Зерттеушілік қабілет -кәсіби құзіреттілік.

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде бітіруші топтардың ғылыми-зерттеу жұмысы-курстық жұмысты қорғауы кезеңі аяқталды. Курстық жұмысты жазу Ережесі мен талаптарына сай студенттерге ғылыми жетекшілер кеңес беріп, тақырыптың теориялық әрі практикалық жағынан зерттелуіне жан-жақты кеңес беріп, ғылыми-әдістемелік тұрғыдан жетекшілік етеді. Зерттеу жұмысына деген жауапкершілікті сезінген студенттер биылғы оқу жылында да өздік ізденушілік қабілеттерін жоғары дәрежеде байқатты. Тақырыптың өзектілігін…