту, үлгі оқу бағдарламаларын оқытушылардың орындауы бойынша жұмысын үйлестіреді, сондай-ақ, оқу процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуді ұйымдастырады, оны ұйымдастыруда жаңа тәсілдерді қамтамасыз етеді;

2.2 Мемлекеттік және Аймақтық бағдарламалардың орындалуына талдау жасайды және олардың негізінде бағдарламаларға (өз жұмысының бағыты бойынша) өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныс дайындайды және олардың жүзеге асырылуына жауапты;

2.3.Оқу процесінің сапасын бақылайды, оқу жоспары мен бағдарламалардың орындалуын жүзеге асырады;

2.4.Жалпы білім беру стандарттарының шеңберінде білімді меңгеру нәтижесінің объективтілігіне бақылау жасайды;

2.5. Мемлекеттік  қызметтің орындалуының сапасы мен бақылауына жауапты;

2.6.Білім алушылардың ағымдағы бақылауын, аралық және қорытынды аттестаттауын өткізу және дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды, жүзеге асырады;

2.7.Білім беру ұйымдары түлектерінің қорытынды біліктілік емтихандарының ұйымдастырылуын және өткізілуін жүзеге асырады;

2.8.Педагог кадрларды іріктеу мен орналастыруға қатысады. Педагог кадрларды аттестаттаудан өткізу және дайындау жұмыстарына қатысады.

2.9.Оқу кабинеттерін қазіргі жабдықтармен, көрнекі құралдармен және оқытудың жаңа құралдарымен жарақтау жұмыстарын үйлестіреді. Оқытудың инновациялық технологияларын енгізуді зерделейді;

2.10.Жоғарғы органдардың хаттарына, бұйрықтарына, сұрауларына жауап даярлау;

2.11.Тарификация бойынша педагог қызметкерлердің оқу жүктемесінің құжаттарын даярлайды және ұйымдастырады;

2.12.Құжаттарды (оқу-теориялық журналдары, білім алушылардың жеке іс-құжаттары) жүйелі бақылауға алады және жауап береді;

2.13.Педагог қызметкерлердің еңбек ақы алу табелін жүргізеді;

2.14.Кітапхана меңгерушісінің, кабинет меңгерушілерінің, пәндік  әдістемелік комиссия төрағаларының, бөлім меңгерушілерінің жұмыстарын бақылау, басқару және ұйымдастыру;

2.15.Курстық және дипломдық жұмыстарды жобалау кестесінің орындалуын ұйымдастыру және бақылау;

2.16.Оқу бөліміндегі іс-қағаздардың, есептік құжаттардың талапқа сай жүргізілуін ұйымдастыру және бақылау;

2.17.Стипендиялық комиссияның жұмысын ұйымдастыру;

2.18.Оқу ісін жоспарлау, емтихан және сабақ кестесінің, бақылау және лабораторлық- тәжірибелік жұмыстардың орындалуын тексеру. Сабаққа қатысу;

2.19.Курстық және дипломдық жұмыс жобаларының, бақылау және лабораторлық- тәжірибелік жұмыстардың орындалу кестесін бекіту;

2.20. Пәндік  әдістемелік комиссия төрағаларының, кабинет меңгерушілерінің,  оқытушылардың жұмыс жоспарларын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды, емтихан билеттерін бекітеді;

2.21. Емтихан, кеңес беру кестелерін жасау және олардың орындалуын қадағалау;

2.22.Кабинеттерді жабдықтауға, білім сапасына байланысты оқытушылармен, бөлім меңгерушілерімен, бірлестік төрағаларымен жиналыс өткізу;

2.23.Білім алушылардың үлгерімін және сабаққа қатысуын қадағалау;

2.24.Оқу жұмысы жөніндегі есептілік құжаттарды уақытылы жасауды, олардың дұрыстығын және тапсырылуын қамтамасыз етеді

2.25.Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы ережелер мен нормаларының талаптарын орындауды қамтамасыз етеді;

2.26.Оқу жылының соңында өз жұмысы, бақылауындағы бөлімдер жұмыстары бойынша есеп береді;

2.27. Облыс бойынша Ұлттық бағдарламаға қажетті мәліметтер базасын әзірлейді, сараптама жүргізеді;

2.28. Колледж жұмысы туралы жылдық есеп дайындайды.

2.29.Өз жұмысында ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылғы 8 қаңтардағы №9 бұйрығымен бекітілген «Педагогикалық әдеп қағидаларын» қатаң басшылыққа алады және педагогикалық ұжым мүшелерінен талап етеді;

Должностной оклад на 1,0 ставку в зависимости от выслуги лет 113843 тенге до 200000 тенге.

Квалификационные требования к должности:  высшее (или послевузовское) образова-ние по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на руководящих должностях в организациях не менее 3 лет.

Документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней со дня опубликования объявления (с 15 сентября по 05 октября 2022 года включительно) по адресу: Область Абай, город Семей, ул. Валиханова150, в отдел кадров, или на электронный адрес: pkollsemey1@mail.ru

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579).

7) резюме.

 

       Отсутствие одного из документов, указанных в пункте 20 «Правила поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, за исключением первого руководителя и педагога государственной организации образования», является основанием для возврата документов кандидату.

 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата объявляет конкурс на занятие вакантных должностей. 

Место проведения конкурса: Область Абай, город Семей, ул. Валиханова,150 КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата, телефон для справок: 8 (7222) 54-25-89, 87475004901   

    

На занятие вакантной должности заместителя директора по научно-методической работе – 1,0 ставка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 

2.1. Топтық әдістемелік комиссия жұмысын ұйымдастырады,педагогтардың білім беру барысын әдістемелік тұрғыдан  басқару, сабақтарға қатысу;

2.2.Оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу,барлық оқу сабақтарының әдістемесін жетілдіру,өткізу тиімдігін арттыру;

2.3.Педагог қызметкерлерге авторлық бағдарламаларын, оқулықтарын, оқу-әдістемелік әдебиеттерін әзірлеуде жәрдем көрсетеді, облыстық (қалалық) білім басқармаларының әдістемелік кабинеттерімен, баспалармен ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыс жөнінде жинақтарды, нұсқаулықтарды және басқа да басылымдарды дайындау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

2.4.Оқу және тәрбие процестерін жетілдіруді, оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу және енгізуді, педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру және аттестаттау жөнінде жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз етуі;

2.5.Оқу-әдістемелік базаның есебін, сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз ету;

2.6.Педагогикалық кадрларды іріктеу мен орналастыруға қатысу;

2.7.Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстардың жай-күйін ұйымдастырады және талдайды, эксперименттік жұмыстардың нәтижелерін қорытындылайды;

2.8.Әдістемелік Кеңесті жоспарлайды,сұрақтарды дайындауды әдістемелік көмек көрсетеді,өткізеді;

2.9.Оқу үрдісіне қазіргі заманғы жаңа техналогияның енгізілуін қаматамасыз ету  оқытылатын пән саласындағы білімдерді жаңарту мен жетілдіру;

2.10.Оқытудың инновациялық әдістерін зерделейді, таратады және тәжірибеге енгізеді;

2.11.Оқу кабинеттерді, зертханаларды, шеберханаларды қазіргі жабдықтармен, көрнекі құралдармен және оқудың техникалық құралдарымен жарақтау, кітапханаларды оқу әдістемелік және көркем әдебиеттермен, баспасөз басылымдарымен толықтыру жөніндегі жұмыстарды қамтамасыз ету бойынша жәрдем көрсетеді;

2.12.Ғылыми және ғылыми-әдістемелік кеңестер, семинарлар, конференциялар өткізуді, білім алушылардың ғылыми қоғамдары жұмыстарын ұйымдастырады;

2.13.Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы ережелер мен нормаларының талаптарын орындауды қамтамасыз ету;

2.14.Оқу жылының соңында өз бақылауындағы бөлімдер жұмыстары бойынша ғылыми және оқу-әдістемелік қызмет нәтижелері туралы есеп беру;

2.15. Колледжде «Үздік ТӘК», «Үздік оқытушы», «Үздік жас оқытушы» байқауларын ұйымдастыру;

2.16. «Шеберлік мектебі» әдісемелік комиссиясының жұмысын бақылау,жетілдіру;

2.17. «Жас оқытушылар мектебі» әдістемелік комиссиясының жұмысын үйлестіру, бақылау;

2.18. Оқытушыларға кеңес және практикалық көмек көрсету;

2.19. Эксперименттік жұмыстардың  нәтижелерін қорытындылайды және талдау жасайды;

2.20. Ғылыми және әдістемелік орталықтармен байланыс орнату;

2.21.  Жоғары оқу орындарымен бірлесіп ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру;

Должностной оклад на 1,0 ставку в зависимости от выслуги лет 113843 тенге до 200000 тенге.

Квалификационные требования к должности:  высшее (или послевузовское) образова-ние по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на руководящих должностях в организациях не менее 3 лет.

Документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней со дня опубликования объявления (с 15 сентября по 05 октября 2022 года включительно) по адресу: Область Абай, город Семей, ул. Валиханова150, в отдел кадров, или на электронный адрес: pkollsemey1@mail.ru

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579).

7) резюме.

 

       Отсутствие одного из документов, указанных в пункте 20 «Правила поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, за исключением первого руководителя и педагога государственной организации образования», является основанием для возврата документов кандидату.

 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата 28 сентября 2022года объявляет конкурс на занятие вакантных должностей преподавтелей

Место проведения конкурса: Область Абай, город Семей, ул. Валиханова,150 КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата, телефон для справок: 8 (7222) 54-25-89, 87475004901

 

В КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» требуются преподаватели:

  1. Преподаватель англиского языка -1
  2. Преподаватель музыки -1 (фортепиано)
  3. Преподаватель «Дошкольное обучение и воспитание»-1
  4. Преподаватель педагогики в группах с русским языком обучения-2
  5. Преподававтель математики-1
  6. Преподававтель физкультуры -1
  7. Преподававтель «Казахский язык и литература» -1

Требования к квалификации:  Высшее образование, диплом магистра приветствуется, стаж работы по должности не менее 3-х лет.